www.larare.at

Metodik

Idrottsmetodik

Motivationskopplad metodik

Synligt lärande metodik

Vattenfallsmetodik (Wikipedia)

“Först tar men reda på vad som ska göras, sen planerar man sin lösning, sen implementerar man den.”

Vattentrappan (metod): En grupp talar, medan andra gruppen lyssnar; därefter byter man. Avslutas med en metareflektion: hur uppfattade ni metoden?

Reflektion förädlar tanken precis som vattnet förädlas/renas när det rinner igenom att antal stationer. Kräver både delaktighet och aktivitet samt lyssnande.

Låt någon presentera ett problem utifrån sitt perspektiv. Du kan hjälpa till genom att ställa frågor, helt enkelt göra en intervju.

Låt sedan övriga reflektera i par/grupper (helst inte fler än fem grupper med fem deltagare i högst fem minuter) över vad de hört utifrån sitt perspektiv. En grupp börjar reflektera och då ”finns bara de i rummet, de pratar bara med varandra”: Alla andra är tysta och lyssnar tills det är deras tur. Avslutningsvis återfår du ordet och frågar då huvudpersonen vad han/hon hört och vilka nya perspektiv han/hon fått med sig från ”vattentrappan”.

Källa

Metodbanken

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)