www.larare.at

Historia: Styrdokument

 

Jag har bearbetat styrdokumenten i Historia på gymnasienivå för att lättare diskutera dem med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Jag har delat upp och numrerat förmågorna i 5 delar.

Kursernas centrala innehåll:

 • Historia 1a1 = 5
 • Historia 1a2 = 5
 • Historia 1b = 6
 • Historia 2a = 4
 • Historia 2b = 5
 • Historia 3 = 5

Kursernas betygskriterier:

 • Historia 1a1 = 3
 • Historia 1a2 = 4
 • Historia 1b = 4
 • Historia 2a = 4
 • Historia 2b - kultur = 4
 • Historia 3 = 4

Historia 1a1 och Historia 1a2 utgör Historia 1b.

Du når förmågorna, kurserna centrala innehåll och betygskriterierna genom att klicka upp "rullgardinerna" i menyn ovan.

Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. ordlistor, koppling till delar i historiakursernas centrala innehåll och betygskriterier samt QR-kod till denna sajt.