www.larare.at

Ordspråk - ordstäv

-

 

Här nedan har jag samlat ordspråk som jag tycker är bra. Vissa av dem är så vanliga att de blivit klichéer, andra glömts bort medan vissa vunnit popularitet under senare år.

 

Ordspråk - ordstäv / A
 
 • Alla är vi barn i början. (ursprungligen från 1604; Alle äre barn i börjande)
 • Alla goda ting är tre.
 • Alla känner apan, men apan känner ingen.
 • Alla vägar bär till Rom. (gammalt romersk-antikt talessätt; en medeltida formulering återfinns i Liber Parabolarum, 591 (1175), av Alain de Lille: "Mille viae ducunt homines per saecula Romam" (ordagrant: "Tusen vägar leder människorna för evigt till Rom)
 • Allt är inte guld som glimmar. (I betydelsen "Allt som glimmar är inte guld". Bara för att något verkar bra vid första anblicken är det inte nödvändigtvis det.)
 • Anfall är bästa försvar.
 • Arga katter får rivet skinn.
 • Av barn och dårar får man höra sanningen.
 • Av skadan blir man vis.
 • Att skiljas är att dö en smula. (ursprungligen ett franskt ordspråk, Partir, c'est mourir un peu... mais mourir, c'est partir beaucoup..)
 • Att väga varje ord på guldvåg.

 

Ordspråk - ordstäv / B
 
 • Behandla andra såsom du själv vill bli behandlad. (Lukas 6:31)
 • Bara döda fiskar följer strömmen. (ursprungligen ryskt ordspråk)
 • Bit inte den hand som föder dig.
 • Blod är tjockare än vatten. (uttryck för att familjebanden överskuggar det mesta)
 • Blott Sverige svenska krusbär har. (ursprungligen av Carl Jonas Love Almqvist)
 • Blyga pojkar får aldrig kyssa vackra flickor.
 • Borta bra men hemma bäst.
 • Bra karl reder sig själv.
 • Bränt barn skyr elden.
 • Bättre att förekomma än förekommas.
 • Bättre att stämma i bäcken än i ån. (bättre att åtgärda ett problem på ett tidigt skede innan det blir värre)
 • Bättre brödlös än rådlös.
 • Bättre en fågel i handen än tio i skogen.
 • Bättre ensam än i dåligt sällskap.
 • Bättre ett ärligt nej än ett falskt ja. (jämför Ordspråksboken 27:6: "Vännens örfil är ärligt menad, fiendens kyssar vill bedra")
 • Bättre fly än illa fäkta.
 • Bättre föregå än föregås.
 • Bättre lyss till den sträng som brast än aldrig spänna en båge. (förvanskning av Verner von Heidenstams "Det är skönare lyss till en sträng, som brast, än att aldrig spänna en båge" ur dikten "Åkallan och löfte" ur diktsviten "Ett folk" publicerad 1915 i "Nya Dikter")
 • Bättre sent än aldrig.
 • Bättre tiga än illa tala.
 • Bättre älskat och förlorat än att aldrig ha älskat.

 

Ordspråk - ordstäv / D
 
 • Delad glädje är dubbel glädje, delad sorg är halv sorg.
 • Den drucknes tal är den nyktres tankar.
 • Den enes död är den andres bröd.
 • Den fege dör tusentals gånger, den modige dör bara en.
 • Den råd lyder är vis, men oråd ska ingen lyda.
 • Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket.
 • Den som ger sig in i leken, får leken tåla.
 • Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri. (från Bibeln, Ordspråksboken 26:27, Predikaren 10:8 samt Psaltaren 7:16)
 • Den som inte arbetar ska inte heller äta.(2 Thess. 3:10)
 • Den som lever får se.
 • Den som sover syndar icke.
 • Den som spar han har.
 • Den som söker han finner. (från Bibeln, Lukasevangeliet 11:10)
 • Den som tiger samtycker.
 • Den spik som sticker ut blir slagen.
 • Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.
 • Den som är satt i skuld är icke fri.
 • Det angår också dig när det brinner i grannens vägg. Är ursprungligen Latinskt ordspråk "Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet."
 • Det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål.
 • Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. ("Hvad du ej klart kan säga, vet du ej; med tanken ordet föds på mannens läppar: det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta" ur Esaias Tegnérs "Epilog vid magisterpromotionen i Lund den 22 juni 1820")
 • Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder.
 • Det har varit i säck innan det har kommit i påse.
 • Det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellen.
 • Det man inte har i huvudet, får man ha i benen.
 • Det man inte vet, det lider man inte av.
 • Det ordnar sig med blommorna, bara kärringen dör. (det är inget att oroa sig för nu, det löser sig med tiden (alternativt "De största problemen måste lösas först, detaljerna tar vi sen"))
 • Det ska böjas/krökas i tid, det som krokigt ska bli.
 • Det som göms i snö kommer fram/upp i tö.
 • Det som inte dödar, härdar.
 • Det vatten du hämtar ur bäcken lär dig känna källan.
 • Det viktigaste är inte att vinna utan att kämpa väl.
 • Det är alltid mörkast före gryningen.
 • Det är inte ens fel när två träter.
 • Det är mänskligt att fela. ("Errare humanum est." Från Cicero i Philippicae 12.5)
 • Det är saligare att giva än att taga. (från Bibeln, Apostlagärningarna 20:35)
 • Djävulen finns i detaljerna.
 • Dra inte alla över en kam.
 • Droppen kan urholka stenen. (eller fullständigt: "Droppen urholkar stenen" / "Icke med våld, utan genom att ofta falla")
 • Du kan inte ta dig an havet före sjön.
 • Där vinet går in går vettet ut.
 • Därom tvista de lärde. (latinskt)
 • Döm inte hunden efter pälsen. (förekommer även som allitteration: "Döm inte hunden efter håren")

