www.larare.at

Det sociokulturella perspektivet

Det sociokulturella perspektivet studerar beteende hos den "sociala människan"; alltså hur beteende kan ändras beroende på social kontext (sammanhang). Perspektivet ser på oss människor utifrån interaktion (samarbete och samverkan) mellan människor.

Läs mer om Socialpsykologi.

 

Det sociokulturella perspektivet / Fakta
 
Klicka för att komma till start

Socialpsykologi är studiet av social interaktion, hur vi tänker, känner och agerar tillsammans med andra, och hur våra tankar, känslor och handlingar påverkas av andra. Exempel på frågor som forskarna arbetar med är: Hur uppfattar och tolkar vi andras beteenden och motiv? Hur bestående är våra sociala behov, attityder och beteenden? Varför tycker vi om vissa personer?

Forskare inom socialpsykologin i USA har i detta sammanhang intresserat sig för att försöka bestämma vilka faktorer som avgör varför en del personer attraherar oss mer än andra, om äkta makar generellt är olika varandra eller lika och vad som karaktiserar långvariga äktenskap. När det gäller frågan om de faktorer som avgör vilka personer vi blir attraherade av visade resultatet att ett attraktivt utseende, närhet, förtrolighet och likhet var utslagsgivan.

Fakta Socialpsykologi

Fördjupning: Läs i Cronlund (s.192-s.254).

Läs mer på webbplatsen: Lätt att lära

 

Det sociokulturella perspektivet / Diskussionsunderlag
 
Klicka för att komma till start
    1. Varför tycker vi om vissa personer innan vi lärt känna dem?
    2. Varför tycker vi inte om vissa personer innan vi lärt känna dem?
    3. Hur påverkas du/ni av gruppen? Grupptryckets för- och nackdelar?
 

Det sociokulturella perspektivet / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)