www.larare.at

Charles Darwin

Charles Darwin var en brittisk naturforskare och biolog som levde mellan 1809 och 1882. Han är mest känd för sin revolutionerande teori om evolution genom naturligt urval, som presenterades i hans bok "Om arternas uppkomst" (The Origin of Species) år 1859. Darwins teori om evolution genom naturligt urval innebär att arter förändras över tid genom en process där de individer som bäst anpassar sig till sin miljö har större chans att överleva och reproducera sig. De egenskaper som ger en individ fördelar i överlevnad och reproduktion för vidare sina gener till nästa generation. Detta skapar gradvisa förändringar över tid och kan leda till bildandet av nya arter. Darwins teori var kontroversiell när den först presenterades, eftersom den utmanade det rådande religiösa och filosofiska synsättet på skapelsen och människans plats i världen. Men med tiden fick teorin alltmer acceptans och blev en grundläggande princip inom biologin.

Läs mer

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)