 

Ordspråk - ordstäv / E
 
 • Efter regn kommer solsken. (från 1100-talet)
 • Egen härd är guld värd.
 • Eget beröm luktar illa.
 • En dålig hantverkare klagar på sina verktyg.
 • En fågel i handen är bättre än tio i skogen.
 • En kedja är inte starkare än sin svagaste länk.
 • En olycka kommer sällan ensam.
 • En plats för var sak och var sak på sin plats.
 • En svala gör ingen sommar. (man kan inte ta en enstaka händelse som intäkt för att ett större skeende är aktuellt, ursprungligen från Aristoteles, Nikomakiska etiken)
 • En vandring på tusen mil börjar alltid med ett steg.
 • Ensam är stark.
 • Envar sin egen lyckas smed. (Appius Claudius Caecus)
 • Ett gott skratt förlänger livet.(Ordspråksboken 17:22)
 • Ett mjukt svar stillar vreden. (från Bibeln, Ordspråksboken 15:1)
 • Ett rent samvete är bästa huvudkudde.
 • Envis som synden.

 

Ordspråk - ordstäv / F
 
 • Finns det hjärterum så finns det stjärterum. (med en välvillig inställning kan smått besvärliga saker ordnas lättare)
 • Fint folk kommer alltid sent.
 • Friskt vågat hälften vunnet. (från Horatius "väl börjat hälften vunnet")
 • Framgång ger vänner, motgång testar dem.
 • För lata svin är marken alltid frusen.
 • Först till kvarn får först mala.
 • För den som bara har en hammare ser alla problem ut som spik

 

Ordspråk - ordstäv / G
 
 • Gammal kärlek rostar aldrig.
 • Gammal är äldst.
 • Ge dig inte på berg när det finns småsten.
 • Genom sig själv känner man andra.
 • Genvägar är ofta senvägar.
 • Ger man någon lillfingret så tar de hela handen.
 • Gråt inte över spilld mjölk.
 • Gräset är alltid grönare på andra sidan.
 • Gräv där du står.
 • Gräv inte upp större sten än du kan bära.
 • Gud tar och Gud ger. (från Bibeln "Herren gav och Herren tog", Job 1:21)
 • Guld förblindar många, kärleken förblindar alla.
 • Gå inte över ån efter vatten. (det du söker kan finnas på närmre håll)

 

Ordspråk - ordstäv / H
 
 • Har man tagit fan i båten får man ro honom i land.
 • Har man sagt A får man säga B.
 • Hellre fria en skyldig än fälla en oskyldig. (ursprungligen från Voltaire)
 • Hoppet är det sista som lämnar människan. (från myten om Pandoras ask)
 • Hungern är den bästa kryddan. (från den grekiske filosofen Sokrates)
 • Hur man än vänder sig har man ändan bak.
 • Hut går hem. (Den som hutar åt någon blir själv åthutad, fräckhet straffar sig)
 • Huvudkudden är bästa rådgivaren. (Klokt att sova på saken vid svåra beslut)
 • Hälsan tiger still. (från Odalbonden av Erik Gustaf Geijer, 1811)
 • Hämnden är ljuv.
 • Hämnden är en varm rätt som bäst avnjuts kall. (man bör planera sin hämnd utförligt och genomföra den med kallt sinne, inte hetlevrad och ogenomtänkt rusa in i situationer man kanske inte klarar av)
 • Högmod går före fall. (från Bibeln, Ordspråksboken 18:12)

