www.larare.at

Film och filosofi

För att förstå kan det ibland vara bra att ha med spelfilm som förtydligar fakta genom att visa upp handling som kan kopplas till eller förklaras med hjälp av filosofi. Här nedan finns förslag på olika arbetsområden.

 

Film och filosofi / Förslag på filmer
 

Matrix tar upp ontologiska frågeställningar; verklighetsuppfattning, medvetandefilosofi och artificiell Intelligens (AI).

A.I. Artificiell intelligens - IMDB (2001) tar upp medvetandefilosofi och artificiell Intelligens (AI).

Äkta människor - IMDB (svensk TV-Serie 2012– ) tar upp medvetandefilosofi och artificiell Intelligens (AI)

Ex Machina - IMDB (2015) tar upp medvetandefilosofi och artificiell Intelligens (AI).

The Truman Show - IMDB (1998) av Peter Weir som tar upp ontologiska frågeställningar; verklighetsuppfattning.

 

Film och filosofi / Styrdokument
 

 

Film och filosofi / Lärarhandledning
 

Klicka här.

 

 

Film och filosofi / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)