www.larare.at

Respons (i Psykologi 1)

 

Jag har plockat ut formuleringar ur kunskapskraven i Psykologi 1 (PSYPSY01) så att de kan användas vid respons.

Jag har delat upp kunskapskraven i stycken (Första stycket, Andra stycket osv) och varje stycke står för sig.

Via menyn når du stödmaterial som t.ex. förklaringar, ordlistor, samt QR-kod till denna sajt.

Du kan snabbnavigera på sajten med hjälp av pil upp och ner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

PSKPSY01: Respons : Första stycket

Föregående

 

Du "redogör [---] för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt" på -nivå.

Du "redogör [---] för delar av den psykologiska vetenskapens [---] utveckling" på -nivå.

Ditt sammantagna betyg för stycke ett blir...

 
  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

PSKPSY01: Respons : Andra stycket

Föregående

 

Du "redogör [- för -] kognitionspsykologins [---] förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för [- du -] resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter." på -nivå.

Du "redogör [- för -] den biologiska psykologins [---] förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för [- du -] resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter." på -nivå.

Du "redogör [- för -] socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för [- du -] resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter." på -nivå.

Du "värderar med [---] omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för [---] resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan." på -nivå.

Ditt sammantagna betyg för stycke två blir...

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

PSKPSY01: Respons : Tredje stycket

Föregående

 

Du "redogör [---] för arvets [---] betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa." på -nivå.

Du "redogör [- för -] miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa." på -nivå.

Du resonerar "om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det." på -nivå.

Ditt sammantagna betyg för stycke tre blir...

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at
Sajtförslag (i Psykologi) / Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)