www.larare.at

Genre

Epik*

Lyrik

Dramatik

Berättelser

Berättelser till musik

Berättelser framförda inför publik

Romaner, noveller

Poesi, musik

teater, film

* Epik - ordet epik kommer från det det grekiska ordet epos. Ett epos är en lång berättande dikt på vers med en hjälte som huvudperson. De viktigaste motiven är krig, äventyr och hjältedåd. Gudarna har ofta en aktiv del i eposets handling. I våra dagar behöver inte epik vara skriven på vers utan termen används om all berättande litteratur.

 

Genre / Lyrik
 

Läs mer om Lyrik/Poesi/Dikt

 

Genre / Epik
 

Läs mer om Berättande

Läs mer om Roman

Läs mer om Novell

 

Genre / Dramatik
 

Läs mer om Dramatik

 

Genre / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)