www.larare.at

Svåra ord

Svåra ord på A
Betydelse
Exempel
absorbera (10)    
ackurat (1)    
affekt (1)    
allmoge (1)    
ametist    
ampel    
anemisk    
antagonist (1)    
approximera    
asketisk    
atrium    
avisera (1)    
amygdala    
amöba (1)    
anföra (1)    
anmodan    
altruism    
ambulera (1)    
androgyn    
anekdot (10)    
amnesi    
Svåra ord på B
Betydelse
Exempel
baldakin    
batalj    
belamrad (10)    
bergtagen    
biennal    
björntjänst (1)    
blessyr (10)    
bluddra    
bravera    
bedagad    
belackare (10)    
banal (1)    
bulgur    
Svåra ord på C
Betydelse
Exempel
cyniker (2)
   
cytologi    
ciceron (10)    
cysta    
ciselera    
credo    
Svåra ord på D
Betydelse
Exempel
dandy    
debitera (2)    
delegera (2)    
despotisk (10)    
destruktiv (2)    
diafragma    
diskretion (2)    
domesticera    
dragé    
dualism (10)    
dusör    
dermatolog    
dupera (10)    
duplicera (2)    
dekret    
doktrin    
Svåra ord på E
Betydelse
Exempel
ekumenik    
emblem (2)    
enervera    
envig    
epikuré (10)    
exceptionell    
exekutiv (2)    
Svåra ord på F
Betydelse
Exempel
fallera    
fanflykt    
fiktiv (2)    
fingera    
framliden    
frekvent (2)    
fresia    
frisera    
frivol    
fysionomi    
föranstalta    
fördra    
föreskriva (3)    
förfarande    
förkovra (2)    
försakelse (3)    
försigkommen    
förtörnad    
Svåra ord på G
Betydelse
Exempel
genus (3)    
geriatrik    
geschäft    
gesvint    
gille    
grätten    
gimmick    
gisten    
gebit (3)    
gemak    
Svåra ord på H
Betydelse
Exempel
hagiografi    
habil    
halvmesyr (3)    
haptisk (3)    
harang    
harkrank    
helbrägda
   
hemsöka    
hereditär    
hermafrodit    
heroisk (3)    
herostratisk    
hesitera    
handfallen    
heterogen (3)    
homogen (3)    
hugsvala
   
hunsa    
hybris    
hybrid (3)    
hypotes (4)    
humus    
härleda (4)    
Svåra ord på I
Betydelse
Exempel
ignorant (4)    
illmarig    
illusorisk    
instruktiv    
integritet (4)    
interpunktera    
intrigant    
intrikat (4)    
interpellera    
implicit    
implikation (4)    
implementera    
inkvisition    
insinuera (4)    
Svåra ord på J
Betydelse
Exempel
jalusi    
jargong (4)    
jovialisk    
jubilar    
junta    
justera    
juvenil    
jämka (4)    
Svåra ord på K
Betydelse
Exempel
kalejdoskopisk    
kardinaldygd    
kondoleans    
konformitet (4)    
konkurrens (4)    
konvolut (5)    
krackelera (5)    
krank    
kreera
   
kremla    
kräsmagat    
kadens    
kalamitet    
kalkera (5)    
kalmera    
knaper (5)    
kadens    

kompilera

   
komplicerad (5)    
kujon    
kverulera    
konkludera (5)    
Svåra ord på L
Betydelse
Exempel
latent (5)    
legitimitet (5)    
liderlig    
linjär (5)    
liturgi    
luguber    
lukullisk    
luttra    
lättsinnig (5)    
lönndom    
Svåra ord på M
Betydelse
Exempel
maliciöst    
mangrant    
manifestera (6)    
menageri    
merkantil    
moderat (6)    
monotrop    
mortalitet (6)    
målsägande    
mykologi    
multilateral    
marionett (6)    
manifest    
mantra (6)    
Svåra ord på N
Betydelse
Exempel
narcissism (6)    
nativitet    
naiv (6)    
nesa    
nivellera    
notorisk (6)    
nobel    
normativ (6)    
nullitet    
nejd    
numismatik    
Svåra ord på O
Betydelse
Exempel
oantastlig    
oeftergivlig    
oegentlig (6)    
offensiv (7)    
ogrannlaga    
obskyr (7)    
obsolet    
obstruera    
obligatorisk (7)    
obstinat (7)    
oligarki    
omen    
opportun    
Svåra ord på P
Betydelse
Exempel
parant    
pietet    
preliterat    
plebej    
plissera    

poliklinisk

   
pomologi    
ponera    
pregnant (7)    
prejudikat    
prematur    
pretentiös (7)    
prillig    

pseudonym

   
påver    
patos (7)    
plafond    
paginera    
patetisk (7)    
psykofarmaka
   
plattityd    
Svåra ord på R
Betydelse
Exempel
rabulist    
raljant    
rannsaka (7)    
raritet (7)    
reciprok    
regress    
reproduktion (8)    
retuchera (8)    
riska    
rustik    
räfst    
Svåra ord på S
Betydelse
Exempel
salvelsefull    
sanera (8)    
sarong    
semiotik    
session    
skrodör    
slentrian (8)    
smäda    
solid    
stiltje    
storvulen    
synergi    
strass    
sekulariserad (8)    
Svåra ord på T
Betydelse
Exempel
tabloid (8)    
talisman    
tariff    
temporär (8)    
tendentiös    
terrakotta    
tiara    
torso    
tradera    
trakéer
   
triplicera    
tukta    
trauma (8)    
taxa (8)    
travestera    
Svåra ord på U
Betydelse
Exempel
ultimat (8)    
undvara    
utarma    
urgera    
urbanisering (9)    
Svåra ord på V
Betydelse
Exempel
varsko    
vederbörande (9)    
vedergällning (9)    
vedertagen (9)    
verifiera (9)    
vigör
   
vivel    
vrenskas    
vederhäftig    
vederlag    
vurm    
Svåra ord på Y
Betydelse
Exempel
ymnig (9)    
yppa    
yrka (9)    
Svåra ord på Å
Betydelse
Exempel
åberopa (9)    
ålägga    
återstod    
åtlöje    
ånyo    
Svåra ord på Ä
Betydelse
Exempel
äntra    
äska    
ämabel    
Svåra ord på Ö
Betydelse
Exempel
ögna (9)    
överhopad (9)    
överstånden    
öronmärka (9)    
övervara    

 

Svåra ord / Formulär
 

 

Svåra ord / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)