www.larare.at

Portfolio: Psykologi 2b

Genomför en fallbeskrivning där du fördjupar dig i ett eller flera mänskliga fenomen och utgå ifrån en holistisk syn på människan.

Se till mänskligt beteende och tillämpa psykologiska teorier och modeller för att förstå och förklara dem. Utför kvantitativa och/eller kvalitativa experiment och observationer i ditt arbete.

Fallbeskrivningen ska innehålla en kortare redogörelse av de psykologiska teorier och modeller som du tillämpar i ditt arbete.

Fallbeskrivningen ska innehålla en genomgång följt av definitioner av viktiga begrepp.

Fallbeskrivningen ska innehålla både fakta, insamlad data och egna åsikter och det ska tydliggöras med hjälp av korrekt och tydlig källhänvisning.

 

Portfolio: Psykologi 2b / (1)
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

Portfolio: Psykologi 2b / (2)
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Portfolio: Psykologi 2b / (3)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Portfolio: Psykologi 2b / (4)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Portfolio: Psykologi 2b / (5)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Portfolio: Psykologi 2b / (6)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Portfolio: Psykologi 2b / Lärarhandledning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Skapa ett Google-dokument och distribuera det via Classroom. Du kan hitta exempel på utförande under Stödmaterial. Alla elever ska alltså ha varsitt exemplar.

När eleven gjort en examination länkar hen till den. Eleven arbetar i eget dokument som hen delar när det är klart. Eleven lämnar alltså in ett skolarbete genom att länka till det och länken ska ligga i portfolion.

Tanken är att allt betygsgrundande material kan nås via portfolion där också betyget på inlämningen ska synas.

 

Portfolio: Psykologi 2b / Innehållsförteckning
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)