www.larare.at

Information & kommunikation: Styrdokument

 

Jag har bearbetat styrdokumenten i kursen Information och kommunikation (Inf. & kom.) på gymnasienivå för att lättare diskutera dem med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Jag har delat upp och numrerat förmågorna i 9 delar.

Kursernas centrala innehåll:

  • Information och kommunikation 1 = 9 delar
  • Information och kommunikation 2 = 9 delar

Kursernas betygskriterier:

  • Information och kommunikation 1 = 5 delar
  • Information och kommunikation 2 = 5 delar

Du når förmågorna, kurserna centrala innehåll och betygskriterier genom att klicka upp "rullgardinerna" i menyn ovan.

Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. ordlistor, koppling till delar i Information och kommunikation kursernas centrala innehåll och betygskriterier samt QR-kod till denna sajt.