www.larare.at

Manifestus paidagogos

- -

Manifestus är Latin och betecknar det systematiska och organisatoriska medan paidagogos kommer från grekiskan som betecknar själva filosofin: kärleken till vishet. Vårt arbete består i att systematisera vishet; därför rubriken.

Jag, Joni Stam, anser mig vara mer ansvarig för det systematiska upplägget medan Andrew Taylor är den som kommer med tusentals uppslag som måste systematiseras och göras tillgängliga för fler. Vi kompletterar varandra precis som latinska och grekiska kulturvärden kompletterar varandra; därför är rubriken så bra.

Jag är pragmatiker och ser ständigt till den praktiska meningen, medan Andy är mer dogmatisk. Våra personligheter kompletterar varandra; därför är rubriken så passande för vår verksamhet.

 

Joni Stam (2013)