www.larare.at

Matrix

Filmen Matrix innehåller en hel del filosofi och religion, samt en hel del referenser till både annan film och historia. Därför använder jag filmen i min undervisning, främst i filosofikurserna, men också inom svenskkurserna. Referenserna är så pass få så den funkar mindre bra i religionsundervisningen.

Filmen Matrix innehåller alltså många olika filosofiska betraktelsesätt och är därför tacksam att analysera utifrån ett filosofisk perspektiv. Främst tar den upp den klassiska filosofiska fråga: vad är verklighet, vad består den av och hur vet vi att vi är del av verkligheten, samt hur vi upplever och tolkar verkligheten. Matrix tar upp ontologiska frågeställningar, medvetandefilosofi och artificiell Intelligens (AI).

Matrix är ett datasystem som förser människornas medvetanden med en falsk värld, så att de inte ska bli varse att deras kroppar i verkligheten ligger orörliga i kuvöser och alstrar energi åt maskinerna. När Neo väljer det röda pillret kopplas han ur Matrix och hämtas upp av Morpheus och hans besättning för att delta i befrielsekampen. Morfeus var drömmarnas gud i grekisk mytologi.

Läs mer om filmen på IMDB: Matrix skriven och regisserad av Lilly Wachowski och Lana Wachowski.

 

Matrix / Ordlista
 

fenomen =

pragmatism =

 

Matrix / Filosofiska frågor
 

Filosofins huvudidé är att ställa frågor. Och här nedan följer några frågor man kan diskutera innan man ser filmen, men kom ihåg att svaren inte är det viktigaste utan frågorna.

  1. Vad är verklighet och hur uppfattar vi den?
  2. Har alla samma verklighet?
  3. Kan vi påverka verkligheten?
  4. Vad är på riktigt?
  5. Vad är en riktig upplevelse?
  6. Hur kan man skilja illusion och verklighet?
  7. Vad sätter gränsen för möjligt och omöjligt?
  8. Hur vet vi att vi inte lever i en dröm?
  9. Är livet predestinerad (på något vis eller när det gäller någon aspekt?)
  10. Vad speglar speglingen?
  11. Vad är eller utgör en människa (koppling till AI)?
  12. Kan man lära sig något utan att utöva eller praktisera det? Kan man t.ex. lära sig cykla bara genom att läsa om det?
  13. Det fysiska rummet; vad är det och hur upplever vi det?
  14. Hur ser relationen mellan kropp och själ ut?
  15. Är all vetskap av godo?
  16. Varför vill vi äta gott fastän det viktigaste är att vi äter nyttigt?
  17. Vad är smak? Finns det objektiva smaker? Kan man smaka "fel"? Kan smaker simuleras?
  18. Vad är skillnaden mellan behov och begär?
  19. Vad är det som gör en människa till människa?
  20. Vad är ett minne och kan minnen fabriceras?
  21. Varför vill vi människor så ofta tänka i termerna: rätt eller fel?
  22. Kan man påverka något med tankens kraft?
  23. Vad är en perfekt värld?

 

Matrix / Platon och Descartes
 

Filosoferna Platon och Descartes aktualiseras i filmen. Platons grottliknelse och Descartes' systematiska tvivel och hur vet du att du inte drömmer. Han menar också på att våra sinnesintryck är bedrägliga och därför kan vi inte lita på dem

Platon tillhör idealismen medan Descartes är rationalist.

 

Matrix / Citat
 

"The Matrix is everywhere. It is all around us, even now in this very room. You can see it when you look out your window, or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth."

"To deny our impulses is to deny the very thing that makes us human." (Mouse)

"Do not try and bend the spoon. It´s impossible. Instead try and realise the truth: that there is no spoon. Then you´ll see that it is not the spoon that bends. It is only yourself." (Little Buddhist boy)

"I can only show you the door. You´re the one that has to walk through it." (Morpheus till Neo)

Fler citat hittar du på Wikiquotes: Matrix.


