www.larare.at

Anglicismer

När du ska ut och hitta information kanske du blir ombedd att "googla" efter något och då har du utsatts för något som kallas för: en anglicism. Detta innebär bruket av ett engelskt ord som används som ett svenskt.

Själv är jag förstås en förespråkare av nybildning av ord då man gör verk av substantiv (vanligare inom finskan): ordet "googla" är också ett substantiv som gjort om till ett verb. En innovativ (nytänkande) variant är verbet "att bibba" för att dricka ur lådvin ("Bag-In-Box", BIB). Det gör inget att det finns ett substativ "en bibba" som betyder något helt annat för detta uttryck har också en latinsk koppling vilket tilltalar mig: bibere är dricka på latin.

Att luta sig tillbaka och sippa på sitt te är också en anglicism. Använda svenskt ord istället: tog en liten klunk, läppjade eller smuttade.

Anglicismer är särskilt vanliga inom relativt nya språkdomäner där inlån från engelska är vanliga, till exempel datorteknik och internet, där anglicismer som "starta upp" och "logga in" förekommer relativt frekvent.

 

Anglicismer / Exempel
 

Ett direktöversatt engelskt idiomatiskt uttryck är en anglicism.

 1. "Att göra sig själv till en komplett idiot" är en direktöversättning av "made a complete fool of myself"
 2. "Bekvämlighetszon" är en direktöversättning av "comfort zone"
 3. "... på en dålig telefonlina..." är en direktöversättning av "telephone line"
 4. "regnfall" är en direktöversättning av "rainfall"; på svenska heter det: skyfall
 5. Matchens "utkomst" heter det inte och kommer från egelskans: "outcome" - det heter matchens (slut)resultat
 6. "fredfulla" - från engelskans: "peaceful"
 7. "...ökar chansen att få cancer..." - ökad risk att få cancer - "chance" utrycker sannolikhet
 8. "över tid" och "över tiden". Uttrycket "over time" antyder ofta någon slags medelvärdesbildning, vilket dock knappast "med tiden" betyder.
 9. Vanligt misstag: " ... att händelserna har tagit plats..." - skriv istället: " ... att händelserna ägt rum..." - påverkat av "take place"
 10. Inga frågor var för intima, pinsamma eller obetydliga för att outas i medierna. Behöver jag kommentera?
 11. "Jutbring är en riktigt lös kanon". Använd hellre: "oberäknelig" Wikipedia har som vanligt en informativ artikel om uttrycket "a loose cannon" .
 12. "Överkomma problem" är en direktöversättning av "overcome problems" - bättre med övervinna
 13. "...Ja, vi överhörde ert resonemang i dressinen..." är en direktöversättning av overheard - använd avlyssna istället
 14. "... inget ord har kommit från de tamilska tigrarna..." är en direktöversättning av: "there has been no word from the Tamil tigers..."
 15. "... Hennes texter är förvånansvärt lite daterade..." - Hoppsan, daterade - datumsatta? Nej, naturligtvis förlegade.
 16. "Husfruar och affärskvinnor." Från engelska och tyskan; på tyska heter det Hausfrau, men det kan väl knappast vara inspirationen! Det är troligen TV-serien "Desperate Housewives" som ligger bakom denna anglicism. Man undrar förstås om det finns en subtil skillnad mellan "husfru" och hemmafru"? Är det första finare än det andra?
 17. Här kommer en dold anglicism: "dödades" som synonym för "omkom". Jag känner mig ganska säker på att den ökade användningen av "dödades" i stället för "omkom" eller "förolyckades" beror på att man i media översätter från engelskan där "was killed" täcker både svenskans "dödades" (av någon) och "omkom" (i en olycka t.ex.).
 18. Ibland kan det bli lite obcent: "blanka skott" (putsade kulor?) - på svenska heter det förstås "lösa skott" och man ser framför sig den skottlossande personen polera upp sin kulor innan de avlossas.
 19. "Ska vi kalla det en dag?" från engelskans: "Shall we call it a day?"
 20. "...om vi bara tar till handling" från engelskans: "take action"


Anglicismer / "Försvenskning"
 

Allt fler engelska/amerikanska uttryck försvenskas:

 1. "HP-minsting kan bli en dödare"
 2. "Hörru mannen"
 3. Lite sämre men på mode: att göra skillnad - to make a difference"
 4. Bättre: "det var iskallt gjort" coolt!

 

Anglicismer / Språkliga problem
 

Språkliga problem mellan Svenskan och Engelskan:

Svenska---Engelska------Värde--Prefix
=====================================
Miljon----Million-------106----Mega
Miljard---Billion-------109----Giga
Biljon----Trillion------1012---Tera
Biljard---Quadrillion---1015---Peta
Triljon---Quintillion---1018---Exa

 

 

Anglicismer / Lärarhandledning
 

 

 

Anglicismer / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)