 

Ordspråk - ordstäv / I
 
 • I de blindas rike är den enögde kung.
 • I de lugnaste vattnen går de största fiskarna. (Även: I de lugnaste vattnen simmar de fulaste fiskarna)
 • I krig och kärlek är allting tillåtet.
 • I mörker är alla katter grå.
 • I nöden prövas vännen.
 • Idel solsken gör öken.
 • Ingen kan allt, men alla kan något.
 • Ingen ko på isen (så länge rumpan är i/på land).
 • Ingen rök utan eld.
 • Ingen är profet i sitt eget land/i sin egen hemstad. (från Bibeln, Lukasevangeliet 4:24, Matteusevangeliet 13:57)
 • Ingenting är nytt under solen. (från Bibeln, Predikaren 1:9)
 • Inget är så bra att det inte kan göras bättre.
 • Inget ont som inte har något gott med sig.
 • Inget varar för evigt.
 • Inga träd växer till himlen.
 • Ingen fara på taket.

 

Ordspråk - ordstäv / J
 
 • Ju fler kockar, desto sämre soppa.
 • Ju närmare källan, desto klarare vatten.
 • Ju senare på kvällen, desto vackrare folk.

 

Ordspråk - ordstäv / K
 
 • Kasta inte yxan i sjön. (från Bibeln, Andra Kungaboken 6:5)
 • Kaka söker maka.
 • Kasta inte pärlor åt svinen. ("… kasta inte era pärlor åt svinen …") (från Bibeln, Matteusevangeliet 7:6)
 • Kasta inte sten i glashus.
 • Kasta inte ut barnet med badvattnet.
 • Klaga inte över för litet vind – lär dig segla.
 • Kläder efter väder.
 • Kläderna gör mannen.
 • Kommer tid kommer råd.
 • Kärleken går dit den vill och inte dit den borde.
 • Kärleken är blind.
 • Kärt barn har många namn.
 • Köp inte grisen i säcken.

 

Ordspråk - ordstäv / L
 
 • Lagom är bäst.
 • Lagt kort ligger.
 • Lat man bär hellre ihjäl sig än går två gånger.
 • Lat skräddare tar lång tråd.
 • Lika barn leka bäst.
 • Lite ljuga pryder tal.
 • Liten tuva stjälper ofta stort lass.
 • Lugn som en filbunke.
 • Lyckan står den djärve bi.
 • Lyckan kommer lyckan går.
 • Låta maten tysta mun.
 • Låt inte gräset gro under fötterna.
 • Låt inte vargen vakta fåren.
 • Lägg inte alla ägg i samma korg.
 • Lär dig av andras misstag, du hinner inte själv begå dem alla.
 • Lärdom är mer värt än guld. (från Bibeln, Ordspråksboken 16:16 "Att vinna vishet är bättre än guld, vinna insikt mer värt än silver."Jämför även Hávamál: "Bättre börda man bär ej på vägen än mycket mannavett. På främmande ort går det framför guld.")
 • Lätt fånget, lätt förgånget.
 • Lättare döljer en vis sin visdom än en dåre sin dårskap.
 • Lögnaren blir bara trodd en gång.

 

Ordspråk - ordstäv / M
 
 • Magen mättas förr än ögat. (Magen mättas tidigare än vad ögat tror / Magen blir fortare mätt än ögat)
 • Man blir aldrig gammal, bara äldre.
 • Man får ta seden dit man kommer.
 • Man får ta saken i egna händer.
 • Man får vad man betalar för.
 • Man har aldrig roligare än vad man gör sig.
 • Man hör vad man vill höra.
 • Man kan inte både ha och äta kakan.
 • Man kan inte lära gamla hundar sitta.
 • Man lär sig av misstagen (motsvarar Av misstagen blir man vis, Av skadan blir man vis)
 • Man lär så länge man lever.
 • Man måste lära sig krypa innan man kan gå.
 • Man måste rätta munnen efter matsäcken.
 • Man saknar inte kon förrän båset är tomt. (man inser inte negativa konsekvenser av sitt handlande förrän efteråt / att inte sakna någon man behandlat illa eller ignorerat förrän de har lämnat en)
 • Man ska inte bjuda bagarbarn på bullar. (anor från 1600-talet)
 • Man ska inte buga för dumheten bara för att den är gammal.
 • Man ska inte ropa varg i onödan. (man ska inte söka uppmärksamhet genom att ljuga om falska saker, så som att låtsas att man är sjuk, har ont eller liknande)
 • Man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten.
 • Man ska inte lita på nattgammal is.
 • Man ska inte sätta bocken som trädgårdsmästare.
 • Man ska smida medan järnet är varmt.
 • Man ska skilja på sak och person.
 • Man tröttnar aldrig på att arbeta åt sig själv.
 • Man är alltid sig själv närmast.
 • Medan gräset gror, dör kon.
 • Morgonstund har guld i mund. (det är bra att vara uppe tidigt)
 • Mycket vill ha mer. (i sin fullständiga form: Mycket vill ha mer, fan vill ha fler, och helvetet blir aldrig fullt. Sentida variant av Girigheten har ingen botten) (Ordspråksboken 27:20)
 • Många bäckar små, gör en stor å.
 • Måla inte fan på väggen. (befara inte automatiskt det värsta)
 • Människan spår, Gud rår.