Matrix / Filmen
 
För att verkligen förstå filmen brukar jag dela upp tittande i fyra sittningar för att förstå det komplexa innehållet lättare: Del 1, Del 2, Del 3 och Del 4.

Del 1 (00:00 - 35:00)

 1. Agenternas roll?
 2. Agent Smith. Namnet Smith är i USA det mest förekommande efternamnet och är, liksom "Svensson" i Sverige, en symbol för vanlighet eller anonymitet.
 3. Det möjliga kontra det omöjliga; den fysiska världens begränsningar och människokroppens begränsningar.
 4. Telefonen och telefonlinjen symboliserar?
 5. Thomas Anderson = Neo = ”you are the one” (Morpheus till Neo) Religiösa undertoner: messias: Jesus. Kvinnan heter Trinity (treenighet).
 6. Förutsägelser: de är redan döda (agenterna), knock, knock (hemma hos Neo), de kommer efter dig (på arbetsplatsen).
 7. Har du någonsin känt känslan: om du sover eller är vaken (Neo).
 8. Haren symboliserar jakten efter… vad? Koppling till Alice i underlandet och kakan som hon äter i berättelsen.
 9. Söker inte efter svaret; utan frågan är det viktiga! (Trinity).
 10. På arbetsplatsen: Du följer inte givna regler. Dags att göra ett val: anpassa dig eller lämna oss (Neos chef).
 11. Morpheus: vägvisare eller "överstepräst".
 12. Trinity ="Treenighet"
 13. Valet faller alltid på Neo.
 14. ”What good is a phone call if you can’t speak.” (Agenten).
 15. ”You know that road and you know exactly where it ends.” (Neo).
 16. Spegeln som speglar händelsen.
 17. Elektriska varelsen som tränger in via naveln? Koppling till en konverterad födelseprocess?
 18. ”Tror du på ödet? Nej för då har jag inte längre någon kontroll över mitt liv”
  Matrix? Allting runt omkring oss, som du erfar med sinnena. Det som döljer sanningen. Ingen kan förstå Matrix bara leva det eller gå bortom det, men då finns ingen återvändo.
 19. Neo måste välja mellan: Blue pill (sinnliga världen) och the red pill (underlandet).
 20. Descartes = systematiskt tvivel, ”Jag tänker [utanför boxen] därför finns jag [på riktigt]”
 21. Platon: grottliknelsen. När man lämnat grottan kan man inte återvända eftersom man vant sig med den ljusa sanningen och ögonen inte längre kan se något i grottan.Del 2 (35:00 - 48:00)

 1. ”Fasten your seatbelt Dorothy for here we come, look out Kansas!” Referens till Trollkarlen från Oz (Wikipedia och IMDB).
 2. Descartes: hur vet vi att vi är vakna och inte drömmer allt?
 3. Spegeln som symbol
 4. Kapslarna; livmoder? Ägg? Batterihölje. Människokroppar alstrar energi som används av maskiner. Människan är reducerad till ett batteri.
 5. Den verkliga världen? Basprogrammet (det vita rummet) som ligger till grund för allt visuellt i Matrix. Du har aldrig använt dina ögon tidigare (Morpheus). Detta kan tolkas både bokstavligt och symboliskt. Sinnesintryck är, precis som Descartes säger, bedrägliga.
 6. Verklighet? All erfarenhet är kopplat till processer i hjärnan; ett liv av upplevelser sker, men är bara illusoriskt eftersom ett dataprogram (Matrix) skapar alla upplevelser.
 7. Skeppet: Nebuchadnezzar (babylonisk kung från tiden innan Jesu födelse. Nabu betyder skydda mina gränser/mitt rike.
 8. Artificiell intelligens (AI) styr Matrix; världen styrs av maskiner. Matrix = kontrollmekanism. Människa = batteri
 9. Oraklet förutspådde Neos anländande. I Oraklets kök står det ovanför dörren: "Know thyself" - "Känn dig själv", denna text fanns även i Oraklet i Delfis förtempel.
 10. Motståndsrörelsen. Kriga för freden och frihet från Matrix.
 11. Barn av Zion (Zion = ett mytologiskt land)
 12. What is real, define real säger Morpheus; kanske menar han att det är enbart är elektriska signaler som tolkas av hjärnan.
 13. Kan man lära sig något utan att utöva eller praktisera det?

