www.larare.at

Självkänsla

Självkänsla handlar om uppfattningen man har om sig själv och den man är enligt sig själv.

 

Läs s.157 - s.174 i Mental träning av Simon Wessbo.

 

Självkänsla / Inledande diskussion
 
Klicka för att komma till start

Hur påverkas självkänslan om man blandar ihop...

 • ... sak och person?
 • ... prestation och identitet?
 • ...ställningstagande och identitet?

 

Självkänsla / Film 1
 
Klicka för att komma till start

Se film: Låg självkänsla är roten till mycket ont i våra liv! och besvara frågor till filmen:

 1. Spontana reaktioner:
  • Vad är bra?
  • Vad är mindre bra?
  • Vad har du lärt dig?
 2. Vad är självkänsla?
 3. Vad är skillnaden mellan självförtroende och självkänsla? (Använd orden: prestationsbaserat, känslobaserat och tillstånd)
 4. Nämn tre tips för att höja självkänsla.
 5. Varför känner vi så ofta svek?
 6. Har du brutit egna löften; har du svikit dig själv. Om du vill: ge ett exempel.
 7. Varför inte säga vad man ska göra om man inte kan eller ska göra det. Vad finns det för fördelar och nackdelar med detta?
 8. När är det bra att ljuga?
 9. Varför måste vi justera verkligheten med hjälp av lögner.
 10. Varför känns det bra att göra gott.
 11. Varför är det bra med konsekvenstänk (att tänka på följderna innan man göra något). Och vad finns det för dåligt med det?
 12. Hur ska man förankra självdisciplin i livet och varför är självkontroll bra?

 

Självkänsla / Läsning i tre steg
 
Klicka för att komma till start

Läs s.157 - s.161 i Mental träning av Simon Wessbo och jobba med följande frågor:

 1. Diskutera likheter, skillnader och kopplingar mellan textutdrag och film 1
 2. Neutral självkänsla?
 3. Konflikten mellan ideal och realitet?
 4. Diskutera citat: “Forskningen visar att självkänsla är något man får som ett resultat av lyckade erfarenheter medan en allmän uppfattning är att självkänsla är något som leder till resultat.”
 5. Människovärde?

 

Läs s.162 - s.166 i Mental träning av Simon Wessbo och jobba med följande frågor:

 1. Hur påverkar den andres uppfattning om mig, mig?
 2. Vad har det förflutna för betydelse för självkänslan?
 3. Kulturens betydelse för självkänslan?
 4. Individualism kontra kollektivism; vad gäller självkänsla?
 5. Är låg självkänsla kopplat till framgång eller misslyckande?
 6. Är självförtroendet viktigt för prestation?
 7. Vad innebär Albert Banduras teori: situationsspecifkt självförtroende (self-efficacy)? Nämn gärna de fyra utvecklingsområdena vad gäller självförtroende och prestation.

 

Läs s.168 - s.171 i Mental träning av Simon Wessbo och jobba med följande frågor:

 1. Vad är affirmation? Och hur kan den användas för att förstärka självkänslan?
 2. Hur skulle du kunna använda affirmation för att stärka just din självkänsla?
 3. Magnus Lindwall menar att man inte bör sträva efter bättre självkänsla. Varför? Hur bör man göra istället enligt honom?

 

 

Självkänsla / Styrdokument
 
Klicka för att komma till start
 • Kurs: Mental träning (HALMEN0)
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll: 1, 4,
  • Kunskapskrav:
   • Delar av E1: "Eleven beskriver översiktligt olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan. I beskrivningen diskuterar eleven översiktligt olika fysiologiska och psykologiska effekter...", Delar av C1: "Eleven beskriver utförligt olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan. I beskrivningen diskuterar eleven utförligt olika fysiologiska och psykologiska effekter...", Delar av A1: "Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan. I beskrivningen diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika fysiologiska och psykologiska effekter..."
   • E3, C3, A3
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:

 

Självkänsla / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Självkänsla / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (år)