www.larare.at

Författare

Här har jag samlat några författare som haft stort inflytande på litteraturhistorian.

Se också:

 

Författare / Anna Akhmatova
 

F.1889 - D.1966

Akhmatova skriver känslosamt och med stor passion om hur det är att vara människa. Hennes poesi behandlar också teman som kärlek, förlust, krig, kvinnlig erfarenhet och existentiella frågor. Hon använde sig ofta av bildspråk och metaforer för att förmedla sina känslor och tankar. Hennes poesi präglas av en stark känslomässig intensitet och en förmåga att fånga de djupaste mänskliga erfarenheterna.

Ur dikten Sången tiger…

"Sången tiger, musiken är stum, / men luften brinner av deras vällukt, / och vit ligger vintern på knä / och iakttar allt i uppmärksam bön."

 

Författare / Dante Alighieri
 

F.1265 - D.1321

Dante räknas som en av västvärldens största författare och han tillhör därför en västerländsk bildningstradition. Hans litteratur ger oss en inblick i det medeltida samhället däri han återger samtida personer och hänvisar till samtida händelser.

Ur hjälteeposet Den gudomliga komedin (1320)

"Till mitten hunnen på vår levnads vandring hade jag i en dunkel skog gått vilse och irrat bort mig från den rätta vägen. Hur svår den skogen tycks mig att beskriva, så vild och full av snår och oframkomlig".

 

Författare / Isabel Allende
 

F.1942 -

Allende är en av de första framgångsrika kvinnliga romanförfattarna i Latinamerika. Hennes romaner baseras ofta på egna erfarenheter där hon blandar myt och realism med kvinnan i fokus.

Hon skriver i en stilart kallad magisk realism.

Ur romanen Andarnas hus (1982)

"She was one of those people who was born for the greatness of a single love, for exaggerated hatred, for apocalyptic vengance, and for the most sublime forms of heroism but she was unable to shape her fate [---] and ardor- was consuming herself."

 

Författare / Carl Jonas Love Almqvist
 

F.1793 - D.1866

Almqvist behärskade många olika stilarter och överträffar i mångsidighet alla andra svenska författare. Parallellismer och tautologier används flitigt. Han skrev i en rad olika genrer; såväl prosa, dramatik och lyrik, samt läroböcker. Under sin tid som journalist drabbades han av social förföljelse och han flydde till USA.

Ur romanen Det går an (1839)

"när jag kom efter, hejdade hon sig, och tog mig i famn, stannade vid broledstången, och såg sig om. Där var ingen gångare ute. "För din skull vill jag låta bli det! viskade hon - jag vill leva och pinas, tills du blir ännu lite större"


Författare / Werner Aspenström
 

F.1918 - D.1997

Aspenströms dikter behandlar ofta existentiella och filosofiska teman, såsom tiden, döden, kärleken och människans plats i världen. Hans poesi kännetecknas av en stark och uttrycksfull bildrikedom, ett förfinat språk och en djup känslighet.

Aspenström ansedd som en av de främsta fyrtiotalisterna.

Ur Milarepa och gräset

"mig tvingade ett grässtrå göra halt!
Ett enbent ting, ett envist ingenting
satte krokben för mig och mina två ben"


Författare / Margaret Atwood
 

F.1939 -

Atwood är en samhällskritisk kanadensisk författare, poet och litteraturkritiker med stort intresse för både kvinnofrågor och Kanada. Hon förknippas med kanadensisk nationalism under 1960- och 1970-talen.

Ur romanen The Handmaid's Tale (1985)

"I used to think of my body as an instrument, of pleasure, or a means of transportation, or an implement for the accomplish- ment of my will . . . Now the flesh arranges itself differently."

 

Författare / Jane Austen
 

F.1775 - D.1817

Austen skriver ironiskt om sociala relationer i överklassen samt om kärleksintriger och kärleksuppgörelser. Hon skriver utförligt, detaljrikt, psykologiskt och realistiskt, med kärleken som återkommande tema och motiv. Därför kan hon både räknas till romantiken och realismen.

Ur romanen Stolthet och fördom (1813)

"Jag delar inte riktigt din åsikt i detta hänseende. Vad säger du, Mary? Jag vet ju, att du är en flicka med eftertanke, som läser stora böcker och gör utdrag ur dem."

 

Författare / Paul Auster
 

F.1947 -

Auster skriver i en nyskapande postmodernistiskt berättarstil inspirerad av Franz Kafka och Samuel Beckett. Typiskt för Austers berättelser är allt som händer hänger ihop och i slutet knyts de lösa trådarna ihop oftast på ett osannolikt vis.

Ur romanen The New York Triology (1985)

"Every life is inexplicable, I kept telling myself. No matter how many facts are told, no matter how many details are given, the essential thing resists telling."

.

Författare / Charles Baudelaire
 

F.1821 - D.1867

Baudelaire utforskade teman som kärlek, död, skönhet, melankoli och stadsliv. Han revolutionerade poesin genom sitt nyskapande språkbruk, sina suggestiva och ibland chockerande bilder och sin djupa utforskning av det mänskliga tillståndet.

Ur dikten Kadavret (1857)

"Minns ni, min älskade, synen vi såg / i sommarens milda ljus / denna morgon: ett skändligt kadaver som låg / på skogsstigens bädd av grus?"


Författare / Samuel Beckett
 

F.1906 - D.1989

Beckett skriver absurdistisk teater där handlingen är sekundärt och långtråkigheten det centrala. Han använder sig av en dialogform med få scen- hänvisningar men desto fler karaktärshänvisningar.

Ur dramat I väntan på Godot (1952)

"ESTRAGON: Detta räcker för dig? Det är inte snällt av dig, Didi. Vem ska jag då tala om mina privata mardrömmar för om jag inte kan berätta dem för dig?
VLADIMIR: Låt dem då vara privata. Du vet att jag inte kan med det där."

 

Författare / Carl Michael Bellman
 

F.1740 - D.1795

Bellman skriver dryckesvisor och bibelparodier, ofta med antika inslag och ibland med sexuella undertoner. Han skriver på vers och använder sig av liknelser och upprepningar.

Ur epistel 72; Glimmande nymf (1771)

"Glimmande nymf, blixtrande öga, svävande hamn på bolstrarna höga, menlösa styrka, kom, kom nu att dyrka vid ett smalt och utsläckt ljus sömnens gud, vår Morfeus!"

 

Författare / Victoria Benedictsson
 

F.1850 - D.1888

Benedictsson räknas som en av de främsta av 1880-talets realistiska författare. Hon skildrar kvinnans situation, äktenskapsproblematik och aktuella kvinnosaksfrågor.

Ur romanen Pengar (1885)

"Byn ägde icke mer än en enda gata, om den ens kunde hedras med detta namn, ty den var helt enkelt en mindre väg, utan spår av stenläggning, och oförsvarligt illa hållen."

 

Författare / Gunnar Björling
 

F.1887 - D.1960

Björling skriver experimentell, formell och språkligt avancerad poesi och räknas därför till de finlands- svenska modernisterna.

Ur diktsamlingen Luft är och ljus (1946)

"Vindfläkts susning / vattnens dragning över dammen, / sakta skälver / och det guld mot blåheten / löv och singlar ned / ett blad visset / och på min rockkrage. / Vattnens dragning / milda vinden / sol i ovans blått."

 

Författare / William Blake
 

F.1757 - D.1827

Blake skriver i romantikens anda och har starka naturupplevelser i relation till sinnlig kärlek som återkommande tema.

Ur dikten Auguries of Innocence (1863)

"Att se en hel värld i ett enda sandkorn / Och himlen i en vildblomma, / Håll oändlighet i din handflata, / Och evigheten i en timme."

 

Författare / Karin Boye
 

F.1900 - D.1941

Boye skriver poetiskt och med målande språk. Hon skriver mest poesi och är därför också mest känd som poet. Hennes mest kända roman är Kallocain som skildrar en dystopi, och som också har filmatiserats.

Boye skriver personligt, självbiografiskt och utifrån melankoliska grundkänslor som ensamhet och längtan. Hennes poesi anknyter till en romantisk tradition och den är ofta utförd i rim.

Ur dikten Ja visst gör det ont (1935)

"Ja visst gör det ont när knoppar brister. // Varför skulle annars våren tveka? // Varför skulle all vår heta längtan // bindas i det frusna bitterbleka? [---] Ja visst gör det ont när knoppar brister, // ont för det som växer // och det som stänger."

Ur romanen Kallocain (1940)

"Vi har gått mot allt strängare övervakning - och den har inte gjort oss säkrare, som vi hoppades, utan ängsligare. Med vår skräck växer också impulsen att så omkring oss. Är det inte så: då ett vilt djur känner sig hotat och inte ser någon utväg att fly, går den till anfall."

.

Författare / Bertolt Brecht
 

F.1898 - D.1956

Brecht strävar efter att skapa en distans mellan publiken och det som utspelade sig på scenen genom att förstöra illusionen.Han försökte också engagera publiken intellektuellt och politiskt för att ifrågasätta samhällsstrukturen och klasskampen.

Ur novellen Mor Courage (1941)

"Jag låter dig inte förstöra mitt krig för mig. Förstör för de svaga, gör det? Vad gör fred för dem, va? Krig matar sitt folk bättre."

.

Författare / Boccaccio
 

F.1313 - D.1375

Boccaccio räknas som novellkonstens upphovsmakare. Han skriver om intriger mellan människor, deras liv och inte sällan finns där också sexuella undertoner. Och så skriver han på folkspråket; italienska och blandar såväl högt som lågt.

Ur novellsamlingen Decamerone (1353)

"På natten kunde Currado dock inte sova på grund av sin ilska över den enbenta tranan, och när morgonen kom steg Currado upp lika arg som kvällen innan."

 

Författare / Jorge Luis Borges
 

Jorge Luis Borges (1899  -  1986 ) var en argentinsk författare, poet och essäist, känd för sina komplexa och filosofiska berättelser. Han är känd för sitt djupa intellekt, hans litterära innovationer och hans utforskande av metafiktion, paradoxer och litterär spegling. Borges litterära verk är alltså ofta fyllda med labyrinter, speglar och paradoxer som utforskar idéer om identitet, verklighet och perception. Hans berättelser är kända för att skapa komplexa och skiftande narrativa nivåer. Han var en mästare på att använda metafiktion, där han medvetet inkluderar författaren, läsaren och berättelsen i sitt verk. Hans berättelser bryter ofta den fjärde väggen och undersöker förhållandet mellan skrivande och verklighet, som t.ex. i en av hans mest kända verk: "Labyrinths" (1962).