Del 3 (48:00 - 1:25)

 1. Adaptation - improvisation: ”Reglerna är enkla, precis lika enkla som i ett dataspel”. Konsten att övervinna begränsningarna i fysiska rummet, eftersom det fysiska rummet i egentlig mening inte existerar. ”You think that's air you breathing now?” (Morpheus)
 2. Relationen kropp och själ och förhållningssätt till den egna kroppen och det som omger den: ”Don't think you are, know you are; stop trying to hit me: hit me!”
 3. I can only show you the door, but you are the one that has to go thrue it (upprepas två gånger) ”Free your mind” [from the chains of your belief]. ”What is real? Your mind makes it real”. ”The body can not live without the mind.”
 4. If you are not one of us, you are one of them. They are no one, but also everyone. ”The agents are the gatekeepers” (Morpheus)
 5. Skeppet: Nebuchadnezzar (babylonisk kung från tiden innan Jesu födelse. Nabu betyder skydda mina gränser/mitt rike.
 6. Vad är verkligheten; en uppsättning av färg, form och djup som allt bottnar i den sinnliga uppfattningen av verkligheten (the Matrix).
 7. ”You are here to save the world.” - koppling till Jesus och Messiastanken. Och vem uppbär Judasrollen? Förrädaren: Cypher, som vill återvända till Matrixvärlden och få namnet: Mr Reagan (koppling till tidigare president i USA). ”Ignorance is bliss” (Cypher)
 8. Föda: ”everything the body needs.” Att äta nyttigt är det viktigaste? Eller? Skillnaden mellan behov och begär? Kan smaker simuleras? Att förneka våra drifter är det samma som att förneka det som gör oss till människor. (Mouse)
 9. Alla minnen? Är de meningslösa om de inte hänt på riktigt?
 10. Försök att inte tänka i termerna: rätt eller fel.
 11. Telekinesi: flytta saker med tankens kraft
 12. Inse sanningen: det finns ingen sked. Skeden böjs inte, du böjs?
 13. Don't worry about the wase. Skulle den ha fallit även om jag sagt något, innan?
 14. ”No one can tell you to be in love” - you feel it.
  Know yourself (latin)
 15. Kakan en referens till Alice i underlandet.
 16. Deja-vu: svarta katten
 17. ”You all look the same to me” (Morpheus to Mr Smith)
 18. Vad är frihet? Matrix är verkligare än den verkliga världen. (Cypher)
 19. Ett mirakel behövs för att Neo ska överleva: Tank dödar Cypher.

Del 4 (1:25 - )

 1. En fulländad, perfekt värld kunde inte konstrueras i Matrix. Varför? Kanske för att vi definierar världen utifrån… just:  lidande?
 2. Evolutionens roll i Matrix?
 3. Koderna till Zions huvuddator det viktigaste. Varför?
 4. ”Låt aldrig en människa göra en maskins jobb.” (Mr Smith) eftersom...
 5. ”You are more than a leader for us.” (Tank) Gud?
 6. Klassificera människan: vad är och vad innebär det att vara människa? Klassisk filosofisk fråga. Människan är ett virus (Mr Smith) eftersom båda inte lever i samklang med naturen. De följer samma mönster: flytta till ett nytt ställe, föröka sig och utnyttja naturresurserna och när platsen är ”förbrukad” flyttar man vidare för att överleva.
 7. För att få fram sanningen? De lyckas inte få ut sanningen ur Morpheus. De kanske ställer de felaktiga frågorna. Vilka är i så fall de rätta frågorna?
 8. Mr Smith vill slippa Matrix, lämna den och uppgå i något annat. Vad? Nirvana?
 9. För att övervinna en rädsla, eller misstro sin förmåga; intala sig själv att ”där inte finns någon sked.” (Neo)
 10. Kan man flyga en helikopter efter att bara fått teoretisk kunskap om hur man flyger den?
 11. ”Oraklet sa precis det du behövde höra”. Skillnad på att känna till vägen och gå vägen. (Morpheus till Neo)
 12. Lösning att vinna över maskinerna: se sinnevärlden i kodform underlättar för Neo att övervinna de fysiska begränsningarna. För att vinna över maskinerna måste Neo bokstavligen in i koden som styr maskineriet. Han blir ett datavirus. Och filmen avslutas med: ”System failure”
 13. ”Jag kommer att njuta av att se dig dö, Mr Anderson (Mr Smith). Är det möjligt för en maskin att ha en vilja; att sträva efter njutning? Vart går gränserna för AI?
 14. Kan maskiner uppleva rädsla? Varför flyr då de andra två agenterna?

