www.larare.at

Elevsamtal i Psykologi

-

Vanligtvis brukar jag inleda alla mina kurser med ett enskilt elevsamtal för att skapa en mer personlig relation till eleven, samt höra mig för om det finns något jag bör känna till innan vi kör igång. Men i 50p kurser måste jag komma igång så fort som möjligt och har därför valt att ha ett "halvleks-samtal" istället; alltså efter ungefär halva kursen har jag ett individuellt elevsamtal med alla där jag utgår från följande frågor:

  1. Vad har du lärt dig om psykologi hittills?
  2. Vet du hur konceptet: lärportfolio fungerar?
  3. Hittar du relevant material på larare.at?
  4. Vet du hur du hittar kursens styrdokument?
  5. Hur ser du på dina studieprestationer i psykologi hittills?
  6. Vilket betyg strävar du efter?

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta mig

 

 

Joni Stam (2015)