www.larare.at

Ilska

Denna sajt tar upp en av våra grundkänslor mer på djupet.

 

Ilska / Övning
 

Olika typer av ilska

  1. Avundsjuka
  2. Missunnsamhet
  3. Skadeglädje
  4. Hämnd
  5. Maktbegär
  6. Sadism och masochism
  7. Misshandel
  8. Självskadebeteende
  9. Mord
  10. Självmord

Ilska / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2021)