 

Matrix / Frågor
 

1. Hur uppfattar Neo verkligheten och när förstår han att det finns parallella motsatta verkligheter?

2. Hur vet Neo vad som verkligen är verkligt och vad som är en illusion? Kan det vara tvärtom? Det vill säga den "gamla" verkligheten är i själva verket den riktiga och den "nya" enbart är en dröm?

3. Skulle du välja det röda eller blå pillret?

4. Skulle du om du var i Neos situation vilja återvända till den skenbara verkligheten?

5. Gör maskinerna något moraliskt fel då de behandlar människorna enbart som medel?

6. Hur kan man hänvisa till Platons ”Grottliknelse” i filmen the Matrix?

7. Beskriv konflikten mellan den rationalistiska och den empiriska verkligheten i ”The Matrix”. Referera gärna till Descartes Kants idéer. Om ni väljer Kant så kan du med fördel förklara hur världen i filmen ”The Matrix” är uppbyggd. Använd också begreppet kritisk idealism.

8. Vad i filmen skulle kunna kategoriseras i kunskap Á priori och kunskap Á posteriori?

9. Finns det något i filmen som kan jämföras med Descartes insikt ”Cogito ergo sum”?

Källa

 

Matrix / Skrivuppgift
 

The Matrix erbjuder en verklighet, precis som "drömfabriken": Hollywood gör vilket på sätt och vis gör filmen också till en samhällskritik där alla hellre vill leva fiktionen är verkligheten.

Skriv en populärvetenskaplig essä med rubriken: "Den filosofiska verkligheten i Matrix" där du utgår från det filosofiska innehållet i filmen.

Ta hjälp av några av följande nyckelord: Neo (Mr Anderson), Morpheus, Zypher, agent, nyckel, system, dataprogram, ontologi, medvetandefilosofi, verklighet, verklighetsuppfattning, sanning, sanningssökande, fenomenvärlden, noumenvärlden, tinget i mig, tinget i sig, posteriori, aprioriidealism, empirism, rationalism, grottliknelsen, idélära, systematiskt tvivel, Cogito-satsen, Pythagoras, Platon, René Descartes, Immanuel Kant och Arthur Schopenhauer.

 

Matrix / Filmklipp
 
 1. Return to Source: Philosophy and The Matrix
 2. The Matrix - The Art of Philosophy
 3. Philosophy and the Matrix - Descartes
 4. Philosophy and the Matrix - Kant
 5. Nietzsche's philosophy, our Reality and The Matrix
 6. Reflections on The Matrix Part 1: Retrospective, Analysis
 7. Philosophy and the Matrix - Baudrillard
 8. The Matrix Trilogy Decoded by Mark Passio
 9. The matrix and philosophy
 10. The Matrix and the Cave
 11. Ideas of Philosophy expressed in The Matrix

 

Matrix / Förslag på examination
 
  1. Jobba med citat
  2. Jobba med frågorna
  3. Skriva en utredande text med titeln: Descartes i Matrix-filmen.
  4. Skriva ett PM med utgångspunkt: verklighetsuppfattning.
  5. Skriva en essä med titeln: Platons grottliknelse i Matrix-filmen.
  6. Göra formulär: Matrix-filmen .

 

Matrix / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)