Borges var intresserad av att utmana gränserna för fiktion och verklighet. Många av hans verk, som "Funes the Memorious" och "Tlön, Uqbar, Orbis Tertius", utforskar idéer om att skapa alternativa verkligheter och skapa nya världar genom språket.

Borges skrev också en rad inflytelserika essäer och litteraturkritik, där han analyserade litterära verk, författare och filosofiska frågor. Hans essäer visar hans djupa kunskap om litteraturhistoria och hans unika perspektiv på skrivande.

 

Författare / Fredrika Bremer
 

F.1801 - D.1865

Bremer anses vara den svenska kvinnorörelsens främsta pionjär och som författare introducerade hon den realistiska romanen i Sverige. Hon skriver i realismens anda om kvinnors vardagliga situation.

Ur romanen Hertha (1856)

"Ingenstädes – säger ett ordspråk – går det under- ligare till än i denna världen. »Men ingenstädes i denna världen gick det väl underligare till än en afton i vår goda stad Kungsköping"

 

Författare / Charlotte Brontë
 

F.1816 - D.1855

Brontë skriver om en ung kvinnas resa mot frigörelse och som till slut finner kärleken. Jane Eyre är skriven under pseudonym och dedicerades till William Thackeray, som inte kunde hålla hemligheten, utan röjde hennes identitet.

Ur romanen Jane Eyre (1847)

"Jag hade inte haft för avsikt att förälska mig i honom. Min läsare vet att jag hade kämpat hårt för att utrota ur min själ de frön till kärlek jag hade upptäckt där. Men nu, så snart jag fick se honom igen, växte de upp, friska och grönskande! "

 

Författare / Emily Jane Brontë
 

F.1818 - D.1848

Brontë skriver känslosamt, men i realistisk prosa om relationer och kärleksintriger. Hennes roman Svindlande höjder var inte lika populär som hennes systers: Jane Eyre, men idag är den mest populär, både hos publiken och inom litteraturforskningen.

Ur romanen Svindlande höjder (1847)

"honom älskar jag inte för att han är vacker, Nelly, utan för att han liknar mig mer än vad jag gör själv. Vad det än är som våra själar är gjorda av, så är hans och min likadana"

 

Författare / Charles Bukowski
 

F.1920 - D.1994

Bukowski skriver vardagligt , som om han "snackade". Han skriver utifrån ett jag som lider och befinner sig i kant med samhället och är därför både fattig och marginaliserad.

Ur dikten Natten då jag skulle dö (1973)

"natten då jag skulle dö / låg jag och svettades på sängen / och jag hörde grässhopporna knirka / och alldeles utanför var det kattslagsmål / och jag kände hur min själ ramlade ner genom / madrassen"

Ur romanen Postverket (1971)

"After dinner or lunch or whatever it was -- with my crazy 12-hour night I was no longer sure what was what -- I said, "Look, baby, I'm sorry, but don't you realize that this job is driving me crazy? Look, let's give it up. Let's just lay around and make love and take walks and talk a little. Let's go to the zoo. Let's look at animals. Let's drive down and look at the ocean. It's only 45 minutes. Let's play games in the arcades. Let's go to the races, the Art Museum, the boxing matches. Let's have friends. Let's laugh. This kind of life like everybody else's kind of life: it's killing us."

 

Författare / Kate Bush
 

F.1958 -

Bushs texter är kända för sin starka kvinnliga röst och feministiska perspektiv. Hon utforskar kvinnors upplevelser, ifrågasätta normer, utmanar stereotyper och ger röst åt kvinnlig styrka och kämpaglöd. Texter är rika på poetiska uttryck, metaforer och symbolik och präglas av en stark berättande kraft och en värld av fantasi. Texter kan också vara lekfulla och de kan utforska allt från kärlek och längtan till andlighet och mystik.

 

Författare / Nick Cave
 

F.1957

Caves texter är skarpa och poetiska, och använder sig av metaforer, symboler och bildspråk för att skildra sina berättelser och gestalta sina karaktärer. Hans texter är som litterära verk i sig själva och utmanar lyssnaren att dyka djupare in i deras komplexitet. Hans, oftast, mörka texter är kraftfulla, emotionella och ofta präglade av existentiella teman, ångest, kärlek och död.

 

Författare / Albert Camus
 

F.1913 - D.1960

Camus skildrar människans alienation, ångest och vilsenhet. Hans roman Främlingen räknas som ett av existentialismens huvudverk. Camus fick nobelpris i litteratur 1957.

Ur romanen Främlingen (1942)

"hon frågade om jag ville gifta mig med henne. Jag svarade att mig gjorde det detsamma, och att vi ju kunde göra det om hon ville det. Då ville hon veta om jag älskade henne [---] det hade ingen betydelse"

 

Författare / John le Carré
 

F.1931 - D.2020

Carré skriver spionthrillers där huvudkaraktären: George Smiley jobbar inom den brittiska underrättelsetjänsten MI6. Handlingen utspelas oftast under kalla kriget.

Ur romanen Spionen som kom in från kylan (1963)

"Before you can have a future you must first get rid of the past. But if you get rid of your past you don't know who you are and what you have done because you are the sum of your actions. And to create a new self out of nothing is not possible! Therefore you can only connect with the present by embracing both the past and the sum of all your actions."

 

Författare / Miguel Cervantes
 

F.1547 - D.1616

Cervantes räknas som den mest betydande prosaförfattaren i Spanien. Han skriver den första pikaresromanen som handlar om en antihjälte och dennes "side kick" och är samhällskritisk.

Ur romanen Don Quijote (1605)

"Medan de så red och samtalade om framtiden, blev de varse trettio, fyrtio väderkvarnar, som stod på en slätt och så fort Don Quijote fick syn på dem, sa han till vapendragare: Lyckan är med oss, käre Sancho, ty där borta kan du se trettio eller fler av de förskräckligaste jättar som finns."


Författare / Raymond Chandler
 

F.1888 - D.1959

Chandler skriver hårdkokta deckare där huvud- karaktären: Philip Marlowe löser brott. Stilistiskt kort och koncist och nära talspråket. Hans berättelser består mest av dialoger som bär upp både karaktärer och berättelse.

Ur romanen Den stora sömnen (1939)

"I don't mind your showing me your legs. They're very swell legs and it's a pleasure to make their acquaintace. I don't mind if you don't like my manners. They're pretty bad. I grieve over them during the long winter nights."

 

Författare / Agatha Christie
 

F.1890 - D.1976

Christie skriver pusseldeckare. Hennes protagonister (detektiverna) är oftast antingen Hercule Poirot eller Miss Marple. Hon skriver oftast skriftspråkligt där både dialogerna och karaktärerna är mycket "brittiska" och speglar tidsperioden.

Ur romanen Mordet på Orientexpressen (1934)

"En halvtimme efter midnatt fastnade vi i snödrivorna. Efter det kan ingen ha lämnat tåget." [—] Monsieur Bouc sa allvarligt: "Alltså har vi mördaren mitt ibland oss - här på tåget..."

 

Författare / Leonard Cohen
 

F.1934 - D.2016

Cohens texter var kända för sitt poetiska och symboliska språk. Han använde metaforer, allegorier och religiösa referenser för att utforska stora teman som kärlek, ensamhet, tro, sorg och längtan. Hans texter var ofta gåtfulla och öppna för tolkning. Hans texter var präglade av melankoli, spirituell sökande och en unik förmåga att förmedla komplexa känslor och existentiella frågor.

 

Författare / Stig Dagerman
 

F.1923 - D.1954

Dagermans tematik är inspirerad av existentialismen och hans berättarstil innehåller ett psykologiskt djup och en rikedom av bildspråk. Hans människosyn är dyster och hans gestalter drabbas ofta av livet. De är fångna i en förljugenhet och ett destruktivt självbedrägeri.

Ur novellen Att döda ett barn (1948)

"Det är en lätt dag och solen står snett över slätten. Snart skall klockorna ringa, ty det är söndag. Mellan ett par rågåkrar har två unga hittat en stig som de aldrig förut gått och i slättens tre byar blänker fönsterrutorna. [---] Det är den lyckliga morgonen till en ond dag, ty denna dag skall ett barn dödas i den tredje byn av en lycklig man."

 

Författare / Daniel Defoe
 

F.1660 - D.1731

Defoe skriver äventyrsberättelse på journalistisk prosa.Han använder sig av utförliga beskrivningar som lyfter människans uppfinningsrikedom. Människans snille är starkt förknippad med epoken upplysningen.

Ur äventyrsromanen Robinson Crusoe (1719)

"När vi hade rott , eller snarare drivit ett par tre sjömil, som vi tyckte, kom en rasande våg, hög som ett berg, vältrande fram akter ifrån och manade oss att vara beredda på nådastöten."

 

Författare / Philip K. Dick
 

F.1928 - D.1982

Dick skriver dystopiska apokalyptiska science fiction-romaner. Han skriver prosa med fokus på handling och intrig.

Ur scifi-romanen Androidens drömmar (1975)

"You will be required to do wrong no matter where you go. It is the basic condition of life, to be required to violate your own identity. At some time, every creature which lives must do so. It is the ultimate shadow, the defeat of creation; this is the curse at work, the curse that feeds on all life. Everywhere in the universe."

 

Författare / Charles Dickens
 

F.1812 - D.1870

Dickens var en typisk realismförfattare och menade att verkligheten skulle skildras så objektivt som möjligt. Eftersom Dickens var samhällsmedveten journalist skriver han realistiskt och på journalistisk prosa om sociala orättvisor.

Ur romanen Oliver Twist (1838)

"Oliver Twist var ett gatubarn i London, då hans mor dog vid hans födsel. Vem hans fader är, är det ingen som vet. Eftersom man antog att Olivers mor var en prostituerad kvinna."

 

Författare / Emily Dickinson
 

F.1830 - D.1886

Dickinson utforskar en rad teman, inklusive kärlek, död, naturen, existentiella frågor och andlighet. Hon använde sig av distinkt rytmer, ovanliga rim och en komprimerad och koncis stil för att skapa en stark effekt. Hennes dikter är ofta introspektiva och experimenterar med språkets gränser och uttrycksformer. Hennes poesi karakteriseras av en unik stil, rik på metaforer, bildspråk och komplexa emotionella och intellektuella resonemang. Dickinson skriver på vers.

