www.larare.at

Träningsdagbok

-

För att optimera sin träning kan det finnas en poäng med att föra dagbok så att man kan analysera; upptäcka inslag som är bra och dåliga i ens träningsvardag.

 

Träningsdagbok / Instruktioner
 

Träningsdagboken är ett sk Google dokument och är ett sätt att dokumentera det du gör i kursen Mental träning; samtidigt som det är en samlingsplats för ditt material och dina inlämningar i kursen. Tanken är att allt elevmaterial ska samlas på ett och samma ställe, i ett och samma "öppna" dokument. Alla texter ska alltså läggas i ett och samma dokument; samma fil och att den ligger i "molnet" innebär att man slipper spara sina arbeten fysiskt på någon hårddisk utan man kommer åt innehållet via webben.

I Google-dokumentet ska allt elevmaterial ligga och all skriftlig kommunikation kopplat till elevarbete, all formativ bedömning och omdöme. På så vis "äger" eleven sitt lärande och har full insyn i lärprocessen; alltså: kunskapsarbetet är transparent!

Text skriver du direkt in i dokumentet eller så klistrar du in text; använd gärna kortkommandon:

Ctrl och A för markera allt
Ctrl och X för klippa ut
Ctrl och C för kopiera
Ctrl och V för att klistra in
Ctrl och Z för att ångra

Du ska alltså lägga in text, inte filer! Inga dokument ska klistras in - utan bara text! Länka inte till externa filer, undantagsvis bilder, ljudfiler och filmer för de tar så mycket plats. Tanken med mitt koncept är att all text, alla arbeten, allt lärande ska finnas i ett och samma dokument.

Skriv in ditt namn högst upp så att jag ser att du förstått och testa om Status-länken fungerar. Du ska genom att klicka på den få fram en tabell över kunskapskraven i kursen och ditt namn ska stå högst upp. Kontakta mig om det inte funkar eller om det står fel namn för detta dokument har du inga redigeringsmöjligheter i. Det är jag som "bokför" din kunskapsutveckling i relation till kursens kunskapskrav. Här kan du se vilken betygsnivå du ligger på: vad du klarat och vad du ännu inte klarat.

Träningsdagboken är alltså inte bara en uppvisning av dina prestationer i kursen utan också en typ av dagbok där du dokumenterar (skriver om) det du gör i kursen, förslagsvis veckovis. Var tydlig i din dokumentation genom att skriva veckonummer som rubrik och redogör över vad du gjort i veckan i kursen. Använd gärna Vågrätt linje för att markera "avsnitt". Du når det via "Infoga".

Hur mycket du ska skriva under varje vecka bestäms av din ambitionsnivå; vill du bara nå ett E dokumenterar du det du gör om du däremot strävar efter de högre kunskapskraven behöver du också reflektera över det du gjort, kanske också skissa ner förbättrings- och utvecklingsområden. Kommentera övningarna; kanske till och med vara kritisk, men var inte negativ - var konstruktiv!

Skriv alltså in vad du gör i veckorna för att både se och överblicka det du gör och lära dig mer genom denna typ av självreflektion. Det viktiga är att du skriver allt du gör som kan kopplas till kursen; alltså hemarbete också, i din träningsdagbok.

När man "öppnar" dokumentet ska man inte dela ut länken till obehöriga; bara du och jag har redigeringsmöjligheter.

 

Sajtnamn / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)