 

Ordspråk - ordstäv / N
 
 • Nya kvastar sopar bäst.
 • När den rike magrar, dör den fattige.
 • När det regnar på prästen, så droppar det på klockaren.
 • När det regnar manna från himlen har den fattige ingen sked.
 • När fan blir gammal blir han religiös.
 • När Gud kommer med döden kommer Fan med arvingarna.
 • När katten är borta dansar råttorna på bordet.
 • När man talar om trollen så står de i farstun. (Trollen kan bytas ut mot Fan)
 • När nöden är som störst är hjälpen som närmast.
 • Nära skjuter ingen hare (uttryck för att det inte räcker att "nästan" lyckas - även om man nästan lyckades träffa haren så blir det ingen harstek till middag)
 • Nöden har ingen lag.
 • Nöden är uppfinningarnas moder.

 

Ordspråk - ordstäv / O
 
 • Olika falla ödets lotter.
 • Om en blind leder en blind, så faller de båda i gropen.
 • Om man inte får den man älskar, får man älska den man får. (fritt efter kyrkofader Augustinus)
 • Om kvällen får den late brått.
 • Omväxling förnöjer. (ursprungligen Cicero i skrift från 50 f. Kr)
 • Ont krut förgås inte så lätt. (ursprungligen felöversatt från tyskan: Unkraut vergeht nicht (ogräs försvinner inte))
 • Ont ska med ont fördrivas. (ursprungligen från gammal ovetenskaplig läkekonst, variant känt i skrift sedan 1623)
 • Otack är världens lön.
 • Osvuret är bäst.

 

Ordspråk - ordstäv / P
 
 • På kvällen får den late bråttom.
 • Pengar luktar inte. (ursprungligen från den romerska kejsaren Vespasianus, som lade skatt på offentliga toaletter)
 • Pengar växer inte på träd.
 • Pengar öppnar alla portar utom himmelens.
 • Prisa ej dag förrän sol gått ner.
 • På rullande sten växer ingen mossa.
 • Prinsessor dansar inte lyckligare.
 • Politiker är som krokodiler, stora i käften men saknar öron.

 

Ordspråk - ordstäv / R
 
 • Repetition är kunskapens moder. (ursprungligen latinskt ordspråk "Repetitio est mater studiorum")
 • Rom byggdes inte på en dag.
 • Ropa inte hej förrän du är över bäcken.

 