Ur dikten För skönhet dog jag (1890)

"För skönhet dog jag, men var knappt i graven lämpad in, då en som dött för sanning bars till platsen bredvid min. 'Vad dog du för?' han frågade. 'För skönhet blev mitt svar. 'Och jag för sanning - de är ett, vi är ett brödrapar.'"

 

Författare / Elmer Diktonius
 

F.1896 - D.1961

Diktonius utforskar teman som alienation och ensamhet. Hans poesi var djuplodande och utforskade ofta existentiella och filosofiska teman.

 

Författare / Fjodor Dostojevskij
 

F.1821 - D.1881

Dostojevskij skriver om människor utifrån ett psykologiskt perspektiv. Karaktärerna är framför allt ofullkomliga och uttrycker i flesta fall olika typer av brister. Han skriver utförligt, detaljrikt och praktiskt redogörande i realismens anda.

Ur romanen Brott och straff (1866)

"Hon var en stor, plump, skygg och enfaldig kvinna, nästan svagsint, omkring trettiofem år gammal och hölls av sin syster i ett tillstånd av fullständigt slaveri."

 

Författare / Arthur Conan Doyle
 

F.1859 - D.1930

Doyle skriver detaljrika detektivberättelser. Mest känd för dem där Sherlock Holmes och doktor Watson löser brott. Doyle är föregångare till hela deckargenren.

Ur detektivromanen Baskervilles hund (1902)

"Herr Sherlock Holmes, som vanligen var mycket sen om morgnarna, utom vid de ej så sällsynta tillfällen då han varit uppe hela natten, satt vid frukostbordet."

 

Författare / Bob Dylan
 

F.1941 -

Dylans texter behandlar ofta politiska och sociala frågor, och han blev en symbol för proteströrelsen på 1960-talet. Han skildrar ofta komplexa mänskliga relationer, kärlek, förlust, längtan och reflektioner över livets gåtor. Han använder sig av symbolik, metaforer och allegorier för att förmedla sina budskap och skapa djup och mångtydighet i sina texter. Många av Dylans texter är kända för sina poetiska kvaliteter och litterära inflytanden. Han har influerats av bland annat beatniklitteraturen, modernistiska poeter som T.S. Eliot och symbolister som Arthur Rimbaud.

 

Författare / Gunnar Ekelöf
 

F.1907 - D.1968

Ekelöf kan anknytas till surrealismen och räknas som en av Sveriges mest betydande poeter. Ekelöf avhandlar en rad olika ämnen, kärlek, död, tiden, andlighet och människans förhållande till världen. Hans poesi kännetecknas av en stark och sensuell bildrikedom, en intensiv känslighet och en utforskning av existentiella och filosofiska teman. Han använde sig av metaforer och språkliga kontraster för att skapa poetiska bilder och stämningar. Ekelöfs poesi präglas också av en musikalisk rytm och en lyrisk intensitet som fångar läsarens uppmärksamhet.

Ur dikten Eufori (1941)

"Du sitter i trädgården ensam med anteckningsboken, en / smörgås, pluntan och pipan. / Det är natt men så lugnt att ljuset brinner utan att fladdra, / sprider ett återsken över bordet av skrovliga plankor / och glänser i flaska och glas."

 

Författare / T.S. Eliot
 

F.1888 - D.1965

T.S. Eliot skriver starkt symboliskt med ständiga referenser till klassisk litteratur. Han skriver på vers och använder sig av mycket omfattande liknelser och dikterna är fulla av symbolik.

Ur dikten Det öde landet (1922)

"April är grymmast av månaderna - driver syrener fram ur de döda markerna, blandar begär och minne, kittlar dova rötter med vårregn. Vintern höll oss varma, svepte jorden i glömska och snö, gömde en droppe liv i torra lökar."

 

Författare / Paul Eluard
 

Paul Éluard var en framstående fransk poet och en viktig figur inom den surrealistiska rörelsen under 1900-talet. Han föddes den 14 december 1895 och avled den 18 november 1952. Éluard var känd för sin inflytelserika poesi som utforskade kärlek, politik, mänskliga relationer och det undermedvetna.

Paul Éluard var en av de mest produktiva poeterna i den surrealistiska rörelsen och hans verk var präglade av drömlika bilder, metaforer och en djupgående känslor. Han experimenterade med språket och formen för att uttrycka det irrationella och det osynliga.

Under sin karriär publicerade Éluard många diktsamlingar, varav några av de mest kända är "Capitale de la douleur" (1926), "Poésie et Vérité" (1942) och "Le Livre ouvert" (1949). Hans poesi var också politiskt engagerad, och han var en öppen anhängare av kommunistiska och antifascistiska idéer.

Bakom mig av Paul Éluard

“Bakom mig är mina ögon slutna / ljuset brunnet och nattens huvud sjunket / fåglar större än vinden / vet inte var de skall vila vingen.”


Författare / William Faulkner
 

F.1897 - D.1962

Faulkner skriver om vanliga människors ständiga existentiella kamp; både den fysiska och psykiska. En tidig typ av socialrealism med psykologiska inslag. Han skriver experimentell prosa i modernistisk anda.

Ur romanen Stormen och vreden (1929)

"Genom stängslet, mellan de slingrande blomrankorna, kunde jag se hur de slog. De gick fram mot där flaggan stod, och jag gick utefter stängslet."


Författare / Emilie Flygare-Carlén
 

F.1807 - D.1892

På 1840-talet var Flygare-Carlén Sveriges mest lästa romanförfattare, mest känd i utlandet. Hon skildrar allmogens och medelklassens liv.

Ur romanen Rosen på Tistelön (1842)

"Kvinnan älskar att se mannen utföra handlingar, som vittnar om själsnärvaro och styrka, icke därför som skulle hon alltid, enligt det föråldrade bihanget till hennes meritförteckning, utgöra den svagare hälften, rankan, som behöver stödjas, och så vidare, utan helt enkelt därav, att mannens kraft, i synnerhet den älskades, livar hennes egen."

 

Författare / Katarina Frostenson
 

F.1953 -

Frostenson skriver banbrytande och med stor språklig finess där språket är både uttrycksfullt och fragmentariskt och ifrågasätter och utmanar språkliga normer och regler.

Ur dikten Mäta (2011)

"Den som mäter sörjer / den som sörjer mäter, som om mätande höll fast / sorg är sorg, måttet är rågat, det kan bara välla över / vatten skadar inte fatta - ingen fara med det / ingen fara mer med något mer"

.

Författare / Allen Ginsberg
 

F.1926 - D.1997

Ginsbergs verk kännetecknas av ett öppet och personligt språk, engagemang för politiska och sociala frågor samt en utforskning av spiritualitet och medvetandets gränser. Han utforskar också destruktiva krafterna i det moderna samhället och uttrycker känslor av desperation, ilska och uppror.

Ur dikten Howl (1956)

"Jag såg min generations bästa förstörda av galenskap, svältande hysteriskt nakna, släpar sig genom de svartas kvarter i gryningen och letar efter en argsint sil"

 

Författare / Johann Wolfgang von Goethe
 

F.1749 - D.1832

Goethes brevroman Den unge Werthers lidanden fick ett enormt inflytande vad gäller synen på ouppnåeliga kärleken. Han skriver högstämt och tar hjälp av hela känsloregistret som var typiskt inom den romantiska tidsepoken.

Ur brevromanen Den unga Werthers lidanden (1774)

"Åh, det löper som en eld genom mina ådror, om min hand av en händelse snuddar vid hennes, om våra fötter vidrör varandra under bordet!"


Författare / Nikolai Gogol
 

Nikolai Gogol (1809-1852) var en ukrainsk-rysk författare och dramatiker. Han anses vara en av de mest betydande författarna inom den ryska litteraturen och är känd för sina humoristiska och satiriska verk. Han skildrar byråkratins absurda natur och sociala orättvisor. Hans verk utforskar ofta människans komplexa natur, samhällsstrukturer och de absurda och bisarra aspekterna av tillvaron.

Gogols mest kända verk är romanen "Döda själar" (1842), där huvudpersonen försöker köpa döda livegna bönder från sina ägare för att utnyttja en skattelättnad. Romanen är en satirisk skildring av det ryska samhället och samtidens moraliska förfall.

Gogol hade en djup inverkan på den ryska litteraturen och inspirerade författare som Fjodor Dostojevskij och Anton Tjechov.

 

Författare / William Golding
 

William Golding (1911 - 1993) utforskar mänskligt beteende och samhällets natur. Hur civiliserade normer och moral kan brytas ner i krissituationer. Han menar på att människan har en inneboende ondska och att samhälleliga strukturer och normer håller denna ondska i schack.

Ur Flugornas herre (1954)

"vi måste ha regler som vi måste lyda. Vi är ju inga vildar i alla fall; vi är engelsmän, och engelsmännen är bäst i allting"


Författare / Ursula Le Guin
 

F.1929 - D.2018

Le Guin skriver science fiction-romaner med inslag av feminism och genusöverskridande. Hon skriver prosa med fokus på handling och intrig; mestadels i novellform.

Ur romanen Ett nytt Atlantis (1975)

"Det är smärtlindrande mediciner som de federala doktorerna alltid skriver ut och som finns i de privata serviceapotek som Läkemedelsstyrelsen har godkänt till superlåga priser"

 

Författare / P.J. Harvey
 

F.1969

Harveys texter är också kända för sin starka kvinnliga röst och feministiska teman. Hon tar upp frågor om kön, makt och sexualitet och utmanar traditionella könsroller och förväntningar. Hennes texter är hennes förmåga att utforska och uttrycka mänskliga känslor och relationer på ett uppriktigt och ofiltrerat sätt.

 

Författare / Ernest Hemingway
 

F.1899 - D.1961

Hemingway skriver berättelser där rapp handling och dialog är viktigare än form. Han skriver i enlighet med skrivstilen isbergsteknik, där det mesta är dolt under ytan.

Ur romanen Den gamle och havet (1952)

"Han var en gammal man som fiskade ensam ute i en liten båt i Golfströmmen och han hade varit ute i åttiofyra dar nu utan att få nån fisk."

