www.larare.at

Kalendarier: Svenska

Här nedan samlar jag genomförda kursers innehåll och tidsåtgång.

 

Kalendarier: Svenska / Svenska 1
 
Klicka för att komma till start

202223 Byggprogrammet, Lugnetgymnasiet (Falun)

Kalkylkonceptet: vårterminen (vt)

 • V.34: 00. Diagnos: allmän
 • V.36: 00. Diagnos: läsning
 • V.37: 01. Ordförråd
 • V.38: 06. Språkbruk och språkriktighet
 • V.39: 02. Ordförråd
 • V.43 12. Språkbruk och språkriktighet
 • V.45: 09. Argumentation
 • V.48: Kompletteringstid

Kalkylkonceptet: höstterminen (ht)

 • V.02: 11. Litteratur: centrala tema & motiv
 • V.04: 18. Litteratur: centrala tema & motiv
 • V.06: 10. Källhantering
 • V.07: Muntlig presentation
 • V.14: Nationella provet
 • V.18 - V.20 08. Språklig variation
 • V.22- V.24: Kompletteringstid

Kalkylkonceptet: parallell läsning

 • 04.Läsning av Ivanhoe
 • 07.Läsning av Ivanhoe
 • 15.Läsning av Ivanhoe

Kalkylkonceptet: bara för dem som behöver

 • 03.Läsförståelse
 • 13. Ordförråd
 • 14. Ordförråd
 • 16. Språkbruk och språkriktighet
 • 17. Språkbruk och språkriktighet
 • 19. Läsförståelse

Fördelningen av timmar är avhängig elevens grundnivå. Läs- och skrivfärdigheter kommer före texttyp och språksociologi.

Nivå 1 (100h)

 • Språkriktighet (ca 35h)
 • Läsning (ca 40h)
 • Skriva informellt (ca 5h)
 • Texttyp: läsa och skriva argumenterande (ca 5h)
 • Litteratur: boksamtal (ca 3h)
 • Språksociologi (ca 2h)
 • Nationellt prov (ca 10h)

Nivå 2 (100h)

 • Språkriktighet (ca 10h)
 • Skriva informellt (ca 10h)
 • Skriva formellt (ca 10h)
 • Texttyp: läsa och skriva argumenterande (ca 10h)
 • Läsa & samtala (ca 40h)
 • Språksociologi (ca 15h)
 • Nationellt prov (ca 5h)

Nivå 3 (100h)

 • Språkriktighet (ca 3h)
 • Skriva informellt (ca 2h)
 • Skriva formellt (ca 20h)
 • Texttyp: läsa och skriva argumenterande (ca 10h)
 • Läsa & samtala (ca 50h)
 • Språksociologi (ca 10h)
 • Nationellt prov (ca 5h)

VT2017 (från 1/3 fram till 12/6) på Byggprogrammet, Lugnetgymnasiet (Falun)

V.10 - V.13 Presentation av lärare och moment: Språksociologi

V.13 Språkriktighet och Nationella provet (NP); del A

V.14 - V.15 NP; del A och moment: Tala

V.17 - V.19 NP; del B och C

V.20 Moment: Argumenterande text, texttyp: insändare

V.21 - V.24 Moment Litteratur, Romantiken (källkritik och källhantering)

VT2017 (från 1/3 fram till 12/6) på Elprogrammet, Lugnetgymnasiet (Falun)

V.10 - V.13 Presentation av lärare och moment: Språksociologi

V.13 - V.15 Nationella provet (NP); del A och moment: Tala

V.17 - V.20 Moment: Argumenterande text, texttyp: insändare och NP; del B och C

V.21 - V.24 Moment Litteratur, Romantiken (källkritik och källhantering)

HT2016 och VT2017 (Handelsprogrammet)

V.34 - V.35 Inledande skrivuppgift: Svarta katten av Edgar Allen Poe
V.36 Screeningtest
V.37 Genomgång av resultat av screeningtest / Inledande skrivuppgift / Lärportfolier
V.38 Språkriktighet och Meningsbyggnad / Inledande skrivuppgift / Lärportfolier
V.39 Kamratrespons kopplat till Inledande skrivuppgift / Korrektur
V.40 Moment Tala & argumentation / Tyst läsning av Snäckorna av Karin Boye (med textfrågor) / Info om Minital
V.41 Minital och elevrespons / tyst läsning av Rödluvan (skriv berättelsens fabel)
V.42 Genomgång av elevrespons till minitalet / Argumentation / Insändare / Författarbesök
V.43 Elevsamtal / skriv insändare / Tyst läsning av Mästerkatten i stövlar (skriv berättelsens fabel) / Rest: Minital
V.45 Göra klart: Språkriktighet och Meningsbyggnad och insändare / Elevsamtal / Klassrumsklimat
V.46 - V.48 Moment Språksociologi / Styrdokument för kursen SVE01
V.49 - V.51 Göra klart

