www.larare.at

Sigmund Freud

Sigmund Freud var en österrikisk neurolog och psykolog som levde mellan 1856 och 1939. Han är känd som grundaren av psykoanalysen, en teoretisk och terapeutisk inriktning inom psykologin som har haft en betydande påverkan på förståelsen av den mänskliga psyken och behandlingen av psykiska störningar. En av Freuds mest inflytelserika bidrag är hans teori om det omedvetna sinnet. Han hävdade att våra tankar, känslor och beteenden påverkas av omedvetna drifter och önskningar som vi inte är medvetna om. Freud identifierade också tre delar av personligheten: id, ego och superego, som representerar olika aspekter av våra drifter, verklighetsanpassning och moraliska normer. Freud betonade också betydelsen av drömmar och deras symboliska innebörd som ett sätt att utforska det omedvetna. Han använde tekniker som fria associationer och drömtydning för att få insikt i sina patienters psykologiska problem och för att hjälpa dem att bli medvetna om omedvetna konflikter och önskningar. Freuds teorier och metoder mötte initialt motstånd och kontrovers, men de fick också stort inflytande inom psykologin och andra områden av samhällsvetenskaperna. Hans arbete har påverkat förståelsen av sexuell utveckling, personlighet, psykisk hälsa och relationer. Det är viktigt att notera att Freuds teorier har kritiserats och ifrågasatts av många forskare och psykologer genom åren. Vissa av hans idéer betraktas som kontroversiella eller förlegade. Trots detta fortsätter Freud att vara en central figur inom psykologins historia och hans bidrag har haft en betydande inverkan på det psykologiska och terapeutiska fältet.

Läs mer

 

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2017)

.

.