www.larare.at

Lyssna, skriv och lär

Hela detta moment handlar om att först tillägna sig en berättelse och bearbeta den på något vis; alltså bli med bekant med textens innehåll och framför allt förstå den på ett djupare plan.

Själva syftet med uppgiften är att du:

 1. Läser/lyssnar till skönlitteratur
 2. Plockar ut nyckelord ur texten
 3. Skriver en kort sammanfattning av texten
 4. Tycker till om texten
 5. Skriver en egen berättelse i anknytning till texten

Sajten kan användas på olika sätt; antingen så kör man hela innehållet eller plockar valfritt.

Lärarens presentationsmaterial.

 

Lyssna, skriv och lär / Lyssna och skriv
 

Du ska lyssna till en uppläst berättelse och skriva ner nyckelord medan du lyssnar. Sedan använder du nyckelorden när du skriver en egen berättelse. Använd gärna orden så att du förankrar (kopplar) din text till nyckelorden.

Se till hur författaren skriver och låna gärna stildrag, för genom att härma storheter blir man själv större.

Detta är också ett prov på hur du skriver skönlitterärt utan att behöva hitta på en ny berättelse. Med denna uppgift vill jag se hur du skriver prosa (löpande text). Alltså hur du skriver en fiktiv (påhittad) berättelse och om du kan använda dig av berättartekniska knep. Jag vill också se hur du jobbar med nyckelord och hur väl du förstår texten som du lyssnat till.

Övningen är till för att jag ska lära känna ditt sätt att skriva (Hitta din nivå ) och i bästa fall hänvisa till fakta och övningar du behöver jobba mer med.

Det är alltså en övning i att lyssna (det pratas väldigt mycket om läsförståelse, men hur är det med "lyssnaförståelse"?) och skriva.

Din berättelse ska ligga på 400-900 ord.

 

Lyssna, skriv och lär / Olika varianter av berättande
 
 1. Fortsätt berättelsen där den slutar och använd nyckelorden. Gör en uppföljare på 300-900 ord till Svarta katten.
 2. Skriv en kärlekshistoria på 300-900 ord. Undvik skräcktemat och fokusera istället på kärlek, men glöm inte att utgå utifrån nyckelorden.
 3. Skriv en "pitch" (kort innehållsbeskrivning vars syfte är att marknadsföra produkten) för ett dataspel utifrån nyckelorden. Du ska sälja idén om ett nytt dataspel som heter Svarta katten och du ska redogöra för handlingen på 300-900 ord.
 

Lyssna, skriv och lär / Tips
 

Först skriver du berättelsen (helst på papper) utan att tänka alltför mycket på språk (stavning, formuleringar och disposition). Det viktiga är att du får ner (åter)berättelsen! Därefter ska du ta hjälp av följande

Checklista 1

Checklista 2

när du går igenom din text och skriver rent den på dator.

 

Lyssna, skriv och lär / Den svarta katten
 

Summering av handlingen

 • Berättelsen är berättad i 1:a person
 • Berättaren som inte presenterar sig med namn bekänner sitt brott.
 • Han sitter fängslad och väntar på sitt dödsstraff.
 • Han börjar med att säga att han är en god människa och djurvän
 • Han och hans fru skaffar många djur, bl.a. svarta katten som heter Pluto.
 • Pluto heter den grekiska guden för dödsriket också kallad Hades.
 • Alkoholism. Detta var ett samhällsproblem för Poes samtid.
 • Våld mot frun och våld mot Pluto som han till slut mördargenom att hänga den
 • Huset brinner ner dagen därpå och endast en vägg blir kvar. På väggen finns en bild som liknar en hängd katt
 • Han och hans fru flyttar in i ett nytt hus och skaffar en liknande ny katt som han hittar på en pub. Katten saknar ett öga, på samma sida som Pluto.
 • Berättaren tycker att katten är obehaglig och börjar irritera sig på katten.
 • Berättaren snubblar på katten i trappen ner till källaren, men hans fru går emellan så han mördar frun istället.
 • Han murar in fruns kropp i väggen, men kan inte hitta katten
 • Fyra dagar senare kommer polisen till huset och den går ner i källaren.
 • Berättaren är så självsäker på att han kommit undan med brottet så han slår på väggen där frun är inmurad och deå hörs ett skrik.
 • Polisen river ner väggen och hittar frun på vars huvud katten sitter.

