www.larare.at

Konstarterna och samhället: Styrdokument

 

Jag har bearbetat styrdokumenten i kursen Konstarterna och samhället (som ingår i gruppen Konst och kultur) på gymnasienivå för att lättare diskutera dem med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Jag har delat upp och numrerat förmågorna i 6 delar.

Kursernas centrala innehåll i 7 delar.

Kursernas betygskriterier i 3 delar.

Du når förmågorna, kurserna centrala innehåll och betygskriterierna genom att klicka upp "rullgardinerna" i menyn ovan.

Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. ordlistor, koppling till delar i Konstarterna och samhället kursens centrala innehåll och kunskapskrav samt QR-kod till denna sajt.