www.larare.at

Etiska frågor

Innehållsförteckning -

Förslag på ämne vid etiska och moraliska diskussioner:

  1. Abort
  2. Djurens rätt
  3. Dödshjälp (eutanasi)
  4. Dödsstraff
  5. Genetik


Etiska frågor / Fakta
 

Länkar: Etik: moment i kursen filosofi på larare.at och Etik och moral (SO-rummet)

 

Etiska frågor / Lärarhandledning
 

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Etiska frågor / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)