www.larare.at

Det humanistiska perspektivet

Människan är fri och drivs främst av behovet att förverkliga sig själv. Hennes sätt att uppfatta och tolka omvärlden avgör hennes beteende. Viktiga forskare: Carl Rogers, Carl Gustaf Jung och Abraham Maslow.

 

Det humanistiska perspektivet / Fakta
 
Klicka för att komma till start

Själva ordet humanism kommer från det latinska ordet humanus, som betyder mänsklig. Man kan säga att det humanistiska perspektivet, som uppkom på 1960-talet, betyder det mänskliga perspektivet. Det humanistiska perspektivet innebär att man fokuserar på människan och dess behov. Alltså, man får psykiska sjukdomar eller störningar på grund av att behov inte blir tillfredsställda.

Humanistisk psykologi - "Helheten är mer än summan av delarna" var de humanistiska psykologernas grundläggande tes. Människan kan styra sig själv genom sin självuppfattning. Hon utvecklas ständigt, driven av behovet att förverkliga sig själv. Psykiska störningar beror på att viktiga behov och känslor är otillfredsställda. Här studerar man främst människans egen upplevelse av sin situation och försöker förstå varför hon känner och beter sig som hon gör. Man hjälper människan att lita på sig själv och styra sitt eget liv. Carl Rogers och Abraham Maslow är några av företrädarna för denna inriktning.(källa)

Se bra webblektion om humanismen av John Sennström

Läs i Cronlund (s.60-s.67).

 

Det humanistiska perspektivet / Diskussionsunderlag
 
Klicka för att komma till start
  • Humanism?
  • Holistisk psykologi?
  • Maslows behovstrappa?
  • Analytisk psykologi?

 

Det humanistiska perspektivet / Kunskapskrav
 
Klicka för att komma till start

Det humanistiska perspektivet / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Det humanistiska perspektivet / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)