www.larare.at

Tema: Värdegrund

 

 

Kränkning kontra respekt / Begreppsanalys (ord)
 

Jobba med orden: Bekräftelsebehov, Respekt och Kränkning

Bekräftelsebehov

Vårt bekräftelsebehov är olika stort, men behovet behöver fyllas oavsett hur stort eller litet det är. Bekräftelse är både ett mänskligt behov och en mänsklig förmåga. För det handlar inte bara om att få, det gäller att ge också. Man kan aldrig få för mycket bekräftelse, men man kan kräva för mycket av sin omgivning. Och man kan använda sitt behov på ett osmidigt sätt, en form av känslomässig utpressning leder det till fel typ av bekräftelse.

Mycket beror på hur man haft det under uppväxten. Om bekräftelse varit en naturlig del i uppväxten så ställer den ofta inte till några problem i vuxen ålder heller. Det är när man fått för lite eller inte litar på bekräftelsen som problemen kan uppstå.

Sociala medier har gett bekräftelsen ett nytt ansikte med sina gilla-knappar. Se film: Too much bekräftelsebehov (7:02)

 1. Hur tror du barn uppfattar bekräftelse via sociala medier?
 2. Hur tror du ungdomar uppfattar bekräftelse via sociala medier?
 3. Hur tror du vuxna uppfattar bekräftelse via sociala medier?

Respekt

Respekt innebär aktning eller vördnad för en person. Man värdesätter alltså en persons egenskaper. Det finns olika typer av respekt:

 1. Respekt utav rädsla. Man fruktar den man respekterar. Respekten grundas alltså utav rädsla för den man respekterar.
 2. Respekt utifrån moraliska egenskaper. Den man respekterar är god och tänker och handlar rätt.
 3. Respekt utifrån beundran. Man upphöjer och ser upp till den man respekterar.

Respekt är Inget man får - det är något man förtjänar.

Viktiga inslag: Lyhördhet och Hänsyn

Kränkning

 1. Vad är kränkning?
  • “Att kränka någon är att behandla en person nedsättande i ord eller handling, eller att göra ingrepp i dennes rättigheter eller frihet.” (Wikipedia) Markera för att se
 2. När övergår en gliring till en kränkning?
 3. När övergår en jargong till en serie kränkningar?
 4. Varför kränker vissa andra?
 5. Vad är förtal?
  • “Att sprida uppgifter om någon, som typiskt sett räcker för att utsätta personen för andras missaktning.” (Wikipedia)) Markera för att se

Kränkning kontra respekt / Nyckelord
 

Diskutera följande nyckelord

 • Utveckling som går åt helt fel håll när tjejer behöver vara rädda för killar.
 • Jämlikhet?
 • Varför bryr sig inte vissa män om kvinnors rättigheter innan de fått en egen dotter?
 • Vikten av goda förebilder?
 • Misshandel och kränkningar! Alla visste om det, men ingen pratade om det. Varför väljer man att inte se en kränkning? Obekvämt att säga ifrån. “Man ska inte blanda sig i andras angelägenheter”. Det är svårt att säga ifrån. Det kräver inget mod att titta bort. Däremot visar det på stort mod att be om ursäkt. Det går att säga ifrån fastän man är rädd.
 • Sexistisk jargong?
 • Kvinnosynen i porrfilm stinker!
 • Sexualkunskap via porren.
 • Viktigt med bra kvinnosyn.
 • Det är så mycket skit med grupptryck.
 • Konsekvenser?
 • Lojalitet?

 

Kränkning kontra respekt / Sexuellt ofredande
 

Titta på filmklipp: Klassen där alla tjejer blivit sexuellt ofredade på krogen.

Exempel på sexuella trakasserier:

 • Att ta på någon på ett sätt som den inte gillar.
 • Att skicka meddelanden om sex till någon som inte gillar det, till exempel genom sms, chatt eller mejl.
 • Att visa sig själv på ett sexuellt sätt för någon som inte vill det, till exempel i webbkameran.
 • Att ta bilder på någon som sen sprids utan att personen vill det.
 • Att visa eller sätta upp sexuella bilder som känns obehagliga för andra.
 • Att sprida sexuella rykten om någon, som att den personen har haft sex med många.
 • Att göra något sexuellt med sitt kroppsspråk inför någon som inte gillar det.
 • Att titta på någon på ett sätt som kan uppfattas som sexuellt och obehagligt.
 • Att prata eller skämta om sex med någon som inte gillar det.
 • Det är den som blir utsatt som bestämmer vad som känns obehagligt.

Källa

Fundera över hur man skulle kunna göra för att hantera/förebygga sexuellt ofredande.

Läs: Att arbeta emot sexuella kränkningar

Och besvara frågan igen.

 

Kränkning kontra respekt / Appar
 

Läs artikel: Destruktiva trender bland unga på Periscope.

Vilka appar/"forum" är populära bland ungdomar? Varför är dessa appar/"forum" populära?

Diskutera bekräftelsebehovet hos människan, speciellt hos ungdomar.

Vilka behov tillfredsställs via Facebook, Instagram, Periscope, etc.

