Filosofi 1: första stycket

"teorier som gäller existens"
"teorier som gäller [---] kunskap"
"teorier som gäller [---] vetenskap"
"teorier som gäller [---] värdefilosofi"
"teorier som gäller [---] språkfilosofi"
"teorier som gäller [---] nutida filosofiska riktningar"
"använder [---] relevanta filosofiska begrepp"

Filosofi 1: andra stycket

"identifierar [---] filosofiska frågor"
"analyser av några frågor och teorier som gäller existens" och tar ställning och värderar sina omdömen.
"analyser av några frågor och teorier som gäller [---] kunskap" och tar ställning och värderar sina omdömen.
"analyser av några frågor och teorier som gäller [---] vetenskap" och tar ställning och värderar sina omdömen.
"analyser av några frågor och teorier som gäller [---] värdefilosofi" och tar ställning och värderar sina omdömen.
"analyser av några frågor och teorier som gäller [---] samhällsfilosofi" och tar ställning och värderar sina omdömen.
"analyser av några frågor och teorier som gäller [---] språkfilosofi" och tar ställning och värderar sina omdömen.
"analyser av några frågor och teorier som gäller [---] nutida filosofiska riktningar" och tar ställning och värderar sina omdömen.
"relevanta filosofiska begrepp används"

Filosofi 1: tredje stycket

"språkliga nyanser och logisk argumentation"
"egna ställningstaganden i filosofiska frågor"