www.larare.at

Jämförelse: världsreligionerna

I det här momentet ska du jämföra världsreligionerna med varandra. Hitta likheter och skillnader. Antingen kan man jobba med momentet utifrån intresse och man väljer själv vilka religioner man ska jobba med. Eller så utgår man ifrån faktamaterialet och diskussionsfrågorna nedan som är till stöd i ditt jämförande arbete.

Det viktiga är att du inleder ditt arbete med en kortare redogörelse över de religioner du valt att jobba med.

 

Jämförelse: världsreligionerna / Judendom, kristendom, islam

Judendom, kristendom och islam i jämförelse

1. Varför kallas judendomen, kristendomen och islam för ”syskonreligioner”? Finns det några likheter mellan religionerna? (Nyckelord: gudsuppfattning, människosyn, skriftliga källor, övriga kännetecken…)

2. Varför kallas judendomen, kristendomen och islam för ”abrahamitiska religioner” – hur ser dessa religioner på Abraham, vilken betydelse har han? Vad innebär begreppet ”Abrahams barn”?

3. Både judendomen och kristendomen talar om Messias – hur ser man inom de olika religionerna på detta begrepp? Vad menar man med Messias? Vem är messias enligt de olika religionerna?

4. På vilket sätt kan man förklara att Jesus både förenar och skiljer judar och kristna åt? Diskutera!

5. Vad är kännetecknande för de judiska högtiderna anser du? Jämför med kristendomens högtider – vad är kännetecknande för dessa? Vilken slutsats drar du av ditt svar – vad verkar det centrala vara för de olika religionerna?

6. Jesus har en central roll inom kristendomen, men är även betydelsefull inom islam. Hur ser de två religionerna på Jesus? Tips! Utgå från koranverserna nedan:

Sura 2 vers 136:
Säg: "Vi tror på Gud och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarades för Abraham och Ismael och Isak och Jakob […] och det som uppenbarades för Moses och Jesus och för [de andra] profeterna av deras Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan dem."
Sura 112:
"Han är Gud - En, Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom." (Avlat = producerat, gjort, fött)

Källa: Anna Lindström

 

Jämförelse: världsreligionerna / Hinduismen, Buddhismen

Hinduismen och Buddhismen i jämförelse

Se filmklipp och diskutera innehållet.

Instuderingsfrågor

 1. Första frågan

Bildspel: Jämförelse mellan Hinduismen och Buddhismen och filmklipp i anknytning till bildspelet.

Instuderingsfrågor

 1. Hur grundlades religionerna?
 2. Vad är centralt inom religionen?
 3. Vilken av religionerna är mer som en livsfilosofi?
 4. Finns det gudar inom religionerna?
 5. Vad är målet för en person som praktiserar religionen? Alltså vad är det religiösa målet för en Hindu respektive en Buddhist?
 6. Vilka levnadsregler finns inom respektive religion?
 7. Vart går Hinduer och Buddhister för att tillbe sin religion eller sina gudar?
 8. Vilken aktivitet är starkt kopplad till religionen inom respektive religion?
 9. Finns det en profet inom religionen, vem i så fall?
 10. Vad tycker du om respektive religion?


Jämförelse: världsreligionerna / Förslag på examination

Välj två världsreligioner och jämför dem. Börja med en kortare sammanfattning av religionen; alltså två sammanfattningar.

Därefter ser du till likheter och skillnader och skriver ett arbete på ca 400 ord. Ta upp religionernas människosyn och gudsuppfattning och ställ dem emot varandra.

 

Jämförelse: världsreligionerna / Kunskapskrav
 

ur E1: "Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med enkla argument."

ur C1: "Vidare kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang med välgrundade argument."

ur A1: "Vidare kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument."

 

Jämförelse: världsreligionerna / Lärarhandledning
 

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Jämförelse: världsreligionerna / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)