 

Författare / Homeros
 

ca 800 f.Kr.

Homeros anses som världen "första" författare. Han skriver om gudar, hjältedåd, krig och äventyr på vers (hexameter). I hans texter, som skulle traderas muntligt, finns många liknelser och upprepningar samt stående uttryck, sk epitet, t.ex. "den snabbfotade Akilles" .

Ur hjälteeposet Iliaden

"Sjung, o gudinna, om vreden, som brann hos Peliden Akhilleus. Olycksdiger, till tusende kval för akhajernas söner, och som till Hades en mängd av behjärtade krigaresjälar störtade ned".


Författare / Rut Hillarp
 

F.1914 - D.2003

Hillarps poesi kännetecknas av en stark och sensuell språkanvändning samt en intensiv utforskning av mänskliga relationer, sexualitet och livets komplexiteter. Hon skildrade ofta passion, längtan och förlust, och hennes diktning var både personlig och suggestiv. Hon vågade utforska tabubelagda ämnen och kritiserade en mansdominerad värld.

Ur dikten Oidious (1985)

"Ännu har solen inte slocknat. // Min moders kropp är ännu varm. // Men tomheten har öppnat sin spegelsal // och min smärta är inte längre hennes. [---] Hon // som var solen // kunde ännu ha slutit mig i sin famn."

 

Författare / Victor Hugo
 

F.1802 - D.1885

Hugo anses vara Frankrikes största romantiska författare, men skrev också i realismens anda. Han var tidig med att värna om författarnas upphovsrätt och stred därför mot samtidens många piratförlag.

Ur romanen Ringaren i Notre Dame (1831)

"Utan att säga ett ord gick hon fram till delinkventen som vred sig vanmäktigt för att komma undan henne, lösgjorde en flaska som hon hade hängande vid midjan och förde den sakta till den eländiges förtorkade läppar. Från detta hittills så torra och brinnande öga sågs då en stor tår rinna ned över det vanskapta och av smärta förvridna ansiktet... "


Författare / Henrik Ibsen
 

F.1828 - D.1906

Ibsen är en naturalistisk dramatiker som skriver pjäser som har allmängiltig undermening. Han skriver autentiska, verklighetstrogna, dialoger som driver berättelsen framåt.

Ur dramat Vildanden (1884)

"Det blir värst för honom. Tar ni livslögnen från en genomsnitts- människa, så tar ni lyckan från honom på samma gång."

 

Författare / Linton Kwesi Johnson
 

F.1952

Johnson är känd för sin unika förmåga att kombinera poesi och musik för att förmedla starka politiska budskap. Hans texter uttrycker ofta en stark känsla av kulturell identitet och samhällsmedvetenhet; främst vad gäller orättvisa, rasism, polisbrutalitet och sociala problem som drabbar svarta och marginaliserade samhällsgrupper.

 

Författare / James Joyce
 

F.1882 - D.1941

Joyce skriver om en människas resa i vardagen som parafras och i relation till Homeros Odysseus. Han skriver utförligt och experimentellt; stream of consciousness-tekniken (medvetandeström).

Ur romanen Odysseus (1922)

"satt bredvid mig i synagogaträdgården när jag stickade den där yllesaken till en främling i Dublin vad var detta för en plats och så vidare om statyerna och han tröttade ut mig med sina statyer"

 

Författare / Franz Kafka
 

F.1883 - D.1924

Kafka skriver om människans utsatthet; alienation och ensamhet. Hans tematik kan härledas till hans biografi. Skriver med "enkel" prosa, men innehållet är ofta mer komplicerat, flerbottnat och kräver djupare förståelse, analys och tolkning.

Ur romanen Processen (1925)

"Någon måste ha förtalat Josef K., ty utan att ha gjort något ont häktades han en morgon. [---] Rättegången har nu en gång anhängiggjorts, och när tiden är inne får ni besked om allt. Jag överskrider min befogenhet, när jag tilltalar er så vänskapligt."

 

Författare / Rupi Kaur
 

F.1992 -

Kanadensisk poet, illustratör, fotograf och författare som blev känd via Instagram. Hennes poesi är skriven med enkelt språk och utforskar sydasiatisk identitet, feminism och kvinnlighet.

Ur dikten We Have Been Taught (2014)

"And we have been taught // Pain is only for the weak // I say take your heart // And rip it from your chest // Let us breathe in your sorrow //Let us eat your flesh"

 

Författare / Jack Kerouac
 

F.1922 - D.1969

Keruac skriver prosa om sin smutsiga samtid utifrån underdogperspektiv och i formen av en roadtripp. Han skrev både prosa och poesi (som är mer livsbejakande).

Ur generationsromanen På drift (1957)

"De enda människorna för mig är de galna, de som är galna i att leva, galna i att prata, galna i att bli frälsta, som önskar sig allting samtidigt"


Författare / Stephen King
 

F.1947 -

King skriver detaljrika skräckberättelser med övernaturliga inslag. Skriver nära talspråket och skildrar mycket in i minsta detalj.

Ur skräckromanen Carrie (1974)

"Carrie stod slött bland dem, en ankunge bland svanar. Hon var en undersätsig flicka med finnar på hals och rygg och stjärt, och hennes våta hår var helt färglöst [---] som ett offerlamm, den eviga driftkuckun"

 

Författare / Dean Koontz
 

F.1945 -

Koontz skriver spänningsromaner med inslag av skräck, science fiction och det övernaturliga. I centrum finns ofta en man och en kvinna som kämpar mot omständigheter och där amerikanska staten ofta är hotfull.

Ur romanen Star Quest (1968)

"Laser beams slid around them, spurts of light sinking through the darkness, eventually touching the stars or lighting the water for a moment on their death ride to the murky bottom."

 

Författare / Willy Kyrklund
 

F.1921 - D.2009

Kyrklund skildrar existentiellt vilsna människor som famlar fram i en obegriplig verklighet; de drivs mer än de driver. Han skriver "ren" prosa som stundtals både är och känns mycket genomtänkt och bearbetad.

Ur romanen Solange (1951)

"Det var inget fel på hennes utseende. Lite alldagligt kanske, mera mörkt än ljust, mera runt än smalt. Ögon, näsa, mun, det har väl alla människor."

 

Författare / Pär Lagerkvist
 

F.1891 - D.1974

Lagerkvist skriver om mycket starka expressiva känslolägen. Han skriver fri vers och använder sig av liknelser och egensinniga metaforer.

Ur dikten Ångest, ångest är min arvedel (1916)

"Ångest, ångest är min arvedel, min strupes sår, mitt hjärtas skri i världen. Nu styvnar löddrig sky i nattens grova hand, nu stiga skogarna och stela höjder så kargt mot himmelens förkrympta valv."

 


Författare / Selma Lagerlöf
 

F.1858 - D.1940

Lagerlöf skriver skrönor i romanform, ibland med övernaturliga inslag och förlagda till landsbygd. Hennes berättelser kan både vara litterära men språket kan stundtals vara väldigt "talspråkligt". var den första kvinnan i Svenska Akademien och först som kvinna att få Nobelpriset i litteratur 1909.

Ur romanen Gösta Berlings saga (1891)

"Äntligen stod prästen i predikstolen. Församlingens huvuden lyftes. Så, där var han ändå! Det skulle inte bli mässfall denna söndagen såsom den förra och många söndagar förut."

 

Författare / Harper Lee
 

F.1926 - D.2016

Lee skriver om rasdiskriminering, förlorad oskuld, klasstillhörighet, mod, medmänsklighet och köns- roller i den amerikanska djupa södern. Hon skrev bara två böcker (1960 och 2015).

Ur romanen To kill a Mockingbird (1960)

"Han kanske kunde gjort mig litet illa, medgav Atticus, men du ska få se, min pojke, du kommer att förstå folk litet bättre när du blir äldre. En mobb består alltid av människor, [---] Varenda mobb i vartenda sydstatssamhälle består alltid av människor, förstår du – fast det hedrar dem inte särskilt, eller hur?"

 

Författare / Anne Charlotte Leffler
 

F.1849 - D.1892

Leffler var en av de första svenska författarna att skriva realistiska och naturalistiska verk, som ofta behandlade samhällsfrågor och kvinnans roll i det patriarkala samhället. Hon kämpade också för kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Ur Sanna kvinnor (1883)

"FRU BARK: Berta lilla! Går du icke och lägger dig nu? Du vet, du lofvade mig att inte sitta uppe i afton. // BERTA: Men klockan är ju bara nyss tio. // FRU BARK: Ja, men kom ihog, att du sutit uppe till 2 och 3 de sista nätterna. // BERTA : Men jag har ännu flera ark kvar att skrifva. Jag har aldrig haft en renskrifning, som gått så långsamt."

 

Författare / Anna Maria Lenngren
 

F.1754 - D.1817

Lenngren var känd för sin satiriska och humoristiska diktning och skriver ofta om kvinnans underställda situation. Hennes verk präglas av en skarp iakttagelseförmåga och en kvick och ironisk ton. Hon ifrågasätter samhällets normer och stereotyper, särskilt när det gällde kvinnorollens förväntningar. Hon skriver på vers.

Ur dikten Några ord till min kära dotter (1798)

"Med läsning öd ej tiden bort - Vårt kön så föga det behöver, Och skall du läsa, gör det kort. Att såsen ej må fräsa över! Ett odlat vett, en upplyst själ - vad - kunna böcker blott det skänka? Mitt barn, studera världen väl: Den ger dig ämnen nog att tänka!"

 

Författare / John Lennon
 

F.1940 - D.1980

Lennon utforskar olika teman,som kärlek och fred samt samhällsfrågor och personliga reflektioner. Hans texter var alltså både självutlämnande och samhällskritiska. Hans texter var också känslosamma och poetiska. Han använde sig av bildspråk, metaforer och allegorier för att förmedla starka känslor och idéer. Hans texter hade ofta en spirituell dimension och utforskade existentiella frågor, såsom meningen med livet och den personliga utvecklingen.

 

Författare / Doris Lessing
 

F.1919 - D.2013

Lessings prosa brukar delas in i tre skilda faser: 1) sociala frågor, 2) psykologisk granskning och 3) sufiska och mystiska teman. Romanen Den femte sanningen är ett betydande experimentellt verk som handlar om en ung kvinna som väljer att leva ensam och hur samhället ser på det.

