www.larare.at

Check points (kontrolltillfällen)

-

Ordet checkpoint används vanligtvis när man talar om vägspärrar (mellan två länder), men jag tycker att ordet kan överföras till alla typer av kontroller. Vid en vägspärr kontrollerar man pass och behörighet att besöka andra sidan av vägspärren, vid mina check points kontrollerar man elevens förståelse av uppgiften och aktivitet; alltså elevens behörighet att fortsätta arbeta med uppgiften. Har inte eleven "giltigt pass" måste jag som lärare skaffa fram ett genom att förklara uppgiften, säkerställa att eleven förstår och arbetar och därefter skicka ut eleven mot kunskapens och lärandets marker.

Tanken med check points är att se att eleven är aktiv och förstår arbetsuppgiften. Ett tillfälle då lärare och elev möts för att diskutera arbetsuppgift. Detta kan göras antingen skriftligt eller muntligt. Med fördel kan man använda sig av loggföring och gå igenom loggen tillsammans.

Se formulär: Check point .

Läs mer om: loggföring .

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)