www.larare.at

Personbeskrivning

Det finns många olika sätt att beskriva personer på. Att enbart beskriva personens utseende är oftast inte tillräckligt. Som läsare vill man gärna ha reda på hur romanpersonen är till sättet, alltså vilket slags karaktär han/hon har. För att undvika intetsägande och alltför utförliga beskrivningar kan det vara idé att koppla ihop det inre med det yttre.

Beskriv karaktärens fysiska utseende, till exempel ålder, kön, hårfärg, ögonfärg, längd och kroppsbyggnad. Använd beskrivande adjektiv för att måla en tydlig bild av hur karaktären ser ut. Beskriv karaktärens klädstil och uttryckssätt. Det kan inkludera detaljer som vilken typ av kläder de bär, hur de bär sina kläder, smycken eller accessoarer de använder och hur de uttrycker sig genom kroppsspråk och ansiktsuttryck. Förmedla karaktärens personlighet genom att beskriva deras karaktärsdrag och beteendemönster. Är de utåtriktade eller introverta? Är de snälla eller elaka? Beskriv hur de reagerar på olika situationer och hur de interagerar med andra karaktärer. Försök att ge läsaren inblick i karaktärens inre tankar och känslor. Beskriv deras motivationer, drömmar, rädslor och innersta önskningar. Detta hjälper till att skapa en djupare förståelse för karaktären och gör dem mer levande och trovärdiga. Ge lite information om karaktärens bakgrund och historia. Var föddes de? Vilken är deras familjesituation? Vilka erfarenheter har de haft som formade deras personlighet? Undvik att överdosera med information, men ge tillräckligt för att ge en kontext för karaktärens beteende och val. Visa karaktärens personlighet genom dialog och handlingar. Låt karaktären agera och prata på ett sätt som är konsekvent med deras beskrivna egenskaper och personlighet. Detta hjälper läsaren att få en mer levande och autentisk bild av karaktären. Tänk på att karaktärer kan utvecklas och förändras över tid. Skapa en känsla av progression och tillväxt genom att låta karaktären möta utmaningar, ta beslut och lära sig av sina erfarenheter.

Författaren Balzac menade att människans inre speglades i hennes yttre. Även om man inte håller med honom till hundra procent kan man kanske låta personens utseende avslöja en del om hans/hennes inre kvalitéer. För att använda en liknelse: En text är som en teaterpjäs. De beskrivande inslagen är som kulissen, dekoren, bakgrunden och skådespelarnas yttre. De berättande inslagen är som skådespelarnas handlingar och repliker. Det personen säger, replikerna, och det han/hon gör, handlingarna, kompletterar beskrivningarna.

Du kan låta personen beskriva sig själv i första eller tredje person (jag eller han/hon). Ett ganska vanligt knep är låta honom/henne titta sig i en spegel och reflektera kring det han/hon ser. För att få en utomståendes perspektiv kan du låta berättaren eller en annan person beskriva personen eller varför inte låta flera olika röster beskriva personen så får du ett ännu vidare perspektiv på honom/henne!?

Källa

 

Personbeskrivning / Stereotyper & arketyper
 

Källa

 

Personbeskrivning / Känslor
 

Känslor

 

Personbeskrivning / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)