 

HT2016 och VT2017 (Sam-programmet)

V.34 - V.35 Inledande skrivuppgift: Svarta katten av Edgar Allen Poe / Berättande
V.36 Screeningtest
V.37 Screeningtest / Inledande skrivuppgift
V.38 Lärportfolio / Språkriktighet / Kamratrespons i anknytning till Inledande skrivuppgift
V.39 Faktaläsning (lästeknik)
V.40 Tyst läsning av: Snäckorna av Karin Boye / Moment Tala & argumentation
V.41 Moment Tala & argumentation / Minital
V.42 Minital och elevrespons
V.43 Författarbesök / Moment Tala & argumentation / Insändare
V.45 Insändare / Elevsamtal / Klassrumsklimat
V.46 Klassrumsklimat / Moment Språksociologi
V.47 - V.50 Moment Språksociologi
V.51 Tid för komplettering, elevsamtal och handledning

 

HT2015 och VT2016 (Ekonomiprogrammet)

V.35 - V.39 Introduktion, kursinnehåll och Moment Inledande skrivuppgift
V.40 - V.46 Moment Språksociologi
V.47 - V.51 Moment Tala & argumentation

V.02 - V.06 Moment: Läsförståelse & texttyper
V.07 - V.09 Moment: Litteratur
V.10 Språkriktighet
V.11 - V.12 Elevsamtal / Moment: Litteratur / Språkriktighet
V.14 Genomgång av NP
V.15 - V.18 NP / Moment: Litteratur / Språkriktighet
V.19 Moment: Litteratur
V.20 - V.22 Öppet innehåll

HT2014 och VT2015 (Estetprogrammet: dans och teater)

V.34 - V.35 Introduktion och kursinnehåll / Moment Inledande skrivuppgift
V.36 Film: Dysselecksi - blind, blåst och bortgjord : Del 1 med frågor till / Dead line moment Inledande skrivuppgift
V.37 Moment Tala: Film: En svensk tiger : Politikens retorik med grupparbete / Jobba med Ordkunskap
V.38 Moment Tala
V.39 Moment Tala: film: Tala ut! : Vässa argumenten
V.40 Klassrumsklimat
V.41 Tala & argumentation: radio
V.42 - V.43 Tala & argumentation: redovisning
V.45 Studieteknik
V.46 Språkriktighet
V.47 Klassrumsklimat / Moment Språksociologi
V.48 - V.51 Moment Språksociologi / Insändare

V.02 - V.03 Moment Språksociologi
V.04 - V.06 Moment Läsförståelse & texttyper
V.07 Komma ikapp
V.10 Moment Litteratur
V.11 Info om NP / Moment Litteratur
V.12 - V.19 NP / Moment Litteratur
V.20 - V.24 Komplettering, handledning och elevsamtal

HT2014 och VT2015 (Estetprogrammet: musik)

V.34 - V.35 Introduktion och kursinnehåll / Moment Inledande skrivuppgift
V.36 Film: Dysselecksi - blind, blåst och bortgjord : Del 1 med frågor till / Dead line moment Inledande skrivuppgift
V.37 Moment Tala: Film: En svensk tiger : Politikens retorik med grupparbete / Jobba med Ordkunskap
V.38 Ordkunskap
V.39 Minital
V.40 Radioprogram: Om det effektiva språket, Retorik om det estetiska språket och Om konsten att tala väl
V.41 Leta rätt på tes och argument i en argumenterande text (på nätet).
V.42 - V.43 Muntlig redovisning av Moment: Tala & argumentation
V.45 Skrivhantverket
V.46 Examination Inledande skrivuppgift
V.47 Uppmaning till elever (gruppdiskussion)
V.48 Film: UR Samtiden - Ekonomidagarna : Våga vara dig själv. och arbete med Svåra ord i Björn Ranelids "tal"
V.49 Ordkunskap
V.50 Insändare / Språkriktighet / Individuell handledning

