www.larare.at

Synonymer

-

Synonym är en retorisk figur som används för att ersätta ett ord med ett annat, t.ex. beröra · röra · snudda · tangera · vidröra. Alla har de samma betydelse eller är relativt liktydiga. Synonymer används vanligtvis för att få ett mer varierat språk. Synonymer förstärker språket, men ger oss också bättre redskap för att omvandla tanke till text.

Ta hjälp av synonymer.se.

Det gäller att väga sina ord på guldvåg heter det, och till viss del är detta en sanning när man skriver. Med sina ordval kan man variera en text genom att byta ut ett ord mot ett annan. Men man kan framförallt skapa en särskild stämning eller stil i sin text genom att välja rätt ord.

I svenskan och i andra språk finns det gott om synonymer (olika ord som betyder samma sak som till exempel springa och kuta). Men om man granskar synonymerna så upptäcker man att de har olika stilvalör.

Synonymer kan skilja sig i en skala från moderna till ålderdomliga. Ett exempel på det är ordet kropp. Ett modernt ersättningsord skulle kunna vara body som också är ett slangord för kropp. Ett ålderdomligt ersättningsord för ordet kropp är t ex lekamen.

Synonyma ord kan också skilja sig i en skala från formella till informella. Ett exempel på det är ordet tandläkare som är ett vardagligt ord. Synonymen tandplågare eller käftis är ett slanguttryck till tandläkare och betydligt mer informellt. Om man skall vara lite mer formell eller ge en vetenskaplig prägel på ordet får man i stället skriva odontolog.

Vidare kan ord skilja sig med avseende på värdeladdning. Vissa ord kan antingen vara positivt laddade, negativt laddade eller mer neutrala. I en ansökan till en arbetsgivare ser det bättre ut om man till exempel skriver:

Min omgivning betraktar mig som noggrann och bestämd.

I stället för:

Min omgivning betraktar mig som pedantisk och tjurskallig.

Slutligen kan man experimentera med extension och intensionsnivåer i en text. Man kan alltså vara mer eller mindre detaljerad med sina ordval. Här nere följer några meningar där ett av orden har olika extenionsnivåer.

 1. Lars förflyttar sig till jobbet
 2. Lars åker till jobbet
 3. Lars kör till jobbet
 4. Lars kör med sitt fordon till jobbet
 5. Lars kör med sin bil till jobbet
 6. Lars kör med sin vita bil till jobbet
 7. Lars kör med sin svensktillverkade vita bil till jobbet
 8. Lars kör med sin pärlvita Mercedes till jobbet
 9. Lars kör med sin pärlvita Mercedes A-klass till jobbet
 10. Lars kör med sin pärlvita Mercedes A 200 CDI 4MATIC aut. SE Edition till jobbet

Exemplet visar att fordon har en hög extensionsnivå (täcker en större betydelseyta) än både bil och Mercedes. Och sättet att förflytta sig bestäms med hjälp av en precisering med hjälp av mer information.

En oskriven regel är att aldrig använda samma ord mer än tre gånger i ett och samma stycke. Men det finns undantag till den regeln:

 • Är det ett väldigt långt stycke kan man bryta mot regeln.
 • Är det ett nyckelbegrepp (viktigt ord i texten) kan man bryta mot regeln.
 • Är det en faktaterm kan man bryta mot regeln.

 

Synonymer / Exempel
 
  1. Vacker snygg, stilig, skön, fager, söt, tjusig, grann, proper, välskapt, elegant,
   läcker, urläcker, ståtlig, dekorativ, praktfull, storslagen, tilldragande,
   förtjusande, intagande, ljuvlig, dejlig, täck,vän; klar, solig, fin, strålande,
   behaglig; stor, ansenlig
  2. Adekvat riktig, träffande, fullt motsvarande, överensstämmande, täckande,
   sakenlig, korrekt, lämplig, passande, användbar
  3. Reell 1 verklig, faktisk, påtaglig, konkret 2 egentlig, riktig; rejäl, äkta, gedigen
  4. Kapabel i stånd, duglig, skicklig, kunnig, mäktig, kompetent
  5. Angenäm behaglig, trevlig, nöjsam, trivsam, skön, tilltalande, anslående, mysig
  6. Instruera undervisa, visa, lära, handleda, ge anvisningar, anvisa, vägleda, regissera
  7. Biografi levnadsteckning, levnadsbeskrivning, personhistoria, minnesteckning
  8. Egal likgiltig, liknöjd, apatisk, ointresserad, oengagerad, slapp, slö, loj, passiv,
   oberörd, kallsinnig, sval, ljum, håglös, indifferent, blaserad, nonchalant
   betydelselös, ointressant, oväsentlig, oviktig, irrelevant
  9. Kanalje slyngel, skurk, lymmel, usling; filur, skojare, rackare, skälm; rackarunge,
   Odåga
  10. Uppbragt arg, upprörd, förbittrad, uppretad, harmsen, indignerad, irriterad

Övning: skriv en mening med ett ord (första ordet 1-10) och byt ut ordet mot nästa ord - alltså synonymen till ordet. Vad händer? Funkar det?

 

Synonymer / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)