www.larare.at

Ordlista (centrala begrepp)

Analys

= mycket noggrann undersökning av något, sönderdelning av en helhet i beståndsdelar. Att analysera innebär arbete med språklig analys förutsätter att man använder sig av lämpliga språkliga och språkvetenskapliga begrepp, och inte nöjer sig med allmänspråkliga ord och uttryck.

Bearbeta

= Förändra, oftast förbättra något.

Betoning

= Att framhäva eller lyfta betydelsen av något genom att säga det tydligare/högre/långsammare i muntliga presentationer. I skriftlig betoning kan man använda kursiv stil, styckeindelning med blankrad eller upprepa sig.

Debatt

= en argumentation eller diskussion mellan två eller fler deltagare.

Demokrati

= folkstyre: delaktighet i beslut som rör samhället.

Förutsättningar

= villkor för något.

 


Ordlista / G - K
 
Klicka för att komma till start

Global

= världsomfattande.

Identifiera

= känna igen och fastställa identitet.

Ideologi

= samling sammanhängande idéer och värderingar.

Individ

= enskild människa.

Internationell

= flera länder som medverkar.

Kategorisera

= ordna eller sortera i olika grupper.

Källkritik

= kontrollera/granska och värdera avsändare (den som producerat materialet).

 

Ordlista / M - P
 
Klicka för att komma till start

Medborgare

= person som är tillhör en viss stat.

Metod

= hur något kan utföras.

Norden

= geografiskt område som består av länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Perspektiv

= specifikt synsätt/synvinkel.


 

 

Ordlista / R - Ö
 
Klicka för att komma till start

Relevans

= Meningsfull koppling. Något som hör till.

Samhällsstruktur

= Ordningen i ett samhälle.

Stat

= Geografisk område som är självbestämmande.

Strukturera

= Ordna eller systematisera.

Ståndpunkt

= Åsikt eller ställningstagande.

System

= Med system avses i första hand olika politiska system och deras funktion med fokus på hur makten fördelas i systemen samt hur de kan påverkas. Utöver konstitutionella system avses olika samhällssystem och deras funktion, till exempel den offentliga sektorn.

Teori

= En samling (nya) kunskaper som systematiseras (ordnas) och som utgör en helhet: ett koncept.

Tolkning

= Strävan att förstå och förklara; begripliggöra.

Väpnad konflikt

= Krig.

Värdera

= Att sätta ett värde på något: bra eller dåligt.

I denna ordlista har jag tagit hjälp av Wiktionary och Skolverket.

 

Ordlista / Styrdokument
 
Klicka för att komma till start

 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:

 

Ordlista / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Ordlista / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)