www.larare.at

Imperialismen

Innehållsförteckning -

Övergripande syfte

Se till Europas expansion (utbredning) och kolonialisering av både Afrika och Asien – hur gick det för Afrikas länder, hur gick det för Kina och på vilket sätt skiljer sig Japans tillvägagångssätt?

Fundera över de kommande krigen (1:a och 2:a världskriget) och hur de kan kopplas till Europas expansion – kan de förklaras med hjälp av tes, antites och syntes?

Se till hur en stat blev mäktig under industrialismen – hur blir, tror du, en stat mäktig idag?

Nyckelord: kolonialism, imperialism, kapital och makt

Mål

Du ska se till förändringsprocesser i den historiska imperialismen. Se till imperialismens orsaker och följder utifrån några enskilda personers betydelse.

Det gäller att också se till imperialismen utifrån olika perspektiv och bakomliggande syften.

Du ska också använda den historiska imperialismen och se om det finns liknande fenomen i vår samtid.

Detta gör man genom att söka, granska, tolka och värdera källmaterial och därefter göra ett urval som passar temat: imperialismen.

 

Imperialismen / Stöd i arbetet
 

  1. Slavar (= livegna) bidrar till ekonomisk tillväxt.

  2. Naturvetenskapliga framsteg leder till att vissa Europeiska länder blir väldigt mäktiga.

  3. Upplysningen = Förnuft, tolerans och nytta.

  4. Ideologi = en sammanställning av idéer som utgör grund för ett system.

  5. Nationalism = fosterlandskärlek.

  6. Kapplöpningen om Afrika leder till att Afrika styckas upp i länder bestämt av kolonialisterna. Britterna besegrar Kina och erövrar Indien, medan Japan efter en förödmjukande förlust leder till "det japanska undret". Ekonomisk lönsamhet och rasism är drivkrafter inom imperialismen som rättfärdigar kolonialisering.

  7. Första världskriget föregås av nationalistiska vindar, ekonomisk och maktpolitisk tävlan, många alliansbildningar och alliansförbristningar.

  8. Se till hur olika skolböcker skildrar samma sak olika (både vad gäller innehåll och omfång)

  9. Fundera över tillförlitligheten hos webbplatser som Wikipedia och hur ser faktapresentationen ut där - jämfört med den i skolböcker.

  10. Hur vet man att det som står i skolböcker är "sant"?

Imperialismen / Lärarhandledning
 

Klicka här.

 

 

Imperialismen / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2023)