V.02 Moment Språksociologi
V.03 Genomgång av Styrdokument i Svenska 1 / Moment Språksociologi
V.04 - V.05 Moment Språksociologi: examination
V.06 Språkriktighet: textbindning
V.10 - V.12 Moment: Litteratur
V.13 - V.18 NP / Moment Litteratur
V.19 Examination Moment Litteratur
V.20 Moment Läsförståelse & texttyper
V.23 - V.24 Individuell handledning och betygsamtal

HT2012 och VT2013 (Ekonomiprogrammet)

V.35 Introduktion och kursinnehåll / Projektfredag (tvärvetenskapligt samarbete)
V.36 Moment måluppfyllelse / Projektfredag
V.37 - V.39 Moment Språksociologi / Projektfredag
V.40 - V.43 Moment Tala
V.45 - V.47 Moment Skriva
V.48 - V.51 Moment Litteratur

V.02 - V.06 Moment Litteratur / Novellskrivning / Projektfredag
V.07 Läsförståelse och sammanfattningar / Projektfredag
V.08 Novellskrivning / Projektfredag
V.10 - V.12 Skriva CV / Projektfredag
V.15 - V.17 NP / Projektfredag
V.17 - V.20 Bildanalys / Projektfredag
V.21 - V.22 NP / Projektfredag
V.23 - V.24 Individuell handledning / betygsamtal

Kalendarier: Svenska / Svenska 2
 
Klicka för att komma till start

2020-2023 (Bygg/El/Fordon: utökad kurs)

V.35: Introduktion (1h)

V.36 - V.37: Diagnos (4h)

V.38 - V.42: Litteraturhistoria (35h)

V.43 - V.51: Litteraturanalys (7h)

V.02 - V.07: Argumenterande text (10h)

V.08 - V.10: Språklig analys (3h)

V.11 - V.13: Språk i Norden (5h)

V.14 - V.16: Tala (5h)

V.17 - V.23: komplettering

Läsning löper över hela kursen (20h)

Skrivövningar löper över hela kursen (7h)

Ordförråd (3h)

Kalkylplanering

V.35: 01. Litteraturvetenskap (intro)

V.37: 02. Litteraturvetenskap (epoker)

V.39: 03. Litteraturvetenskap (epoker)

V.41: 04. Litteraturvetenskap (klassiker)

V.45: 05. Litteraturvetenskap (klassiker)

V.49: 06. Argumentation

V.02: 07. Språk i Norden

V.05: 08. Språklig analys

V.11 - V.13: Vetenskapligt arbete

V.14 - V.20: Vetenskapligt skrivande

V.20 - V.23: Öppet innehåll

HT2019 och VT2020 (Elprogrammet)

V.35 Jämförelse: Svenska 1 och Svenska 2 och introduktion Litteratur
V.35 - V.43 Litteraturhistoria och uppsatsformalia
V.45-V.46 Litteraturanalys
V.47-V.49 APL
V.50-V.51 Uppsats

V.02-V.04 Argumenterande text
V.05-V.06 Språk i Norden
V.07-V.08 Språklig analys
V.10-V.15 APL
V.17-V.20 Muntlig presentation
V.21-V.24 Komplettering

HT2018 och VT2019 (Bygg- och Elprogrammet)

V.35 Praktisk information: kursen, upplägget och arbetsrutiner
V.36-V.37 Formellt skrivande
V.38 Författarbesök: Bob Hansson
V.39-V.41 Litteraturhistoria
V.42-V.44 Skriva uppsats
V.45-V.50 Arbete med uppsats i litteraturvetenskap
V.51 Dead line uppsats

V.02-V.05 Moment: Argumenterande text
V.06-V.10 Debattartikel
V.11-V.13 Moment: Språk i Norden
V.14-V.17 Moment: språklig analys av Flickan med svavelstickorna.
V.18 Göra-klart-vecka
Argumenterande text
Språk i Norden
Språklig analys och grammatik
Jobba med ord
V.19 Handledning och Kurssamtal
V.20-V.22 Göra-klart-veckor

HT2017 och VT2018 (Byggprogrammet)

