www.larare.at

Antikens tänkare

Till antikens tänkare räknas försokratiska filosoferna: Thales, Pythagoras, Zenon och Demokritos, Herakleitos, Diotima, de tre stora grekerna: Sokrates, Platon och Aristoteles, Epikuros och Hypatia.

 

 

Antikens tänkare / Artikel
 

 

 

 

 

Antikens tänkare / Lärarhandledning
 

Klicka här Lösenordsskyddat.

 

 

Antikens tänkare / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2021)