www.larare.at

Ilska

Denna sajt tar upp ilskan som är en av våra grundkänslor. Det finns olika nyanser av ilska och de kan variera i styrka: från irritation till ursinne och då är det vanligt att man tappar kontrollen. Ilska kan även uttryckas mer indirekt och ta formen som ironi, sarkasmer eller spydigheter. Och ligger den och pyr länge förvandlas den till harm, bitterhet, hämndbegär eller till och med hat. Ilska som vänds inåt mot den egna personen kan ta sig uttryck som självkritik, självförakt och självdestruktivitet.

Varför vi blir arga? Vanligtvis när vi upplever fara; mot oss själva eller andra. Vi kan också bli arga när vi blir frustrerade när en förväntad belöning uteblir eller då någon lovar något och sedan inte uppfyller sitt löfte.

Vi talar ofta om ilskan som att den skulle vara negativ men den har varit avgörande för vår överlevnad som art. Evolutionsmässigt har vi utvecklat ett medvetet känslomässigt system för att göra kroppen beredd på att slåss eller fly. När vi blir arga ökar vår produktion av testosteron och adrenalin. Blodtrycket stiger och hjärtat slår snabbare för att pumpa ut blod till musklerna.

Vi kan hantera ilskan på tre sätt:

 1. manifestera ilskan
 2. undertrycka ilskan
 3. hantera ilskan med lugn

Vissa av oss har svårt för att uttrycka vår ilska och undertrycker den. Eftersom ilskan finns men inte får något utlopp kan den ta sig ett annat uttryck som till exempel i cynism, pessimism och bitterhet. Istället för att uttrycka ilskan direkt använder man andra mer försåtliga strategier som att underminera, baktala och förhala. Aggressiviteten finns där men den är passiv. Undertryckt ilska kan också leda till känslor av resignation och hopplöshet. Istället för uttrycka sina behov och stå upp för dem börjar man se sig själv som maktlös, utan möjlighet att kunna påverka. Ilskan vänds inåt i form av negativa tankar om den egna förmågan och kompetensen. Allt eftersom tilltron på ens egna möjligheter att kunna påverka sin situation avtar, ökar känslan av hopplöshet.

Källa

 

Ilska / Övning
 

Olika typer av ilska

 1. Avundsjuka
 2. Missunnsamhet
 3. Skadeglädje
 4. Hämnd
 5. Maktbegär
 6. Sadism och masochism
 7. Misshandel
 8. Självskadebeteende
 9. Mord
 10. Självmord

Ilska / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2021)