www.larare.at

Drömmar

En dröm är ett förändrat medvetandetillstånd under sömn, en psykisk upplevelse, som oftast uppträder under REM-sömnen där den upplevs ha en berättande form. Denna sajt tar upp vikten av sömn, återhämtning och processande av upplevelser.

Källa

Olika typer av drömmar

 • Vanlig dröm
 • Lucid dröm
 • Telepatisk dröm
 • Premonitär dröm
 • Mardröm
 • Dagdröm

Varför drömmer vi? Alla människor drömmer, även de som säger sig aldrig drömma. Det är oftast bara en fråga om man kommer ihåg drömmarna när man vaknar och under vilken fas av sömnen man faktiskt vaknar.

Drömmar är något som alltid fascinerat människan och man sätter olika mycket mening på drömmar i olika kulturer. I vissa kulturer ses drömmarna som en parallell värld där man får kontakt med sina förfäder, i västkulturen har drömmarna inte lika stor betydelse.

 

Psykologi introduktion / När drömmer man?
 

Det är inte, som många tror, enbart under REM-sömnen som man drömmer utan även under NREM-sömnen. Drömmar under REM-sömnen tenderar dock att vara längre. Därtill drömmer man oftare under REM-sömnen (~80%) än under NREM-sömnen (15-50%).

Man kan också se på hjärnaktiviteten att man drömmer som mest under sömnens sista timmar då REM-sömnen blir längre och längre. Det är också dessa drömmar man vanligtvis kommer ihåg om man väcks mitt under dem.

 

Psykologi introduktion / Hur ser drömmar ut?
 

Drömmar utspelar sig oftast i omgivningar vi känner till och inkluderar ofta personer vi känner. Därutöver slutar "logiken" i drömmar som kan vara fantastiskt bizarra. Fysiska begränsningar finns ju inte och många har någon gång drömt att de flugit (själva, utan flygplan) vilket är ganska ovanligt men en dröm man gärna kommer ihåg.

Vid studier av drömmar, där man väcker personer och ber dem rapportera vad de drömmer om, har man funnit att 80% av våra drömmar faktiskt handlar om negativa saker: besvärliga saker, otur, aggressivitet mm. Detta går lite stick i stäv med vad man egentligen tänker om drömvärlden. En annan intressant lärdom är att kvinnor drömmer lika mycket om kvinnor som män medan män drömmer lite mer om män.

Vanligast är att man drömmer om något intryck man fått under dagen, nära hälften av alla drömmar verkar ha en koppling till just föregående dags aktiviteter. Därtill drömmer man ofta om starka intryck och saker som berör en mycket. Bor man i områden med krig så handlar oftare drömmar om krig, är man gravid handlar oftare drömmarna om barn och förlossningar osv.

 • Egendomlig kronologi (ordning)
 • Konstiga och "onaturliga" inslag
 • Drömvärlden är distorderad: skev och "trasig"
 • Fylld med symboler (använd t.ex. drömlexikon för att tolka symboler)
 • Felaktiga eller otydliga ansikten

Hur skildras drömmar i filmens värld? Se exempel ur filmen Big Lebowski av bröderna Coen.

 


Psykologi introduktion / Drömteorier
 

På samma sätt som med mycket som rör drömmar och sömn är det ofta svårt att vetenskapligt svara på frågor om vad som egentligen sker när vi drömmer men framförallt varför. Det har dock inte hindrat vetenskapsmännen från att försöka, vilket har lett till olika teorier om varför man drömmer och vad som orsakar drömmar.

 • Guds röst - Judendom
 • Varningar och råd - Egypten (Forntiden)
 • Drömmar har en läkande kraft - Grekiska antiken (Aristoteles). Precis som teatern har drömmar en katharsisk (renande) funktion.
 • Fortsättning på dagen - romerska antiken

 

Psykologi introduktion / Freuds och Jungs drömteorier
 

Freud

I samband med Freud började psykologer tyda drömmar men det ses idag mer som kuriosa snarare än något användbart psykologiskt redskap. Freud ansåg att den huvudsakliga anledningen till att man drömmer är för att uppfylla sina önskningar och få utlopp för våra undermedvetna begär och behov. Till exempel sexuella och aggressiva drivkrafter som inte är acceptabla att få utlopp för ens i vårt vanliga medvetande och än mindre i det verkliga livet.

 • Det omedvetna (i maskerad form)
 • Bakom drömmar döljs undermedvetna känslor och önskningar
 • Drömmar är en "säkerhetsventil" så att vi inte får ett sammanbrott på grund av mängden hopade känslor.
 • Symbolspråk: Sexualdrift (libido) och dödsdrift (thanatos). Spetsiga kontra runda ting kan kopplas till libido, medan mardrömmar kan kopplas till thanatos. En symbol är en representation av en (annan) sak, ett abstrakt begrepp, en idé eller egenskap.

Jung

 • Mytologier
 • Symboler
 • Arketyper
 • Det kollektiva omedvetna.

 

Psykologi introduktion / Uppgift
 

a. Varför tror ni att människan drömmer?

b. Alternativ 1: Försök minnas en dröm - dela med dig av den med gruppen. Diskutera vad drömmen kanske betyder och varför du drömde som du gjorde. Välj en dröm och analysera den i gruppen. Använd dig av dina nya kunskaper om drömmar. Redovisa för resten av klassen. Ta gärna hjälp av drömlexikon på nätet.

Alternativ 2: någon i klassen berättar en dröm för alla och vi gör en gemensam tolkning av den med hjälp av våra (nya) kunskaper om drömmar och drömlexikon på nätet.

Alternativ 3: Tolka filmklippet: ur filmen Big Lebowski och använd dig av dina nya kunskaper om drömmar.

Källor: Sömnupplysningen & s.92-s.101 i Lev i tiden av Cronlund (valbar)

 

Psykologi introduktion / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2019)