V.35 Presentation av kurs Svenska 2. Jobba med färdigheter i Svenska. Inledning: filmanalys.
V.36-V.38 Läsning av Det skvallrandet hjärtat av Edgar Allen Poe och ifyllning av läslogg; därefter bygga ut loggen till en analys. Fortsättning: filmanalys.
V.39 Kamratrespons. Göra klart litteratur- och filmanalys.
V.40-V.45 Informationshantering: Lässtrategier, Ordförråd, läshastighet, Planering, Motivation, koncentration, källhänvisning och förmågor. Skriva referat.
V.46-V.06 Argumentation: skriftligt (debattartikel) och muntligt (argumenterande tal)
V.07-V.15 Litteraturvetenskap: fokus på Renässansen och Upplysningen. Shakespeares Hamlet och Daniel Defoes Robinson Crusoe. Uppsatsskrivning.
V.16-V.18 Språkets uppbyggnad: grammatik och språklig analys.
V.19-V.20 Litteraturvetenskap: fokus på Renässansen och Upplysningen. Shakespeares Hamlet och Daniel Defoes Robinson Crusoe. Uppsatsskrivning.
V.21-V.22 Språk i Norden.
V.22-V.24 Komplettering.

 

HT2016 och VT2017 (Ekonomiprogrammet)

V.34 Styrdokument till kursen Svenska 2 / Inledande skrivuppgift: musikvideo
V.35 - V.36 Inledande skrivuppgift: musikvideo
V.37 - V38 Kamratrespons kopplat till Inledande skrivuppgift / Moment: Läsning: Lars Ahlin: Kommer hem och är snäll
V.39 - V.40 Moment: Språkets uppbyggnad
V.41 Återkoppling / Moment: Läsning: roman , tre noveller eller tio textutdrag
V.42 Moment: Läsförståelse & texttyper / Elevens ansvar och Eleven ska "äga" sitt lärande
V.43 Författarbesök / Moment: Läsförståelse & texttyper
V.45 - V47 Moment: Språkförhållanden i Norden
V.48 V.51 Moment: Litteratur: Modernismen: Franz Kafka / Litteraturanalys

 

HT2015 och VT2016 (Handelsprogrammet)

V.35 - V.38 Introduktion, kursinnehåll och Moment Inledande skrivuppgift
V.39 - V.40 Moment: Språkets uppbyggnad
V.41 - V.43 Moment: Läsförståelse & texttyper
V.44 - V.50 APL

V.02 - V.10 Moment: Litteratur
V.11 - V.15 Moment: Tala & argumentation
V.16 - V.17 Moment: Språkförhållanden i Norden
V.18 - V.19 Lästeknik / Minoritetsspråk
V.20 - V.22 Utredande text

Kalendarier: Svenska / Svenska 3
 
Klicka för att komma till start

2020-2023 (Bygg/El/Fordon: utökad kurs)

V.35 - V36: Introduktion (2h)

V.37 - V.40: Talanalys (Argumentation) (10h)

V.41 - V.42: Språkhistoria (3h)

V.45 - V.48: Litteraturvetenskap (h)

V.49 - V.04: Litteraturanalys (5h)

V.05 - V.06: Uppsatsformalia (5h)

V.07 - V.13: Skriva litteraturuppsats (35h)

Muntlig presentation: Språkhistoria och/eller Litteraturhistoria: opposition. (5h)

Läsning löper över hela kursen (25h)

Skrivövningar löper över hela kursen (7h)

Ordförråd (3h)

HT2014 och VT2015 (Estetprogrammet: musik)

V.35 Introduktion och kursinnehåll
V.36 Inledande skrivuppgift / elevsamtal
V.37 Kursinnehåll / Språkriktighet / Skrivhantverket
V.38 Filmtajm: Vad är kunskap? Jobba med frågor till filmklippet.
V.39 Film: Den retoriska arbetsprocessen (Viktoria Fernstedt Westberg) - gör anteckningar och efter klippet gör vi en gemensam minnesanteckning medan vi tittar på filmen.
V.40 - V.43 Moment: Tala & argumentation
V.45 - V.47 Moment Läsförståelse & texttyper
V.48 Fördjupning: Kunskapsreproduktion / Studieteknik: Uppmaning till elever
V.49 - V.51 Moment: Tala & argumentation

V.03 - V.07 Moment: Språkhistoria
V.10 - V.13 Moment: Litteratur
V.14 - V.21 NP / Moment: Litteratur / Självrättande prov
V.22 Individuell handledning

 

Kalendarier: Svenska / Svenska A
 
Klicka för att komma till start

HT2010 och VT2011 (Barn och fritids- och Elprogrammet)

Augusti

Namnuppgift
Skriva berättelse utifrån nyckelord
Läsa "Sagan om Karl-Bertils Janssons julafton" av Tage Danielsson och arbeta med frågor till
20 Svårstavade ord
Lyssna till texten: "Att döda ett barn" av Stig Dagerman och arbeta med frågor till