Ur romanen Den femte sanningen (1962)

"Beatrice var en god vän från Sydafrika, vars pass hade gått ut. Eftersom hon blivit 'stämplad' som kommunist visste hon att när hon väl hade återvänt skulle hon inte komma därifrån"

 

Författare / Astrid Lindgren
 

F.1907 - D.2002

Lindgren är en världens främsta barnboks- författare. Hon skriver om barn utifrån barns perspektiv. Vanliga teman är kärlek, social samvaro, familj och döden. Hon skriver med enkel men charmig prosa med inslag av talspråklighet.

Ur barnboken Bröderna Lejonhjärta (1973)

"Ibland måste man göra saker man inte vågar, annars är man ingen människa utan bara en liten lort"

 

Författare / Lasse Lucidor
 

F.1638 - D.1674

Lasse Lucidor skriver humoristiska och stundtals vulgära dikter. Han skriver på vers och använder sig av liknelser och metaforer.

Ur dikten Skulle jag sörja då vore jag tokot (1688)

"Skulle jag sörja då vore jag tokot fast än det ginge mig aldrig så slätt. Lyckan min kan fulla synas gå krokot; vakta på tiden, hon lär full gå rätt. All världen älskar ju vad som är brokot, mången mått liva som ej äter skrätt"

 

Författare / Kristina Lugn
 

Kristina Lugn (1948-2020) var en svensk författare, poet, dramatiker och scenkonstnär. Hon var känd för sitt karakteristiska språk och sin unika röst inom den svenska litteraturen. Hennes författarskap omfattar poesi, prosa och dramatik, och hon ansågs vara en av Sveriges mest framstående samtida författare.

Lugn debuterade som författare 1972 med diktsamlingen "Om jag inte" och fortsatte att producera ett flertal diktsamlingar genom åren. Hennes poesi kännetecknas ofta av en blandning av skärpa, humor och skörhet. Hon skildrade vardagliga situationer, relationer och existentiella frågor på ett sätt som berörde och engagerade läsaren. Kristina Lugns dikter var ofta personliga och utforskade teman som kärlek, längtan, åldrande och människans inre liv.

Utöver sin poesi var Kristina Lugn även känd för sina dramatiska verk. Hon skrev flera pjäser, ofta med en mix av humor och sorg, som utforskade mänskliga relationer och samhällets normer. Hennes teaterstycken var både populära och framgångsrika och har uppförts på många svenska scener.

En av Kristina Lugns mest kända och älskade diktsamlingar är "Regn i oktober" (1983), som vann Nordiska rådets litteraturpris. Hennes betydelse för den svenska litteraturen och kulturen kan inte överskattas, och hon lämnade efter sig ett rikt och mångfacetterat författarskap som fortsätter att inspirera och beröra läsare och publik.

 

Författare / Norman Mailer
 

F.1923 - D.2007

Mailer var journalist och skrev om kontroversiella ämnen. Han förnyade den amerikanska journalistiken. De nakna och de döda anses vara en av de bästa krigsromaner någonsin.

Ur romanen De nakna och de döda (1948)

"Red hade en djup avsky för föregående natt. Han hade upplevt så mycket strid, hade känt många typer av skräck och sett så många män dö att han inte längre hade några som helst illusioner om hans okränkbarhet."

 

.

Författare / Vladimir Majakovskij
 

F.1893 - D.1930

Majakovskij skriver med fri vers om människans storhet och litenhet med ett ibland subversivt språkbruk med innovativ och experimentell ordbildning.

Ur dikten Ett moln i byxor (1915)

"Säg bara till - jag kan vråla som en tjur eller skimra som en solnedgång! Säg bara till - jag kan uppträda ytterst taktfullt, ett moln i byxor snarare än en man! [---] sjunger på nytt om kvinnor, utslitna som gamla ordstäv, och män nedtyngda som sjukbårar"

 

Författare / Katherine Mansfield
 

F.1888 - D.1923

Mansfield hade en impressionistisk berättarteknik, byggd på stämningar och impulser. Hon lovordades för sin berättarkonst och ansågs som en av den engelskspråkiga litteraturens mest inflytelserika novellförfattare.

Ur romanen Trädgårdsfesten (1922)

"Det var små fula chokladbruna hus. I trädgårdslanden fanns bara kålstockar, sjuka hönor och tomatburkar. Till och med röken som steg ur skorstenarna var utblottad."

 

Författare / Moa Martinson
 

F.1890 - D.1964

Martinson skriver osentimentalt om händelser runt sekelskiftet. Hennes stil var spontan och nyckfull, och hennes böcker kännetecknas av humor och socialt patos. Ett återkommande tema är vänskap mellan kvinnor.

Ur romanen Mor gifter sig (1936)

"Min mormor kunde ha mig bara ett år, sen måste hon in i fattigstugan, ty hon blev blind. Så fick min mor släpa mig med på sina tjänarinneplatser så gott hon kunde, ända tills hon fick arbete på Brücks fabriker i Norrköping"

Författare / Gabriel García Márquez
 

Gabriel García Márquez (1927  - 2014) var en colombiansk författare och en av de mest kända och hyllade gestalterna inom den latinamerikanska litteraturen. Han är mest känd för sin karakteristiska stil av magisk realism, där han blandar det övernaturliga med det vardagliga på en sätt som skapar en unik och fängslande läsupplevelse. García Márquez mest kända verk är Hundra år av ensamhet". Den är känd för sin rika symbolism, karaktärsutveckling och starka kopplingar till magisk realism. Verket utforskar teman som tid, minne, makt och öde. Márquez undersöker också sociala orättvisor och det lidande som präglar samhället, men även teman som kärlek, frihet, makt och förtryck. Han fick Nobelpriset i litteratur 1982.

Författare / Guy de Maupassant
 

F.1850 - D.1893

Maupassant räknas som en av novellkonstens stora mästare. Hans stil är sparsmakad och stram men kärnfull. Många av Maupassants noveller utgår ifrån hans erfarenheter från det fransk-tyska kriget. Stilistiskt ligger han nära naturalismen.

Ur novellen Mor Sauvage (1884)

"Vi som är känsliga för jordens förförelse vi bevarar ljuva minnen av vissa källor, vissa skogar, vissa dammar, vissa kullar, som vi ofta sett och som hänfört oss på samma sätt som lyckliga händelser i vårt liv. "


Författare / Herman Melville
 

F.1819 - D.1891

Melville skriver äventyrsberättelse där intrigen är dubbelbottnad. Roman Moby Dick anses vara en av de viktigaste inom amerikansk litteratur. Han skriver klart, tydlig och sakligt.

Ur romanen Moby Dick (1851)

"Kalla mig Ismael! För några år sedan - det kan göra detsamma hur många - då jag hade mycket få slantar i min börs och ingenting särskilt som intresserade mig i land, kom jag åter på tanken att ge mig till sjöss"

 

Författare / Joni Mitchell
 

F.1943

Mitchells texter är ofta personliga och självutlämnande då hon skildrar sin egna erfarenheter som t.ex. kärlek, relationer och identitet. Texterna är poetiska och präglas av en emotionella ärlighet samt djup reflektion över mänskliga relationer, natur, samhällsfrågor och existentiella teman. Hennes texter bryter ofta mot konventionella könsroller och utforskar olika aspekter av kvinnlig identitet och frigörelse.

 

Författare / Arthur Miller
 

F.1915 - D.2005

Miller's dramatik kännetecknas av realistiska och psykologiskt djupgående berättelser som utforskar mänskliga relationer, moraliska dilemman och samhälleliga frågor. Hans verk visar ofta en stark social och politisk medvetenhet och belyser de mörka sidorna av den amerikanska drömmen och det kapitalistiska samhället. Han porträtterar vanligtvis vanliga människor, särskilt arbetarklassen och medelklassen, och undersöker deras drömmar, rädslor och misslyckanden.

Ur dramat En handelsresandes död (1949)

"Jag vet inte vad fan jag jobbar för. Ibland sitter jag i min lägenhet, helt ensam. Tänker på hyran jag betalar varje månad. Det är galet. Men det är vad jag alltid velat ha; egen lägenhet, bil, kvinnor, och fortfarande, för helvete, är jag ensam."

 

Författare / Molière
 

F.1622 - D.1673

Moliere räknas som en av de viktigaste företrädarna för franskklassicismen. Han komponerade sina verk på vers och utefter fem delar / akter: 1) exposition, 2) stegring, 3) höjdpunkt, 4) peripeti och 5) katastrof.

Ur dramat Tartuffe (1664)

"Bli bara inte ond, ifall ni nu får höra några säll- samma ord, som skorrar i ert öra! Ni måste ge mig lov att säga saker, som ska ge er de bevis ni har fått löfte om".

 

Författare / Toni Morrison
 

F.1931 - D.2019

Morrisons författarskap skildrar den psykologiska och sociala tillvaron för afroamerikaner med slaveriets trauma och konsekvenser. Magisk realism är ett framträdande inslag i hennes författarskap. Hon fick Nobelpriset i litteratur (1993)

Ur romanen Älskade (1987)

"Låt mig säga dig något. En man är inte en jävla yxa. Hugga, hacka, slå varenda jävla minut. En del berör honom till slut. Saker som han inte kan hugga av eftersom de är inuti honom."

 

Författare / Pablo Neruda
 

F.1904 - D.1973

Neruda skriver romantiskt och med stort känslighet.

Ur diktsamlingen Tjugo dikter av kärlek och en förtvivlad låt (1924)

"Jag var precis som en tunnel. Fåglarna flydde från mig, och i mig gick natten in i sin kraftfulla invasion. För att överleva, smed jag dig som ett vapen, som en pil i min båge, som en sten i min slinga."

 

Författare / Hedvig Charlotta Nordenflycht
 

F.1718 - D.1763

Nordenflycht skriver om starka känslor och kvinnans utsatthet. Hon skriver på vers och använder sig av liknelser och högstämt språkbruk.

Ur dikten Min levnads lust är skuren av (1743)

"Min levnads lust är skuren av, och döden är min längtan; till dig, du mörka, tysta grav står all min trängtan."

 

Författare / Lars Norén
 

F.1944 - D.2021

Noréns dramatik är kännetecknad av starka och realistiska dialoger, samt en rå och kompromisslös utforskning av mänskliga relationer och samhällsproblem. Hans pjäser behandlar ofta teman som alienation, missbruk, våld, ensamhet och sexuell frustration. Han är känd för sin kontroversiella och utmanande dramatik, som skildrar det moderna samhällets mörka och destruktiva sidor.

