www.larare.at

Välkommen att läsa religion

Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. I ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet.

Eleven ska öva upp Fem förmågor.

Läs mer om Syfte med kursen och arbete med måluppfyllelse.

Min pedagogiska vision inom kurserna:

Religionskunskap 1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Religionskunskap 2, 50 poäng, som bygger på kursen religionskunskap 1.

Religionskunskap – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen religionskunskap 1.

Kurser i ämnet (pdf)

 

 

Välkommen / Styrdokument
 
Klicka för att komma till start

 

Välkommen / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Välkommen / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)