www.larare.at

Sajtförslag (i Filosofi 1)

 

Jag har plockat ut formuleringar ur kunskapskraven i Filosofi 1 (FIOFIO01) och hänvisar därefter till specifika sajter som kan användas för att uppnå kravet.

I vänsterspalten finns formuleringen (citat ur kunskapskravet) och till höger finns hänvisningar till användbara sajter.

Jag har delat upp kunskapskraven i stycken (Första stycket, Andra stycket osv) och varje stycke står för sig.

Via menyn når du stödmaterial som t.ex. förklaringar, ordlistor, samt QR-kod till denna sajt.

Du kan snabbnavigera på sajten med hjälp av pil upp och ner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

FIO01: Sajtförslag: Första stycket

Föregående

 

"teorier som gäller existens"

Sajtförslag:

"teorier som gäller [---] kunskap"

Sajtförslag:

"teorier som gäller [---] vetenskap"

Sajtförslag:

"teorier som gäller [---] värdefilosofi"

Sajtförslag:

"teorier som gäller [---] samhällsfilosofi"

Sajtförslag:

"teorier som gäller [---] språkfilosofi"

Sajtförslag:

"teorier som gäller [---] nutida filosofiska riktningar"

Sajtförslag:

"använder [---] relevanta filosofiska begrepp"

Sajtförslag:

 
  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

FIO01: Sajtförslag: Andra stycket

Föregående

 

"identifierar [---] filosofiska frågor"

Sajtförslag:

"analyser av några frågor och teorier som gäller existens" och tar ställning och värderar sina omdömen

Sajtförslag:

"analyser av några frågor och teorier som gäller [---] kunskap" och tar ställning och värderar sina omdömen.

Sajtförslag:

"analyser av några frågor och teorier som gäller [---] vetenskap" och tar ställning och värderar sina omdömen.

Sajtförslag:

"analyser av några frågor och teorier som gäller [---] värdefilosofi" och tar ställning och värderar sina omdömen.

Sajtförslag:

"analyser av några frågor och teorier som gäller [---] samhällsfilosofi" och tar ställning och värderar sina omdömen.

Sajtförslag:

"analyser av några frågor och teorier som gäller [---] språkfilosofi" och tar ställning och värderar sina omdömen.

Sajtförslag:

"analyser av några frågor och teorier som gäller [---] nutida filosofiska riktningar" och tar ställning och värderar sina omdömen.

Sajtförslag:

"relevanta filosofiska begrepp används"

Sajtförslag:

 

 

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

FIO01: Sajtförslag: Tredje stycket

Föregående

 

"språkliga nyanser och logisk argumentation"

Sajtförslag:

"egna ställningstaganden i filosofiska frågor"

Sajtförslag:

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at
Sajtförslag (i Filosofi) / Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)