www.larare.at

Samtida kulturuttryck

-

 

 

 

Samtida kulturuttryck / Moment
 

Samtida kulturuttryck

Då och samtid?, kulturbegreppet, ungdoms- och populärkultur

Kulturpolitik

Samband mellan konstnärliga uttryck, samhällsförändringar och teknikutveckling. Konstnärers roll och ansvar i samhället. Kreativa miljöer?

Reflektion & Analys

Reflektion, tolkning och analys. Egna kulturupplevelser. Användning av relevanta begrepp och teorier.

 

Samtida kulturuttryck / Styrdokument
 

Förmågor

Centralt innehåll

Betygskriterier

 

Samtida kulturuttryck / Lärarhandledning
 

 

Samtida kulturuttryck / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)