Diskutera följande:

 1. Facebook: ju fler tummen upp eller ju fler vänner; desto populärare är man.
 2. Instagram: bara lyckliga bilder visar att du lever ett lyckat liv.
 3. Periscope: Ju fler hjärtan du får, desto högre upp svävar du på skärmen.
 4. Alla vill ha 15 minuter av kändiskap (Andy Warhol)
 5. Syns du inte finns du inte (reklamslogan)

Fundera över hur man skulle kunna göra för att hantera/förebygga hat och kränkningar i appar.

Fundera över och anteckna vad de tänker kring fördelarna, nackdelarna, farorna och möjligheterna med dessa appar/"forum".

Fundera på hur vi ska hantera/förebygga hat och kränkningar i appar?

Varje grupp kan välja en app / ett "forum" som de redovisar digitalt. Ta upp fördelarna, nackdelarna, farorna och möjligheterna med dessa appar/"forum".

Ska vissa appar förbjudas? Diskutera förbud och läs därefter Blockering utsätter barn för större fara.

 

Kränkning kontra respekt / Nätattityd
 

Titta på Tänk till med Dewide : Nätattityd.

Fundera över hur ungdomar och vuxna egentligen beter sig på nätet och "face to face" samt hur det kan komma sig att det finns så mycket hat och kränkningar.

Fundera över hur man skulle kunna göra för att hantera/förebygga hat och kränkningar.

 

Kränkning kontra respekt / Samhällsproblem?
 

Är kränkningar en naturlig del i vårt samhälle? Är det inte så att vissa ska hängas ut eller väljas bort? Kommer vi aldrig bli kvitt mobbning? Kan vi det? Är inte det normativa normalt och det avvikande något som bör lyftas? Diskutera följande:

 • Skvallerpressens roll? Vilket värde finns i skvaller?
 • Elitsatsningar inom idrott där man väljer bor de barn eller ungdomar som inte platsar. Hur påverkas dessa som blir bortvalda?
 • Hur påverkar utslagningstävlingar, typ Farmen, Idol både deltagare och åskådare?

 

Kränkning kontra respekt / Mer film?
 
 1. Det handlar om oss : Nätet - den nya fritidsgården

 2. Skolministeriet : Nätet och skolan

 3. Fallgropar för unga på nätet

 4. LIVET I MOBILEN - Ständigt uppkopplad

 5. IRL (In Real Life)

 

Kränkning kontra respekt / Elevarbeten
 

Länk - mp4

Länk - wmv

 

Kränkning kontra respekt / Motarbeta sexuella kränkningar

De senaste dagarna har problemen med sexuella trakasserier och kränkningar under bland annat ungdomsfestivalen We Are Sthlm lyfts i media. Ett problem som staden, tillsammans med polis och andra myndigheter, uppmärksammat sedan en längre tid tillbaka. Det pågår därför ett utvecklingsarbete i samverkan med polisen för att hitta metoder som kan förebygga problematiken och att synliggöra att händelserna trots allt inträffar.

En förskjutning i attityder hos unga

Redan 2013 uppmärksammade [---] att antalet anmälda gruppvåldtäkter ökade, där både offer och förövare var under 18 år. I några av fallen led både offer och förövare psykiskt utan att förstå sina reaktioner. De formulerade det inträffade som normalt sexuellt beteende. Det mest alarmerande var att vittnen och vänner tvekade på om det verkligen handlat om sexuellt övergrepp eller våldtäkt. Resonemanget löd att; om en tonårsflicka väljer att ha sex med en pojke är det underförstått att hon är tillgänglig för fler.

Samtidigt vittnar högstadieskolorna om att det förekommer ett grovt sexualiserat språkbruk och sexistiska attityder bland elever. Många myndigheter och skolor har uppmärksammat en förskjutning i attityder hos ungdomar, när det kommer till den egna självrespekten och respekt gentemot andra.

[---]

Projektet Respekt och Självrespekt

Syftet [---] är att arbeta fram förebyggande metoder som ger ungdomar stöd och hjälp i att hitta sunda värderingar, tankemönster och normer kring sexualitet och könsroller. Förhoppningen är att därigenom främja en ökad respekt gentemot både sig själv och andra, och på så sätt öka tryggheten bland ungdomar.

[---]

- Vi måste inse att det här, sexuellt kränkande handlingar, är ett samhällsproblem. Ett samhällsproblem som kräver långsiktiga lösningar. Vi, samhället, behöver motverka normaliseringen av sexuellt våld

[---]

- Ungdomar måste kunna skilja på vad som är tillåtet och inte. De behöver förstå sexuella gränsdragningar och uppfattningar om frivillighet kontra tvång. Då är jag säker på att vi kan minska psykisk ohälsa bland ungdomar, fortsätter hon.

Källa: Ungdomars arbete mot sexuella kränkningar

 

 

Kränkning kontra respekt / Obearbetat material
 

App på telefonen: Kik (chatprogram)

Instagramkravallerna i Göteborg - upplopp. Se filmklipp

Självmordet på Flasback - lyssna på radioprogram (P3 dokumentär)
 

Kränkning kontra respekt / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)