Inledande skrivuppgift

Instruktioner

Bildspel

Lyssna

Du ska tillägna dig innehållet i novellen Den svarta katten av Edgar Allan Poe utifrån olika perspektiv. För det första ska du lyssna, därefter läsa och slutligen förstå. På så vis kommer du med all sannolikhet att förstå texten bättre.

Du ska efter, eller medan du lyssnar på novellen Den svarta katten av Edgar Allan Poe skriva ner nyckelord . Därefter kan du skriva en egen novell som också heter Den svarta katten, men med egna ord och formuleringar eller så kan du fortsätta till läsning.

Lyssna till novellen Den svarta katten av Edgar Allan Poe uppläst av Joni Stam (lösenord krävs). Funkar inte ljudfilen kan det gå bättre om du laddar ner den på din dator och öppna med ljudspelare (jag rekommenderar VLC som du laddar ner gratis)

Se instruktionsvideo över hur man använder VLC för att spela upp mediefiler. Funkar det ändå inte kan du läsa texten i stället.

 

Läs & förstå

Läs novellen Den svarta katten av Edgar Allan Poe.

 1. Skriv upp svåra ord och förklara dem med hjälp av hjälpprogram på Internet, t.ex. Wiktionary.
 2. HItta sådant som står mellan raderna; alltså förståelse av innehåll som inte står uttryckligen i texten, t.ex. beskrivs en arg person genom hens handlingar och författaren väljer att INTE skriva att hen är är, men vi förstår det ändå. Hitta minst tre sådana exempel.
 3. Plocka ut minst tre svåra meningar och skriv om dem så att det blir lättare att förstå.

Övning:

 1. Läs en novell; skriv 10 nyckelord, berättelsens fabel (en kort handlingsbeskrivning på ca 200 ord) och avslutningsvis en värdering (tyck till). Svårare nivå: skriv en recension.​
 2. Skriv en fiktiv berättelse (länk) på 300-900 ord. Innan du lämnar ifrån dig din text för korrektur ska du läsa följande .

Examination:

 1. Skriv om berättelse efter formativ bedömning/korrektur (lärarens anmärkningar).

Tanke bakom momentet och vilka förmågor som övas och prövas

Fördjupning

Arbeta med ord och formuleringar: se Jonis understrykningar i texten: Den svarta katten av Edgar Allan Poe (läraren har tillgång till dokumentet).

 1. Är det svarta katten som påverkar mannen?
 2. Är det hans förhållningssätt till djur som får honom att handla "omänskligt"?
 3. Vad är det som gör honom galen?
 4. Vilken roll har alkoholen?
 5. Är karaktärerna (psykologiskt) trovärdiga?

 

Lyssna, skriv och lär / Alternativ övning: musikvideo
 

Se Where the wild roses grow av Nick Cave (YouTube) och arbeta med materialet: stencil (pdf).

Instruktioner:

 1. Se på musikvideon
 2. Läs stencil
 3. Presentera länksamlingen: Berättande
 4. Lägg in följande i din berättelse
  • Välj tre stereotyper (Personbeskrivning) och tillämpa dessa egenskaper på dina karaktärer. Ge miljön liv (Miljöbeskrivning) genom att koppla in de olika sinnena.
  • Skriv
 5. Lägg in följande i din berättelse
 6. Lägg in följande i din berättelse

 

Lyssna, skriv och lär / Förbättra ditt skrivande
 

Berättande

Novellskrivning

Hitta din nivå och arbeta med relevant övningsmaterial

 

Lyssna, skriv och lär / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)