www.larare.at

Medier & kultur

Detta moment...

 

 

Medier & kultur / Instruktioner
 

Ämne: medier & kultur

Sök "jobbet" på Platsbanken.

Grupperna bildas av Joni och alla i gruppen tilldelas en bestämd roll, ett specifikt ansvarsområde (roller)

Skapa en Google Sites (webbsida)

Ha ett 1:a gruppsamtal kring kursen Psykologi 2a och ämnesförslaget.

Ha ett 2:a samtal tillsammans med lärare.

Därefter kontinuerliga möten med både lärare och andra grupper för att delge hur man arbetar och vilka mål gruppen satt upp, samt vilken litteratur man ämnar använda. Allt arbete dokumenteras i lärandeloggen som Chefredaktören har ansvar för.

Efter halva tiden gör man en "utvärdering" och ser till vad som funkat och vad som inte funkat och då är lärandeloggen viktig att ha med sig i diskussionen.

Efter 3/4 ska arbetet vara färdigt för granskning så att 1/4 av tiden används för att förbättra och korrigera eventuella brister.

 

Medier & kultur / Förslag på innehåll
 

Analysera och spjälka upp ämnet i flera mindre delar

Använd gärna exempel som exemplifierar och tydliggör olika typer av beteende.

Se till beteende i relation till individ och samhälle.

Redovisning av psykologiska perspektiv och hur de kan användas för att förklara och förstå ett mänskligt beteende.

Problematisering av psykologiska perspektiv och hur de kan eller inte kan användas för att förstå beteendet.

Koppla beteendet till psykisk ohälsa. Finns det diagnosticering bakom och vilka behandlingsformer kan tillämpas?

Definiera nyckelord, viktiga ord och "nya" ord; alltså ord som inte används vardagligt tals eller är svåra.

Använd terminologi från psykologin (viktiga begrepp)

 

Medier & kultur / Platsbanken: Platsbanken
 

Sök jobbet som Chefredaktör som har en arbetsledande roll och driver arbetet. Har också huvudsakligt ansvar för kontakt med läraren.

Sök jobbet som Bildchef /Redigerare som har huvudansvar för vilka bilder som ska finnas med och var de ska placeras. Bestämmer också hur text och bild ska presenteras.

Sök jobbet som Webbredaktör/journalist vars huvuduppdrag är att söka information och skriva texter. Ser också till att språk och innehåll är korrekt.

 

Medier & kultur / Chefredaktör
 

Arbetsgivare: Falu Gymnasium

Publicerad: 2023-01-15, Annons-ID: 0012-058261

Falun (Kommuninformation)

Sista ansökningsdag: 2023-01-30

Vi söker Chefredaktör till ett nystartat projekt: Medier och kultur. Vi söker dig som har goda kunskaper i psykologi (framför allt Psykologikursen 1). Du är väldigt driven medarbetare, duktig på att värdera information och har hög social kompetens samt ställer höga krav på både dig själv och andra. Du besitter goda ledaregenskaper och kan hålla en deadline. Du är både driven och kommunikativ och frågar hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Det är meriterande om du har höga betyg från grundkursen i Psykologi 1 och är intresserad av att ännu en gång nå de allra högsta betygskriterierna.

Engagemang och entusiasm är krav i och med att det inte utgår någon lön. Det kommer dock vara avgörande för kursbetyget i Psykologi 2a.

Krav och erfarenhet: Avklarad kurs: Psykologi 1.

Varaktighet VT23. Alltså Visstidsanställning fram till sommaren.

Deltid: ca 3h i veckan (mer vid behov).

Tillträde: Snarast.

För mer information kontakta ansvarig utgivare - Joni Stam.

Ange referens: Ange "Chefredaktör" i din ansökan.

Vi tar emot ansökan via e-post.

 

Medier & kultur / Bildchef /Redigerare
 

Arbetsgivare: Falu Gymnasium

Publicerad: 2023-01-15, Annons-ID: 0012-058262

Falun (Kommuninformation)

Sista ansökningsdag: 2023-01-30

Vi söker Bildchef /Redigerare till ett nystartat projekt: Medier och kultur. Vi söker dig som har goda kunskaper i psykologi (framför allt Psykologikursen 1) samt ett öga för design. Du är driven medarbetare, duktig på att ta till dig information och presentera det på ett bra sätt och har social kompetens samt ställer höga krav på både dig själv och andra.

Engagemang och entusiasm är krav i och med att det inte utgår någon lön. Det kommer dock vara avgörande för kursbetyget i Psykologi 2a.

Krav och erfarenhet: Avklarad kurs: Psykologi 1.

Varaktighet VT23. Alltså Visstidsanställning fram till sommaren.

Deltid: ca 3h i veckan (mer vid behov).

Tillträde: Snarast.

För mer information kontakta ansvarig utgivare - Joni Stam.

Ange referens: Ange "Bildchef /Redigerare" i din ansökan.

Vi tar emot ansökan via e-post.

 

Medier & kultur / Webbredaktör/journalist
 

Arbetsgivare: Falu Gymnasium

Publicerad: 2023-01-15, Annons-ID: 0012-058263

Falun (Kommuninformation)

Sista ansökningsdag: 2023-01-30

Vi söker webbredaktör/journalist till ett nystartat projekt: Medier och kultur. Vi söker dig som har tillräckliga kunskaper i psykologi (framför allt Psykologikursen 1). Du är driven medarbetare, duktig på att värdera information och har social kompetens samt ställer krav på både dig själv och andra.

Engagemang och entusiasm är krav i och med att det inte utgår någon lön. Det kommer dock vara avgörande för kursbetyget i Psykologi 2a.

Krav och erfarenhet: Avklarad kurs: Psykologi 1.

Varaktighet VT23. Alltså Visstidsanställning fram till sommaren.

Deltid: ca 3h i veckan (mer vid behov).

Tillträde: Snarast.

För mer information kontakta ansvarig utgivare - Joni Stam.

Ange referens: Ange "Redaktör/journalist" i din ansökan.

Vi tar emot ansökan via e-post

 

Medier & kultur / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2022)