www.larare.at

Wikipedia

I denna sajt utgår jag ifrån material som publicerades i ankytning till Läslyftet för lärare. Jag tycker att filmklippen är ett bra underlag för vidare diskussion.

 

Wikipedia / Granska
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Filmklipp: Granskning av Wikipediaartiklar

 1. När är Wikipedia bra?
 2. När är Wikipedia mindre bra?
 3. Vad är en stubb?
 4. Varför är vissa lärare motståndare till Wikipedia?
 5. När kan man anse att källan är tveksam?
 6. När kan man anse att källan är pålitlig?
 7. Hur kan man “jobba med Wikipedia”?
 8. Varför har Wikipedia ibland lågt värde som källa?
 9. Varför anses att skriftliga källor mer värda än muntliga?
 10. Varför är det viktigt att diskutera relevans när man gör ett faktaurval och väljer vilka källor man ska använda i sitt arbete?
 11. Hierarkin vad gäller träffar vid sökning?
 12. Hur ska man använda Wikipedia på rätt sätt?

 

Wikipedia / Skriva
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Filmklipp: Att skriva artiklar för Wikipedia

 1. Kan vad som helst skrivas på Wikipedia?
 2. Kan vem som helst skriva artiklar på Wikipedia?
 3. Wikipedia ställer krav på vad som får ligga på sajten; vissa kriterier gäller!
 4. Ge exempel på mycket bra källor.
 5. Vad är Wikipedia Commons?
 6. Vad är upphovsrätt?
 7. Allmänintresse, relevans och trovärdiga källor
 8. Hur skriver man encyklopediskt?

 

Wikipedia / Kvalitet
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Filmklipp: God kvalitet i Wikipedia

 1. Vad innebär öppen redigeringsmiljö?
 2. Vad betyder stjärnan efter artikeltiteln?
 3. Det finns olika färger (3), vilka?
 4. Varför är rubriker viktigt i en artikel?
 5. Hur kan jag avgöra om en sida är pålitlig?

Redogör för de fem punkterna:

 1. första punkten = kvalitet
 2. andra punkten = struktur
 3. tredje punkten = fylligt och balanserat innehåll
 4. fjärde punkten = Neutralt och sakligt innehåll
 5. femte punkten = pålitligt innehåll

 

Wikipedia / Mer information
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Wikipedia om Wikipedia.

 

 


Wikipedia / Övningar
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start
 1. Jämför två Wikipedia-sidor: Journalistik och Källkritik.
 2. Jämför två valfria Wikipedia-sidor.
 3. Leta rätt på tre stubbar och redogör varför de är det.
 4. Leta rätt på en ofärdig sida på Wikipedia och fyll på med ny information
 5. Leta rätt på valfri sida på Wikipedia och fyll på med ny information
 6. Skapa en egen sida på Wikipedia

 

Wikipedia / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Wikipedia / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)