www.larare.at

Film och filosofi

Innehållsförteckning -

 

Film och filosofi / Exempel
 

Matrix

Medvetandefilosofi och Artificiell Intelligens (AI): A.I. Artificiell intelligens - IMDB (2001)

Medvetandefilosofi och Artificiell Intelligens (AI): Äkta människor - IMDB (svensk TV-Serie 2012– )

Medvetandefilosofi och Artificiell Intelligens (AI): Ex Machina - IMDB (2015)

 

Film och filosofi / Matrix
 

Ontologi (Metafysik) och Medvetandefilosofi: Matrix - IMDB

"The Matrix is everywhere. It is all around us, even now in this very room. You can see it when you look out your window, or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth."

"To deny our impulses is to deny the very thing that makes us human."

"Do not try and bend the spoon. It´s impossible. Instead try and realise the truth: that there is no spoon. Then you´ll see that it is not the spoon that bends. It is only yourself." (Medvetandet är grunden utifrån vilken verkligheten gestaltas.)

Matrix är ett datasystem som förser människornas medvetanden med en falsk värld, så att de inte ska bli varse att deras kroppar i verkligheten ligger orörliga i kuvöser och alstrar energi åt maskinerna. När Neo väljer det röda pillret kopplas han ur Matrix och hämtas upp av Morpheus och hans besättning för att delta i befrielsekampen.

"I can only show you the door. You´re the one that has to walk through it." (Morpheus ur Matrix)

Källa

1. Hur uppfattar Neo verkligheten och när förstår han att det finns parallella motsatta verkligheter?

2. Hur vet Neo vad som verkligen är verkligt och vad som är en illusion? Kan det vara tvärtom? Det vill säga den "gamla" verkligheten är i själva verket den riktiga och den "nya" enbart är en dröm?

3. Skulle du välja det röda eller blå pillret?

4. Skulle du om du var i Neos situation vilja återvända till den skenbara verkligheten?

5. Gör maskinerna något moraliskt fel då de behandlar människorna enbart som medel?

6. Hur kan man hänvisa till Platons ”Grottliknelse” i filmen the Matrix?

7. Beskriv konflikten mellan den rationalistiska och den empiriska verkligheten i ”The Matrix”. Referera gärna till Descartes Kants idéer. Om ni väljer Kant så kan du med fördel förklara hur världen i filmen ”The Matrix” är uppbyggd. Använd också begreppet kritisk idealism.

8. Vad i filmen skulle kunna kategoriseras i kunskap Á priori och kunskap Á posteriori?

9. Finns det något i filmen som kan jämföras med Descartes insikt ”Cogito ergo sum”?

Källa

YouTube-klipp som tar upp filosofin i Matrix

  1. The Matrix - The Art of Philosophy
  2. Philosophy and the Matrix - Descartes
  3. Philosophy and the Matrix - Kant
  4. Nietzsche's philosophy, our Reality and The Matrix
  5. Reflections on The Matrix Part 1: Retrospective, Analysis
  6. Philosophy and the Matrix - Baudrillard
  7. The Matrix Trilogy Decoded by Mark Passio
  8. The matrix and philosophy
  9. The Matrix and the Cave
  10. Ideas of Philosophy expressed in The Matrix

 

 

Film och filosofi / Styrdokument
 

 

Film och filosofi / Lärarhandledning
 

Klicka här.

 

 

Film och filosofi / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)