www.larare.at

Skönlitterär litteraturhistoria

Informellt skrivande i anknytning till litterär epok och känd författare samt klassiker.

Skönlitterärt skrivande i anknytning till litteraturhistoria. Utgå ifrån fakta som inspiration i en fiktiv berättelse. Skriv litterärt och använd fantasin och iscensätt ett skeende som anknyter till författarens riktiga liv, tidsperiod och omständigheter kring ett verks tillblivelse. Hitta på och konstruera en plausibel berättelse och använd fakta som rekvisita för att skapa en fiktiv skönlitterär text.

Berättelsen skapar inlevelse och visar att fakta går att både förstå och leva sig in i för att bättre förstå en helhet, med andra ord blir det lättare att lära sig.

Skönlitterära kapitel varvas med faktarutor. I den fiktiva delen möter karaktärerna en verklighet skapad utifrån författarens riktiga liv. Karaktärerna lever i en miljö, typisk för tiden och karaktärens handlande präglas av, men styrs inte, av verkliga händelser.

Förslag på uppgifter:

Skriv en alternativ avslutning

Välj en klassisk skönlitterär berättelse och skriv en alternativ slutning baserad på förändringar i författarens liv eller historiska händelser som påverkat verkets tema.

Modernt återberättande

Återberätta en episod från en äldre litterär period i en modern kontext. Hur skulle händelserna utveckla sig om de inträffade idag?

Brevroman

Skriv en del av en brevroman där karaktärer från olika litterära verk korresponderar med varandra.

Historisk monolog

Skriv en monolog från perspektivet av en karaktär i en historisk roman. Ge röst åt deras tankar och känslor i ljuset av tidens samhällsförhållanden.

Litterär resa

Välj en författare från en specifik litterär period och skriv en kort skönlitterär berättelse där du följer författaren på en fiktiv resa genom deras liv.

Parodi av klassiker

Skriv en parodi av en klassisk roman eller dikt, där du behåller grundläggande element men ger handlingen en humoristisk twist.

Litterärt tema i nutid

Ta ett universellt litterärt tema, som kärlek, makt eller död, och applicera det på nutida samhällsproblem. Hur skulle detta tema utforskas idag?

Berättelse ur motpartens perspektiv

Välj en välkänd litterär skurk och skriv en kort berättelse från deras perspektiv. Mål är att ge läsaren en ny syn på karaktären.

Litterär dialog

Skriv en fiktiv dialog mellan två författare från olika litterära epoker. Diskutera deras skrivande, influenser och hur de ser på den litterära världen.

Korsning av genrer

Kombinera två olika litterära genrer, t.ex. fantasy och romantik, och skriv en berättelse som utforskar båda aspekterna på ett meningsfullt sätt.

 

Skönlitterär litteraturhistoria / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)