www.larare.at

Samhälle

Ett samhälle kan definieras som en grupp människor som lever tillsammans och interagerar inom ett gemensamt geografiskt område. Det är en social och organisatorisk struktur där medlemmarna delar normer, värderingar, kulturella mönster och beteenden. Ett samhälle kan vara stort eller litet, och det kan vara baserat på olika sociala institutioner och organisationer, såsom familjer, skolor, regeringar och ekonomiska system.

I detta moment ska vi jobba med material från Amnesty International

 

Samhälle / Fakta
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Globala målen

 

Samhälle / Filmtajm
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Se filmen Flugornas herre (IMDB).

Flugornas Herre är en utmanade berättelse med ett intressant budskap, som fortfarande är aktuellt.

Romanen innehåller många bildrika beskrivningar, svåra ord och ett rikt symbolspråk.

Flugornas Herre inbjuder också till läsning där man kopplar in författaren och dess samtid.

Grupparbete 1

A1. Diskutera krigshotet. Berättelsen är skriven strax efter andra världskriget. HAr det påverkat innehållet? Kan man se hot om ett tredje världskrig med atombomber i berättelsen?

A2. Diskutera havet och att barnen är isolerade på en öde ö utifrån (symbol)värde och betydelse?

A3. Diskutera referenser; finns det andra berättelser som har samma tema?

A4. Finns det en pessimistisk syn på civilisationen; att människan drivs av en inneboende ondska och ett maktbegär.

A5. Är berättelsen en allegori (liknelse av något som återfinns i vuxenvärlden)?

Grupparbete 2

D1. Diskutera Makt & ledarskap, Grupprocesser och överlevnad utifrån de tre viktiga karaktärerna: “Militären”, antagonisten - “Diplomaten”, hjälten (Ralph) och “Nasse”

D2. Diskutera Makt & ledarskap, Grupprocesser och överlevnad utifrån snäckans (symbol)värde och betydelse?

D3. Diskutera Makt & ledarskap, Grupprocesser och överlevnad utifrån eldens (symbol)värde och betydelse?

D4. Diskutera Makt & ledarskap, Grupprocesser och överlevnad utifrån glasögonens (symbol)värde och betydelse?

Extramaterial

 

Samhälle / Skrivövning
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Ta del av pdf:er i sajtens inledning och...

01. Skriv en berättelse på ca 300-500 ord om skeppsbrottet.

02. Skriv en berättelse på ca 300-500 ord om stiftandet av grundlagen. 

03. Skriv en berättelse på ca 400-600 ord om demonstrationen. 

04. Skriv en berättelse på ca 400-600 ord om dammbygget utifrån en fiskares perspektiv.

05. Skriv en berättelse på ca 500-700 ord utifrån den gravida kvinnans perspektiv.

06. Skriv en berättelse på ca 500-700 ord om den väpnade kampen (terrorattentatet) för självständighet.

07. Låt en klasskamrat läsa din text och komma med förslag på förbättringar.

08. "Förbättra" din text enligt följande:

  • Formulera en kort rubrik; alltså berättelsens namn och gör den i stor och fet stil.
  • Lägg in minst en miljöbeskrivning, minst tre personbeskrivningar och minst en dialog där du använder talstreck (pratminus).
  • Dela upp texten så den består av 3 - 5 stycken.

 

Samhälle / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)