www.larare.at

Truman Capote

-

 

Truman Capote / Introduktion
 

Truman Capotes mest kända verk är Med kallt blod (1965) som anses som en av de första dokumentärromanerna eftersom mordfallet i berättelsen var baserad på verkliga händelser. Han har också skrivit den mer lättsamma och populära: Frukost på Tiffany's (1958).

Capote började tidigt berätta historier och var både tillbakadragen och socitetslejon. Hans första jobb som copyboy för The New Yorker magazine inledde hans litterära karriär och tidningen skulle senare publicera hans succé: In cold blood som följetång, vilket förmodligen var ett av skälen till att romanen blev en sådan framgång. Men romaner var inte det som inledde hans karriär, utan hans kortnoveller.

Romanprojektet: In cold blood startade utifrån en artikel i The New Yorker om ett mord. Han åkte till Kansas tillsammans med sin vän Harper Lee för att skriva om hur mordet påverkat de fyra familjemedlemmarna Clutter. De intervjuade alltså vänner och familj till den mördade för att få en mer "fyllig" bild av händelsen.

Medan de jobbade med att intervjua folk i byggden häktades Richard Hickock och Perry Smith och de fick chansen att också intervjua dem i januari 1960. Han lyckade få dem att avslöja mer om sig själva och brottet.

Capote använde ett antal litterära tekniker som vanligtvis finns i skönlitteratur för att ge berättelsen mer "liv":

  • Spänning; t.ex. cliffhangers mellan kapitel
  • Inlevelse
  • Beskrivningar med hjälp av emotioner
  • Beskrivningar med hjälp av sinnen
  • Målande beskrivningar
  • Adjektivrikt
  • Budskap (sensmoral)
  • Intrig (allting är inte så svart-och-vitt)

Via intervjuerna vänds relationen mellan offer och förövare eftersom den mördades släkt och vänner skildras som hämndlystna och grymma medan mördarna är mer människolika med motstridiga och framför allt mörkare ångerfulla tankar. Och i slutändan avrättas de den 14 april 1965 vid Kansas State Penitentiary.

Cold Blood medförde beröm och rikedom men Capote blev aldrig densamme efter projektet eftersom det tärt hårt på honom både psykologiskt och fysiskt.

Fritt efter Källa

 

Truman Capote / Verk
 

In cold Blood

Frukost på Tiffanys

 

Truman Capote / Analys
 

 

 

Truman Capote / Ljudklipp
 

 

 

Truman Capote / Filmklipp
 

Minibiografi

Långfilm: Capote (2005) - IMDb

 

Truman Capote / Länkar
 

Läs mer på Wikipedia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)