Ordspråk - ordstäv / S
 
 • Sagt ord och kastad sten kan inte tas tillbaka.
 • Sent skall syndaren vakna.
 • Själv göra, själv ha.
 • Själv är bästa dräng.
 • Skadeglädjen är den enda sanna glädjen.
 • Skam den som ger sig.
 • Skenet bedrar.
 • Skomakare, bliv vid din läst.
 • Skrattar bäst, som skrattar sist.
 • Skilja agnarna från vetet.
 • Skillnaden mellan män och pojkar är priset på leksakerna.
 • Skita i det blå skåpet.
 • Skjut inte upp till morgondagen, det du kan göra idag.
 • Skåda inte en given häst i munnen. (att inte kritiskt granska en gåva (från det faktum att hästens ålder kan avgöras på tänderna))
 • Slutet gott, allting gott. (ursprungligen av William Shakespeare)
 • Smaken är som baken, delad.
 • Små grytor har också öron.
 • Små smulor är också bröd.
 • Små sår och fattiga vänner ska man inte förakta.
 • Snålheten bedrar visheten.
 • Som de gamla sjunga, så kvittra de unga. (se likhet med: Det har varit i säck innan det kommer i påse)
 • Som man bäddar får man ligga.
 • Som man ropar i skogen får man svar.
 • Som man sår får man skörda. ("Vad man sår får man också skörda" Från Bibeln, Galaterbrevet 6:7)
 • Som man är klädd blir man hädd.
 • Sopa rent framför sin egen dörr. (klaga inte på andra innan du fått ordning på dig och ditt)
 • Sovande bonde får drömmande dräng.
 • Spill inte krut på döda kråkor.
 • Spotta inte i motvind.
 • Stor i orden, liten på jorden. (från Carl August Hagbergs översättning av Shakespeares Kärt besvär förgäfves[25] (uttrycket förekommer även i August Strindbergs Svenska öden och äfventyr i novellen "Nya Vapen"))
 • Surt, sa räven om rönnbären. (ursprungligen från Aisopos fabel "Räven och druvorna" där det alltså handlar om druvor istället för rönnbär)
 • Svultna svin rotar mest. (från 1600-talet)
 • Synden straffar sig själv. (bedragaren blir ofta själv bedragen)
 • Så länge det finns liv finns det hopp. (ofta förkortat: Finns det liv finns det hopp)
 • Sådan fader sådan son.
 • Sådan herre, sådan dräng/slav/hund. (från berättelsen Trimalchios gästabud av Petronius)
 • Såga inte av den gren du själv sitter på.
 • Sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten.
 • Sälj ägget, inte hönan.
 • Solen lyser även på liten stuga.

 

Ordspråk - ordstäv / T
 
 • Tala är silver, tiga är guld.
 • Tala inte med en dåre om en sten, om du inte vill ha den i huvudet.
 • Tala inte om dig själv för andra, det blir gjort efter du gått.
 • Tankarna är idéernas moder.
 • Ta dagen som den kommer.
 • Tiden läker alla sår.
 • Tillfället gör tjuven.
 • Tomma tunnor skramlar mest.
 • Tron kan försätta berg. (från Bibeln, Första Korinthierbrevet 13:2 och Markusevangeliet 11:23))
 • Trägen vinner.
 • Två fel gör inte ett rätt.
 • Tålamod är konsten att hoppas.
 • Tänd inte den eld som du inte kan släcka.

 

Ordspråk - ordstäv / U
 
 • Undantaget bekräftar regeln.
 • Undret över alla under. (från Verner von Heidenstam's "Undret")
 • Upp som en sol, ner som en pannkaka.
 • Upprepning är kunskapens moder.

 

Ordspråk - ordstäv / V
 
 • Var dag har nog av sin egen plåga. (från Bibeln, Matteusevangeliet 6:34)
 • Var fågel sjunger efter sin egen näbb.
 • Var och en blir salig på sin fason (efter Fredrik II av Preussen som förkunnade att i hans land fick "var och en bli salig på sin fason")
 • Var och en är sin egen lyckas smed. (alternativ: Var och en är själv sin lyckas smed / Envar sin lyckas smed / Var man är sin egen smed.
 • Var sak har sin tid. (alternativ: Allt har sin tid (från Bibeln, Predikaren 3:1))
 • Var skall sleven vara om inte i grytan? (människan söker sig till det sällskap där hon trivs och känner sig hemma)
 • Var smed har sin sed.
 • Varför gå på berg när det finns småsten?
 • Varnad är väpnad.
 • Varav hjärtat är fullt talar munnen. (från Bibeln, Matteusevangeliet 12:34)
 • Varje moln har en silverkant.
 • Vill man vara fin får man lida pin.
 • Visdomen har långa öron och kort tunga.
 • Våld är den enfaldiges sista utväg.
 • Väck inte den björn som sover.
 • Vägen till helvetet är kantad med goda föresatser.
 • Vägen till mannens hjärta går genom magen.

 

Ordspråk - ordstäv / Å
 
 • Åsnan känns igen på öronen, den dumme på sina ord.

 

Ordspråk - ordstäv / Ä
 
 • Ändamålet helgar medlen.
 • Äpplet faller inte långt från trädet.
 • Äras den som äras bör.
 • Ärlighet varar längst.
 • Äta bör man annars dör man.
 • Även den bäste kan fela.
 • Även den som går sakta kommer fram.
 • Även dåren tros vis om han tiger.
 • Även en blind höna kan finna ett korn.
 • Även små grytor har öron.
 • Även solen har sina fläckar.

 

Ordspråk - ordstäv / Ö
 

 

 

Källa

 

Ordspråk - ordstäv / Roligt med ordspråk
 

Klicka här.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)