www.larare.at

Ivan Pavlov

Ivan Pavlov var en rysk fysiolog och psykolog som levde mellan 1849 och 1936. Han är mest känd för sina experiment inom betingningsteorin och för att ha utvecklat begreppet "Pavlovska betingning". Hans mest kända experiment involverade hundar och utfördes för att studera djurs beteende och inlärning. Pavlov observerade att hundarna började salivera när de matades, men märkte också att de började salivera i förväntan på mat när de hörde ljudet av matklockan eller såg maten serveras. Detta fick honom att undersöka den kopplingen mellan stimulus och respons som senare kom att kallas betingning. Pavlovs forskning visade att genom upprepade kopplingar mellan ett neutral stimulus (som ljudet av en klocka) och en obetingad stimulus (som mat) kunde det neutrala stimuluset förvandlas till ett betingat stimulus som kunde framkalla en betingad respons (som salivering) även utan närvaron av den obetingade stimulusen. Pavlovs experiment och teori om betingning hade stor inverkan på områdena fysiologi och psykologi och kom att bli en grundläggande princip inom inlärningspsykologi. Hans arbete bidrog till en ökad förståelse för hur inlärning och beteende formas genom association och förknippning av stimuli. Pavlovs betingningsteori har även haft tillämpningar inom andra områden, som behaviorismen och behandling av fobier och beteendeproblem. Hans forskning och bidrag har gjort honom till en betydelsefull figur inom psykologin och hans verk är fortfarande studerade och refererade till idag.

Läs mer

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)