www.larare.at

Stanley Milgram

Stanley Milgram var en amerikansk socialpsykolog som levde mellan 1933 och 1984. Han är mest känd för sina banbrytande studier om lydnad, särskilt Milgram-lydnadsexperimentet, som väckte stor uppmärksamhet och gav insikter om mänskligt beteende och etik. Resultaten av Milgram-lydnadsexperimentet var både kontroversiella och oroande. De visade att en majoritet av deltagarna var villiga att ge allt mer kraftfulla elektriska stötar, trots att de trodde att de skadade den osynliga personen. Experimentet ifrågasatte den mänskliga moralen, individens ansvarighet och makten hos auktoriteter. Milgrams arbete bidrog till att förstå mänskligt beteende i situationer där auktoriteter är närvarande och där individer kan vara benägna att följa order även om det strider mot deras egna moraliska värderingar. Det väckte också diskussioner och debatter om etik inom forskning och experimentellt arbete. Utöver lydnadsstudier utförde Milgram även andra forskningsprojekt inom socialpsykologi och bidrog till områden som konformitet, aggression och gruppinteraktion. Hans arbete har haft en betydande inverkan på psykologin och fortsätter att vara viktigt för att förstå hur sociala faktorer påverkar individuellt beteende och beslutsfattande.

Läs mer

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)