September

Arbete med Pronomen
Ordföljd, adjektiv och ordkunskap
Läst novellen: "Halmfläterskan" av Guy de Maupassant och arbeta med frågor till
20 Svårstavade ord
Satslära

Oktober

Meningsbygge och Fogeord, rätta text
Romanläsning
Häftet: Hur man skriver en bra text”
Lyssna till talboken: "Kommer hem och är snäll" av Lars Ahlin och arbeta med frågor till
Tvärvetenskapligt arbete: Idrott och hälsa
Särskrivningsövning

November

Språkriktighetshäfte
Språk och Kommunikation och frågor till arbetshäfte
Arbete med prepositioner
Språkriktighet (Stilbrott och ordval och Ordföljd
Läsning av texten: "Hissen som gick ner i helvete" av Pär Lagerkvist och arbetsuppgifter till

December

Inlämning: Språkriktighet
Inlämning: Hur man skriver en bra text
Inlämning: Läslogg

Januari

Film om konsumtion: "Shop 'til you drop”: skriva PM där man jämför social status och konsumtion och identitet och konsumtion
Muntlig gruppredovisning av
Ett halvt ark papper av August Strindberg
Rio av Harry Martinson
Snöstormen av Alexander Pushkin
Tema Kärlek: Läs texten: "Den eviga kärleken” och "Orfeus och Eurydike" och skriv ett blogginlägg om kärlek
tio tips för talare
Litteraturanalys
Tema Kärlek: Diktläsning

Februari

Tema Kärlek: Diktläsning
Tema Kärlek: Föräldrakärlek
Muntlig gruppredovisning av
Min debut hos fotografen av Frans G. Bengtsson
Vilken Nisse av Barbro Alving
Anekdot till lättjans försvar av Heinrich Böll
Romanredovisningsinlämning
Textproduktion: refererat och sammanställningar
Teaterbesök

Mars

Textproduktion: refererat och sammanställningar: provkompendiet: "Rösträtt"
Textproduktion: utredande text

April

Textproduktion: argumenterande text
Specialarbete
Muntlig examination av argumenterande text

Maj

Specialarbete & Muntlig examination av argumenterande text
Betygssamtal
Extrasvenska

 

Kalendarier: Svenska / Svenska B
 
Klicka för att komma till start

HT2010 och VT2011 (Samhällsprogrammet)

Augusti

Vad är språk?
Skrivhantverkets betydelse

September

Språk kontra text
Textanalys: 8-stegsmetoden
Forntiden: Gilgamesh

Oktober

Grekiska Antiken: Homeros’ Iliaden
Film: "Hej litteratur" med temat Antiken
Textanalys: 8-stegsmetoden på Iliaden-text
Arbete med Sapfos dikt Sapfos "Gudars like tycks mig den mannen vara"

November

Stilgreppsanalys
Skriva hjälteepos (skrivövning) - Använd stilgrepp som finns i Gilgamesh och Ililaden
Arbete med bildspråk
Kung Oidipus av Sofokles

December

Genomgång av dramaturgisk analysmodell: Dramaturgi: Valmodellen.
Film: Mighty Aphrodite av Woody Allen och Filmanalys - analys av gestalter.

Januari

Film: Star Wars - analys av gestalter
Hur man recenserar film

Februari

Medeltidens litteratur med fokus på Dantes Gudomliga komedi (Inferno)
Prov på de litterära epokerna
Renässansens litteratur
Teater på Folkan. Arbetsuppgifter till pjäsen.

Mars

Genomgång Renässansen. Läs kompendiet om Shakespeare.
Se på film: William Shakespeares Hamlet. Jobba med lista över gestalterna & 10 punkters handlingsbeskrivning
Arbeta med Shakespeares Hamlet - arbete med frågor till kompendiet
Hamlet-memory

April

Hur man skriver uppsats.
NP
Lite kort om Barocken och Klassicismen
Film om Upplysningen

Maj

Utdrag ur Daniel Defoes roman Robinson Crusoe (använd 8stegsmetoden)
Diktläsning: Charlotta Nordenflychts dikt: "Min levnadslust är skuren av" och
Anna Maria Lenngrens dikter: "En blick på graven" och "Döden och jag" Epokjämförelse: Upplysningen och Romantiken
Film om Romantiken
Läs Dostojevskij och påbörja textanalys
Film om Realismen
Avslutning litteraturhistoria: sammanfattning + Modernismen
Film om Modernismen
Skrivhantverk
Bildanalys

 

 

Kalendarier: Svenska / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)