www.larare.at

Skönlitterär litteraturhistoria

Informellt skrivande i anknytning till litterär epok och känd författare samt klassiker.

Skönlitterärt skrivande i anknytning till litteraturhistoria. Utgå ifrån fakta som inspiration i en fiktiv berättelse. Skriv litterärt och använd fantasin och iscensätt ett skeende som anknyter till författarens riktiga liv, tidsperiod och omständigheter kring ett verks tillblivelse. Hitta på och konstruera en plausibel berättelse och använd fakta som rekvisita för att skapa en fiktiv skönlitterär text.

Berättelsen skapar inlevelse och visar att fakta går att både förstå och leva sig in i för att bättre förstå en helhet, med andra ord blir det lättare att lära sig.

Skönlitterära kapitel varvas med faktarutor. I den fiktiva delen möter karaktärerna en verklighet skapad utifrån författarens riktiga liv. Karaktärerna lever i en miljö, typisk för tiden och karaktärens handlande präglas av, men styrs inte, av verkliga händelser.

 

Skönlitterär litteraturhistoria / Fakta
 

 
 

Skönlitterär litteraturhistoria / Lärarhandledning
 

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Skönlitterär litteraturhistoria / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)