www.larare.at

Examination - Filosofi 1

1. Vad är existens och på vilka olika sätt kan man se på existens?

se Existensfilosofi

2. Vad är kunskap och hur kan man få kunskap?

se Epistemologi

3. Vad anses som vetenskap och hur blir något vetenskap?

se Vetenskapsfilosofi

4. Har filosofin någon mening i samhället? Vilken i så fall?

Förslagsvis Marxismen

5. Hur hänger språk och filosofi ihop? (ta upp logisk argumentation)

se Språkfilosofi

6. Ge exempel på minst två olika filosofiska riktningar och ställ dem emot varandra i en jämförelse.

Förslagsvis Rationalismen kontra Empirismen

7. Ge exempel på en nutida filosofisk riktning eller filosof och redogör varför den eller hen är populär just nu?

se Nutida filosofi

För att kunna besvara dessa frågor måste du ha allmän kunskap om filosofer , filosofiska frågor och Filosofiska inriktningar . Behärska filosofiska begrepp och använda dem när du diskuterar filosofi. Och framför allt måste du ta ställning utifrån olika argument och bilda dig en egen uppfattning. För att nå denna kunskapsnivå kan du följa tre moment som utgör hela kursens innehåll.

Se också portfolio-modellen.

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)