Norén var också känd för sin radikala användning av språket och sin experimentella teaterstil. Hans pjäser präglas ofta av fragmentariska och repetitiva dialoger, som syftar till att förstärka karaktärernas psykologiska och känslomässiga tillstånd. Norén utforskade även samhällets marginaliserade och utstötta grupper, som hemlösa, missbrukare och psykiskt sjuka, och gav röst åt deras erfarenheter och lidanden.


Författare / Joyce Carol Oates
 

F.1938 -

Oates är en av de mest hyllade amerikanska författare någonsin och hennes skrivande kan anknytas till den romantisk-realistiska, traditionella skolan. Hennes mest kända bok Blonde baserad på Marilyn Monroes liv.

Ur romanen Blonde (2000)

"Vad är skådespelande. Och varför uppskattar vi 'stort skådespel'? Vi vet att en skådespelare 'spelar en roll' och ändå - vi vill glömma att en skådespelare 'agerar' och i närvaro av begåvade skådespelare glömmer vi. Detta är ett mysterium, en gåta."

 

Författare / George Orwell
 

F.1903 - D.1950

Orwell skildrar samhällsproblem som gruppkonflikter. Temat är alltså oftast maktförhållanden och maktmissbruk.

Ur romanen 1984 (1949)

"Innan de har blivit medvetna kommer de aldrig att göra uppror, och innan de gjort uppror kommer de aldrig att bli medvetna"


Författare / Eugene O'Neill
 

F.1888 - D.1953

O'Neill utforskar djupa mänskliga känslor och jobbar med existentiella frågor. Hans verk präglas av starka psykologisk djupgående karaktärsstudier, och ett skarpt realistiskt språk. Han skildrar ofta dysfunktionella familjer, alkoholism, ensamhet och människors kamp med sina inre demoner.

Ur Lång dags färd mot natt (1956)

"Det förflutna finns ju här, nu. Och i framtiden också. Vi försöker alla ljuga oss bort ifrån det, men det tillåter oss inte livet."


Författare / Petrarca
 

F.1304 - D.1374

Petrarca skriver dikter på vers om sinnlig kärlek. Han blir mest känd för sina sonetter och använder sig i dem av målande beskrivningar och liknelser. Och alla är ägnade hans musa: Laura. Petrarcas lyrik, i synnerhet hans sonetter, blev stilbildande i senare europeisk lyrik.

Ur dikten Il Canzoniere (1327 - 1368)

"som jag i hjärtat bär – välsignad stunden då hon den ljuva plågan först mig gav och gjorde mig till denna kvinnas slav, av hennes sköna ögon evigt bunden."

 

Författare / Christine de Pisan
 

F.1364 - D.1430

Pisan skriver om jämlikhet mellan könen; att de har samma intellektuella och själsliga förmågor. Hon brukar räknas som den första feministen eftersom hon går till angrepp mot kvinnoföraktet. Hon var också en av de första att försörja sig på sitt skrivande.

Ur Kvinnostaden (1405)

"Skapade du inte själv kvinnan och gav henne alla de egenskaper som det behagade dig att hon skulle ha? Hur skulle det vara möjligt att du kunde misslyckas?"

 

Författare / Sylvia Plath
 

F.1932 - D.1963

Plath skriver personligt om psykisk ohälsa och jagets sinnesstämningar. Hon skriver emotionellt och intimt på klar prosa.

Ur romanen Glaskupan (1963)

"mormor [---] lagade ekonomistekar och prisbilliga köttfärs- limpor och hade för vana att, i samma stund som man lyfte den första fulla gaffeln till munnen, säga: 'Jag hoppas du tycker om det där, det kostade fyrtioen cent halvkilot'"

 

.

Författare / Edgar Allan Poe
 

F.1809 - D.1849

Poe räknas som skapare av detektivgenren. Han skriver spännings- och skräckberättelser med känsla och inlevelse. Speciellt om de mörka psykologiska sidorna hos förtappade människor som i slutet alltid hamnar i knipa.

Ur Svarta katten (1843)

"imorgon dör jag och jag vill lätta min själ. Min omedelbara avsikt är att enkelt, blottande och utan tillägg, berätta för världen om händelsekedja som utspelades i mitt hem."

 

Författare / Diane di Prima
 

F.1934 -

Di Primas poesi handlar ofta om sociala och politiska motståndsrörelserna under 1960- och 1970-talet.

Ur dikten Brass Furnace Going out (1975)

"to say I failed, that is walked out // and into the arctic // How should I know where I was? //A man chants in the courtyard // the window is open // someone else drops a pecan pie // into the yard // two dogs down there play trumpet // there is something disturbed // about the melody."


Författare / François Rabelais
 

F.1494 - D.1553

Rabelais räknas som den mest betydande prosa- författaren i Frankrike. Gargantua är en parodi på jätteberättelser, en mustig skröna med en mängd överdrifter, grovheter och vulgariteter, men också lärda referenser till antika händelser, myter och författare.

Ur Gargantua (1534)

"Sedan förrättade han sitt trav, kastade sitt vatten, kräktes, rapade, fjärtade, gäspade, spottade, hostade, hickade, nös och snöt sig som en ärkediakon, och åt till frukost, för att motverka daggen och den fuktiga luften präktiga stekta räntor, stora skivor rostat kött…"

 

Författare / Jean Racine
 

F.1639 - D.1699

Nyklassicistisk dramatiker som komponerade sina verk utefter de tre enheterna; 1) tiden, 2) rummet och 3) handlingen som var förlagd till antik miljö.

Ur dramat Fedra (1677)

"Hämnas då, förgör mig! Jag älskar dig! Befria världen från ett monster! Hon ska dö som gjort det värsta man kan tänka: du, min mans son, åtrås av mig, din faders änka."


Författare / Ann Radcliffe
 

F.1764 - D.1823

Radcliffe skriver gotiska romaner med skräcktema där unga kvinnor drabbas. Hon skriver detaljrika beskrivningar av både mystiska slottsmiljöer och starka känslolägen.

Ur romanen Udolphos mysterier (1794)

"Det var med oro och skräck Emily betraktade det slott, som hon nu visste var Montonis. Fastän det nu upplystes av den nedgående solen var det så gotiskt…"

 

Författare / Arthur Rimbaud
 

F.1854 - D.1891

Rimbaud skriver om gudar, hjältedåd, krig och äventyr. Han skriver fri vers med inslag av metaforer och liknelser vars intention är att väcka specifika känslor.

Ur dikten Den berusade båten (1871)

"Jag har sett himlarna sprängas av blixtrar och Tromber, skum och strömmar; jag känner kvällens våg. Och Gryningen som lyfter likt duvor i flock, Och ibland har jag sett vad folk trott de såg!"

 

Författare / J.K. Rowling
 

F.1965 -

J. K. Rowling är känd för sina fantasyromaner om Harry Potter som sålt mer än 450 milj. exemplar och översatts till 73 språk. Karakteristiskt i hennes berättelser är magi och övernaturliga inslag samt en hel del spänning och äventyr.

Ur äventyrsromanen Harry Potter och de vises sten (1997)

"'Hagrid', sade han med låg röst, 'jag tror att du måste ha gjort ett misstag. Jag tror inte att jag kan va en trollkarl.'"

 

Författare / J.D. Salinger
 

F.1919 - D.2010

Salinger skriver utmanande med många grova svordomar. Ända fram till 1980-talet var hans roman Räddaren i nöden förbjuden på många amerikanska skolor och bibliotek. Romanen är stilbildande och klassas som en generationsroman och säljs fortfarande i betydande upplagor och betraktas som en milstolpe i 1900-talslitteraturen.

Ur romanen Räddaren i nöden (1951)

"Jag var helt omringad av idioter. Det var dagens sanning. Vid bordet till vänster om mig, jag hade det praktiskt taget i knät, satt en kille som verkade blåst, med en flicka som verkade lika blåst hon."

 

Författare / George Sand
 

F.1804 - D.1876

George Sand heter egentligen Amantine Lucile Aurore Dupin. Vid sidan av Victor Hugo var Sand den mest lästa författaren i Frankrike. I sina romaner toghon fasta på brännbara ämnen som sexualitet, incest och relationer mellan människor från olika samhällsklasser.

Ur romanen Indiana (1832)

"Språket är en prostituerad drottning som stiger in och ur alla roller. Förkläder sig, visar sina finaste sidor, döljer huvudet och slår sig fram; förespråkare som har svar på allt, som alltid är förutseende och som antar tusentals olika former för att hävda sin rätt. "


Författare / Sapfo
 

F.620 f.Kr. D.570 f.Kr.

Sapfo skriver om känslor, kärlek, sensualitet och kvinnlighet. Hon skriver på vers och använder sig av liknelser och upprepningar.

Ur dikten Fragment 31

"Gudars like tycks mig den mannen vara, han som mitt emot dig kan sitta, han som i din närhet njuter din kära stämmas älskliga tonfall och ditt ljuva, tjusande skratt som alltid i mitt bröst bragt hjärtat i häftig skälvning"


Författare / Jean-Paul Sartre
 

F.1905 - D.1980

Sartre tar upp främlingskap, absurditet och det oundvikliga valet; att vara människa kräver engagemang. Hans mest kända litterära verk Äcklet är i stora drag en programskrift för den filosofiska riktningen existentialismen. Tackade nej till Nobelpriset i litteratur 1964.

Ur romanen Äcklet (1938)

"När de legat med tillsammans, måste de hitta på någonting annat för att dölja det fruktansvärt absurda i att de existerar. Men ändå... är det absolut nödvändigt att ljuga för sig själv?"

 

Författare / Gil Scott-Heron
 

F.1949 - D.2011

Scott-Herons texter var fyllda av socialt medvetande och behandlade frågor som rasism, fattigdom, drogmissbruk och politisk korruption. Hans texter var djupt politiska, samhällskritiska och poetiska, och han använde sin konst för att uttrycka frustration, ilska och hopp om samhällsförändring.

Hans texter var präglade av en stark rytm och betoning på ordens kraft. Han använde sig ofta av spoken word och recitation för att förmedla sina budskap, och hans röst var intensiv och gripande. Han använde också metaforer och bildspråk för att skapa levande och känslosamma scener och för att göra sina texter mer tillgängliga och engagerande för lyssnaren.

