www.larare.at

Pedagogisk vision i Psykologi

-

Jag tänkte inleda med en redogörelse över min relation till styrdokument som centralt innehåll och betygskriterier. Därefter kopplar jag det till kursen Psykologi. Sedan ska detta härledas till eleven.

Min heliga skrift i en kurs är alltså dess centrala innehåll och betygskriterier (som Skolverket formulerat). När jag ”bygger” mina kurser måste jag ta hänsyn till centralt innehåll och när jag bedömer och sätter betyg måste jag finna belägg i betygskriterierna; detta är fundamentet (grunden) för min lärarverksamhet. Detta kan av vissa anses hämma kreativiteten, men jag ser det som tydliga ramar som jag ska förhålla mig till.

Jag har delat upp kursen Psykologi i olika moment och med hjälp av mina övningar och examinationsuppgifter inom dessa undervisar och testar jag eleven.

Jag strävar också efter att nå ämnesförtrogenhet och ämnesdidaktisk medvetenhet samt ständigt utveckla och fördjupa min kunskapsbank och mitt lärande.

Jag strävar efter att förstå, nå och etablera ett lärande.

Jag strävar efter glädje i lärande

 

 

 

Joni Stam (2015)