www.larare.at

Kreativt skrivande: övningar

Övning 1: Ge eleverna en tid och ett ämne eller en startfras, och be dem att bara skriva fritt utan att tänka för mycket på struktur eller grammatik. Låt dem skriva kontinuerligt i 10-15 minuter och uppmuntra dem att vara så kreativa och fria som möjligt. Detta hjälper eleverna att öva på att generera idéer och utveckla sin förmåga att skriva spontant och utan självkritik.

Övning 2: Be eleverna att skapa en detaljerad beskrivning av en fiktiv karaktär. De kan tänka på aspekter som utseende, personlighet, bakgrundshistoria och mål. Uppmana dem att använda levande beskrivningar och att tänka på karaktärens inre värld och motivationer. Denna övning hjälper eleverna att utveckla sina förmågor inom karaktärsutveckling och beskrivande skrivande.

Övning 3: Visa eleverna en inspirerande bild och be dem att skriva en berättelse eller en scen som utgår från bilden. Uppmuntra dem att använda sina sinnen och att vara så detaljerade som möjligt i sin beskrivning av miljön, karaktärerna och händelserna. Denna övning hjälper eleverna att öva på att skapa en stämning, att använda bildspråk och att utveckla sin förmåga att berätta med hjälp av visuella intryck.

Fler skrivövningar.

 

 

 

 

 

Joni Stam (2021)