 

Författare / William Shakespeare
 

F.1564 - D.1616

Shakespeare räknas som världens största dramatiker. Han skriver på blankvers och använder sig ofta av avancerade och mycket beskrivande liknelser. Han skildrar människans mindre smickrande sidor. Personskildringarna är psykologiska, djupa och flerbottnade.

Ur dramat Hamlet (1603)

"Att vara eller icke vara, det är frågan. Är det modigast att tåla ett vidrigt ödes hugg och pilar, eller att ta till vapen mot ett hav av plågor och dräpa dem beslutsamt?"

 

Författare / Tupac Shakur
 

F.1971 - D.1996

Tupacs texter var ofta poetiska och hade en kraftfull rytm som kompletterade hans flow och röst. Han använde sig av levande metaforer, allegorier och bildspråk för att måla en bild av den hårda verkligheten i det svarta samhället där han växte upp. Hans texter var starkt personliga och rörde sig mellan olika ämnen som rasism, sociala orättvisor, våld, kärlek, och livets utmaningar.

 

Författare / Mary Shelley
 

F.1797 - D.1851

Shelley skriver skräckberättelse där monstret har känslor och känner utanförskap. Hon skriver detaljrika skildringar av både händelser, miljöer och personer.

Ur skräckromanen Frankenstein (1818)

"kan inte beskriva hur förtvivlad dessa tankar gjorde mig. Jag försökte förjaga dem, men förtvivlan bara ökade ju fler erfarenheter jag gjorde. "

 

Författare / Patti Smith
 

F.1946 -

Smiths texter berör teman som frihet, individualitet, längtan och revolt. Hon uttrycker ofta en stark känsla av uppror mot normer och förväntningar och framhäver vikten av att vara sann mot sig själv och följa sin egen väg. Hennes texter är djupt personliga och utforskar ofta hennes egna livserfarenheter och känslomässiga resor. Hennes texter är kända för sin poetiska stil och användningen av levande och gripande bilder. Hon kombinerar ofta starka och symboliska metaforer med en rå och direkt prosa. Hennes språk är gripande och energiskt, och hon använder sig av rytm och repetition för att förstärka sina budskap. Hennes texter är ofta känslomässiga, introspektiva och fyllda av både personlig reflektion och samhällskritik då hon skildrar utsatta och marginaliserade grupper och ifrågasätter maktstrukturer och orättvisor.

 

Författare / Gary Snyder
 

F.1930 -

Snyder är en amerikansk lingvist, antropolog, poet och miljöaktivist.

Ur dikten Badet (1973)

"Tvättar Kai i bastun, // Fotogenlyktan på en låda // utanför det marknära fönstret, Lyser upp järnspisens kanter och // tvättkaret på betonggolvet // Värmeånga och vattendroppars upplösning"

 

Författare / Sofokles
 

F.497 f.Kr. - D.406 f.Kr.

Sofokles är en av de tre stora tragöderna (de andra två är Aischylos och Euripides). Han skriver pjäser om gudar, intriger och människans svårigheter. Handlingen drivs fram av människors handlande, där en dramatisk händelse leder till katarsis.

Ur dramat Oidipus

"Ty, som du kan skönja, sviktar staden nu i vanmakt och förmår ej höja huvudet och värja sig emot ett upprört hav av blod. [---] En gud som slungar eld, en vidrig pest, går fram till anlopp mot vår stad".

 

Författare / Erik Johan Stagnelius
 

F.1793 - D.1823

Stagnelius skriver dikter om olycklig kärlek i romantikens anda. Han skriver på vers och använder sig av metaforer och liknelser.

Ur dikten Amanda (1815)

"I blomman, i solen // Amanda jag ser. // Kring jorden, kring polen // Hon strålar, hon ler. // I rosornas anda, // I vårvindens pust, // I dufvornas must // Jag känner Amanda."

 

Författare / John Steinbeck
 

F.1902 - D.1968

Steinbecks vanliga teman är sociala orättvisor och livsöden. Han skriver i socialrealistisk stil.

Ur romanen Vredens druvor (1939)

"Över det röda landet och en del av det gråa landet i Oklahoma föll de sista regnen lätt, utan att sarga den ärriga jorden. Plogarna skar fram och åter över de tomma vattenfårorna."

 

Författare / Georg Stiernhielm
 

F.1598 - D.1672

Stiernhielm skriver ett svenskt hjälteepos. Idag ganska svårläst eftersom det är på äldre svenska och på vers, men han har kallats för den svenska skaldekonstens fader. Han använder sig av liknelser och upprepningar.

Ur nationaleposet Hercules (1658)

"Herkules arla stod upp en morgon i första sin ungdom, fuller av ångst, och tvik, huru han sitt leverne börja skulle, därav han pris kunde vinna med tiden, och ära."

 

Författare / August Strindberg
 

F.1849 - D.1912

Strindberg räknas som en av Sveriges mest betydelsefulla dramatiker och författare. Han skriver om människor och relationerna dem emellan. Han skriver detaljerat och utvecklar det svenska språket via egenkonstruerade ord och formuleringar.

Ur romanen Röda rummet (1879)

"Med kännedom om denna Smiths stora makt, var det icke utan en viss beklämning den unge författaren klättrade upp för hans mörka trappor i Storkyrkobrinken."

Ur dramat Fröken Julie (1888)

"Fröken: Ni talar som ni redan stode över mig?

Jean: Det gör jag också: ser ni jag skulle kunna förvandla er till grevinna, men ni kan aldrig göra mig till greve."

 

Författare / Jonathan Swift
 

F.1667 - D.1745

Swift skriver äventyrlig och fantastisk berättelse på tydlig prosa med utförliga beskrivningar. Han är satiriker och hans litteratur präglas av en bitande samhällskritik.

Ur romanen Gullivers resor (1726)

"Själv tyckte jag att de var modiga, som vågade klättra på mig fast jag hade ena handen fri. För dem var jag ju som ett jättestort köttberg. Nu kom en stilig liten herre fram till mitt ansikte och visade ett brev med kejserliga sigill."

 

Författare / Edith Södergran
 

F.1892 - D.1923

Södergran skriver om kvinnans situation och hennes känslouttryck med ett uttrycksfullt språkbruk. Hon skriver fri vers och använder sig av liknelser och metaforer.

Ur dikten Dagen svalnar (1916)

"Dagen svalnar mot kvällen... // Drick värmen ur min hand, // min hand har samma blod som våren. // Tag min hand, tag min vita arm, // tag mina smala axlars längtan… // Det vore underligt att känna, // en enda natt, en natt som denna, // ditt tunga huvud mot mitt bröst."


Författare / Dylan Thomas
 

F.1914 - D.1953

Thomas poesi utforskar teman som kärlek, död, naturen, barndom och existentiella frågor. Han hade en djup förståelse för språkets kraft och skapade ofta musikaliska och rytmiska mönster i sina dikter. Han var känd för sin rika och levande användning av språk, hans suggestiva och bildrika metaforer samt hans förmåga att skapa en suggestiv atmosfär genom ord och rytm.

Ur dikten Do not go gentle into that good night (1947)

"Do not go gentle into that good night, / Old age should burn and rage at close of day; / Rage, rage against the dying of the light. // Though wise men at their end know dark is right, / Because their words had forked no lightning they / Do not go gentle into that good night."

 

Författare / Anton Tjechov
 

F.1860 - D.1904

Tjechovs verk är kända för sin subtila psykologiska analys, realistiska skildring av vardagslivet och sin förmåga att fånga människors innersta känslor och tankar. Hans dramatiska verk har haft en djupgående inverkan på teaterkonsten och hans stil präglas av vardaglig dialog och karaktärsstudier snarare än traditionell intrig och dramatisk spänning.

Ur Körsbärsträdgården (1904)

"Man hör ett ljud i fjärran, liksom från himlen, ljudet av en sträng som brister, bortdöende, sorgset. Det blir tyst, och man hör bara yxhugg långt borta i trädgården"


Författare / Tomas Tranströmer
 

F.1931 - D.2015

Tranströmer skriver om känslor, människan och hennes tankeliv. Han skriver fri vers och använder sig av metaforer och ständiga naturinslag.

Ur dikten Storm (1954)

"Nordlig storm. Det är den i den tid när rönnbärs- klasar mognar. Vaken i mörkret hör man stjärnbilderna stampa i sina spiltor högt över trädet"

 

Författare / Tristan Tzara
 

Tristan Tzara var en rumänsk-född poet, författare och en av de centrala figurerna inom den konstnärliga rörelsen känd som dadaism. Han föddes den 16 april 1896 i Moinești, Rumänien, och dog den 25 december 1963 i Paris, Frankrike. Tzara var en inflytelserik gestalt inom den avantgardekonst som utvecklades under början av 1900-talet.

Dadaismen var en konstnärlig rörelse som uppstod under och efter första världskriget. Rörelsen förkastade konventioner och traditionella konstformer och istället betonade det absurda, det irrationella och såg värdet i nonsens.

Dadaisterna använde sig ofta av collage, ready-mades (färdiga objekt som omvandlades till konstverk) och experimentella skrivtekniker för att uttrycka sitt motstånd mot den etablerade kulturen och samhällsstrukturen.

Tristan Tzara var en av de ledande gestalterna inom dadaismen och en av dem som hjälpte till att popularisera rörelsen i Europa, särskilt i Zürich och senare i Paris. Han var känd för sina skandalösa och provocerande offentliga framträdanden och sina radikala texter som ofta bröt mot konventionell grammatik och logik.

Vilda vattnet

"de hungriga tänderna i ögat / täckt av silkesot / öppet för regn / hela året / naken vatten / mörknar svetten från nattens panna / ögat är inneslutet i en triangel / triangeln stöder en annan triangel"

 

Författare / Sigrid Undset
 

F.1882 - D.1949

Undset skriver om kvinnans utsatta läge och framför allt samhälleliga och patriarkala begränsningar. Hon anses vara den norska nyrealismens största författare och mottog Nobelpriset i litteratur 1928.

Ur romanen Jenny (1911)

"Ingen kvinna har fött det barn som hon drömt om då hon bar det. Ingen konstnär har skapat det verk som han sett för sig i ingivelsens stund. […] Och ingen kärlek blir lik den, som de drömde den, då de kysste varandra första gången"

 

Författare / Tom Waits
 

F.1949 -

Waits texter är känd för sitt poetiska och ofta surrealistiska språk. Hans texter är ofta mörka, berättande och förlagda till nedgångna städer, mörka gränder och skildrar missanpassade karaktärer som lever på samhällets utkanter.

Han använder sig av färgstarka beskrivningar och detaljer för att måla upp scener och karaktärer som verkar leva och andas. Han tar på sig olika roller och gestaltar olika karaktärer i sina sånger, vilket ger dem en unik dramatisk dimension. Hans texter fångar en känsla av ensamhet, längtan och överlevnad i en hård och komplicerad värld.

Waits texter är också kända för sitt poetiska och ofta surrealistiska språk. Han leker med ord och uttryck, skapar ovanliga associationer och ger utrymme för tolkning. Hans texter är fulla av metaforer, paradoxer och gåtfulla fraser, vilket ger dem en djup och mångtydig kvalitet.

 

Författare / Karl Vennberg
 

F.1910 - D.1995

Vennbergs språk är ofta komprimerat och bildrikt, och han använde sig av rytm och ljud för att skapa en stark effekt i sina dikter. Hans poesi är känd för sin kraftfulla och intensiva stil, där han behandlar existentiella teman, som kärlek, död, tiden och människans plats i världen.

Ur dikten Läran om hjärtat (1971)

"Ett hjärta är ett hjärta // eller ett brunsvart pulver. // Daggmaskarna i laboratoriet föredrar visserligen // råghalm med basaltmjöl. / Därav uppstår dock varken under eller undran."

 

Författare / Kurt Vonnegut
 

F.1922 - D.2007

Vonnegut är en av de främsta samtidskritikerna i USA. Han granskar kritiskt den västerländska livsstilen, framför allt kristendomens självgodhet och grymhet. Vonneguts stil är satirisk och cynisk i berättelser som ofta är en kombination av science fiction och aktuell samhällsskildring.

Ur romanen Slakthus 5 (1957)

"But she did look back, and I love her for that, because it was so human. So she was turned to a pillar of salt. So it goes. People aren't supposed to look back. I'm certainly not going to do it anymore."

 

Författare / Cornelis Vreeswijk
 

F.1937 - D.1987

Vreeswijk skriver burleska och frispråkiga visor om vanliga, ofta marginaliserade, människor vid samhällets utkant.

Ur visan Somliga går med trasiga skor (1968)

"Somliga går i trasiga skor. / Säj vad beror det på? / Gud fader som i himlen bor, / kanske vill ha det så? / Gud fader som i himlen bor, / blundar och sover sött. // Vem bryr sig om ett par trasiga skor, / när man är gammal och trött?"

 

Författare / Anne Waldman
 

F.1945 -

Waldman skriver ofta om orättvisor och hur det är att vara kvinna. Både ironiskt och klarsynt skildrar hon den lilla människan som borde få mer uppskattning. Hon läser ofta upp sin poesi i olika politiska sammanhang.

Ur dikten Stereo (2000)

"Marriage marriage is like you say everything everything in stereo stereo fall fall on the bed bed at dawn dawn because you work work all night. Night is an apartment. Meant to be marriage."

 

Författare / Alice Walker
 

F.1944 -

Walkers verk fokuseras på de svartas kamp, speciellt kvinnornas, och deras kamp mot rasism, sexism, och ett våldsamt samhälle. Hon har vunnit Pulitzerpriset för skönlitteratur.

Ur romanen Purpurfärgen (1984)

"Hela mitt liv var jag tvungen att slåss. Jag var tvungen att slåss mot min pappa. Jag var tvungen att slåss mot mina farbröder. Jag var tvungen att slåss mot mina bröder. En flicka är inte säkert i en familj som bara består av män, men jag trodde inte att jag skulle behöva slåss i mitt eget hem."

 

Författare / David Foster Wallace
 

F.1965 - D.2008

Wallace var en amerikansk författare. Han skrev romaner, noveller och essäer. Tidskriften Time listade hans roman Infinite Jest (1996), som en av de 100 bästa romanerna mellan 1923 och 2005.

Ur romanen Infinite Jest (1996)

"What passes for hip cynical transcendence of sentiment is really some kind of fear of being really human, since to be really human [...] is probably to be unavoidably sentimental and naïve and goo-prone and generally pathetic."

 

Författare / Walt Whitman
 

F.1819 - D.1892

Whitman skriver utifrån ett starkt subjekt; ett jag. Han skriver på fri vers om människan; jagets kraft och möjligheter.

Ur dikten Song of Myself (1855)

"Jag sjunger mig själv och lovsjunger mig själv, och vad jag anammar, skall du anamma, ty varje atom som är min är i lika mån din."

 

Författare / Oscar Wilde
 

F.1854 - D.1900

Wilde var störst som dramatiker men var också romanförfattare. Hans komedier presenterade sociala intriger med moraliserande slut. I många av hans verk avslöjas hemligheter och där skam och skuld får en central plats.

Ur dramat The Importance of Being Earnest (1895)

"How you can sit there, calmly eating muffins when we are in this horrible trouble, I can't make out. You seem to me to be perfectly heartless."

"Well, I can't eat muffins in an agitated manner. The butter would probably get on my cuffs. One should always eat muffins quite calmly. It is the only way to eat them."

"I say it's perfectly heartless your eating muffins at all, under the circumstances."

Ur romanen Dorian Grays porträtt (1890)

"Harry, sa Basil Hallward och såg honom rätt i ögonen, varje porträtt målat med inlevelse är ett porträtt av konstnären själv, inte modellen."

 

Författare / Tennessee Williams
 

F.1911 - D.1983

Williams verk kännetecknas av hans förmåga att skapa karaktärer med komplexa inre liv och att skildra deras emotionella och sexuella frustrationer. Han utforskar ofta teman som sexualitet, våld, sociala tabun och det amerikanska samhällets nedbrytning. Han är känd för sina djupt psykologiska och suggestiva teaterstycken som skildrar mänskliga passioner, längtan, konflikter och förstörande krafter.

Ur dramat A Streetcar Named Desire (1947)

"I don't want realism. I want magic! Yes, yes, magic. I try to give that to people. I do misrepresent things. I don't tell truths. I tell what ought to be truth."

 

Författare / Virginia Woolf
 

F.1882 - D.1941

Woolf skriver om människor som bryter sig loss från hämmande strukturer, t.ex. patriarkala mönster. Hon skriver prosa som stundtals är mycket experimentell och symbolrik.

Ur romanen Mot fyren (1927)

"mödan att smälta allting samman och få det att flyta, mödan att skapa [---] Åter kände hon utan all fientlighet - som ett enkelt faktum - hur sterila männen är, för om hon inte gjorde detta skulle ingen göra det"

 

Författare / William Wordsworth
 

F.1770 - D.1850

Wordsworth skriver kärleksdikter i romantikens anda. Han skriver på vers och använder naturen för att förstärka de starka känslorna.

Ur dikten Hon glänste som en glädjesyn (1804)

"Hon glänste som en glädjesyn, hon var mig först ett barn av skyn, en uppenbarelse, sänd ut att smycka blott en kort minut; som skymning, blicken stjärneblå, som skymning, håret likaså..."

 

Författare / Voltaire
 

F.1694 - D.1778

Voltaire var upplysningsfilosof och kämpade mot religiös intolerans, politiskt förtryck, okunnighet och fördomar på alla områden. Han skriver samhällskritiskt och parodierar politik, politiker och kyrka. Stilen är högstämd för att uppnå en humoristisk och satirisk ton.

Ur romanen Candide (1759)

"Det är bevisat, sade han, att saker icke kan förhålla sig annorlunda. Ty då allt är skapat för ett ändamål och detta ändamål måste vara det bästa ändamål, är nödvändigtvis allt skapat för det bästa ändamål."

 

Författare / Elin Wägner
 

F.1882 - D.1949

Wägner skriver om kvinnors rättigheter, kvinnlig rösträtt, fredsfrågor, sociala frågor, samt miljöfrågor. Hon var författare, journalist och feminist, samt ledamot av Svenska Akademien från 1944.

Ur Pennskaftet (1910)

"det blir väl än värre, när kvinnorna får rösträtt, då kommer de att avskaffa all sprit, sade författarinnan och smålog mot honom. Men vi skall hoppas, att det inte blir så snart. Redaktör Jessen hatade om möjligt rösträttskvinnorna än mer än nykteristerna"

 

Författare / Emilé Zola
 

F.1840 - D.1902

Zola skriver om "vanliga" människor och deras vedermödor. Han skriver mycket detaljerat och utförligt också om mindre viktiga inslag i berättelsen. Tillhör den litterära epoken naturalismen.

Ur romanen Thérèse Raquin (1867)

"Han vek ner skjortkragen och undersökte såret i en billig spegel som hängde på väggen. Det hade formen av ett rött hål, stort som ett tvåfrancsmynt. Skinnet hade bränts bort och istället kunde man nu se det rosa köttet, översållat med svarta fläckar."

 

Författare / Sonja Åkesson
 

F.1926 - D.1977

Åkesson skriver talspråkligt om kvinnan i vardagen som kontinuerligt blir förfördelad och kränkt av mannen, det patriarkala samhället. Hon skriver fri vers med vardagligt språk.

Ur dikten Vara Vit mans slav (1963)

"Vara Vit mans slav. // Vit Man vara snäll ibland, javisst // dammsuga golven och spela kort // med barnen i Helgen. // Vit Man vara på för jävligt humör // och svära fula ord // många dagar."

 

Författare / Bruno K. Öijer
 

F.1951 -

Öijers dikter kännetecknas ofta av en mörk och suggestiv atmosfär, och hans språk är starkt bildrikt och expressivt. Tematiskt berör han ofta existentiella frågor, mänskligt lidande, isolering och samhällskritik. Hans poesi kan vara utmanande och provokativ, och han använder sig ofta av surrealistiska och absurda element i sina verk.

Ur dikten Arvet (2008)

"jag önskar / att allt var annorlunda / jag önskar att min syn på världen / kunde förvandlas till ett / vackert ömtåligt föremål i mina händer / som något gjort av glas tunnare än luft / och när jag ställer det ifrån mej / kastar det ingen skugga"
Författare / Innehållsförteckning
 

 

 
.

 

 

.

..

.

.

.

Joni Stam (2013)

.