www.larare.at

Sajtförslag (i Svenska 3)

 

Jag har plockat ut formuleringar ur kunskapskraven i Svenska 3 (SVESVE03) och hänvisar därefter till specifika sajter som kan användas för att uppnå kravet.

I vänsterspalten finns formuleringen (citat ur kunskapskravet) och till höger finns hänvisningar till användbara sajter.

Jag har delat upp kunskapskraven i stycken (Första stycket, Andra stycket osv) och varje stycke står för sig.

Via menyn når du stödmaterial som t.ex. förklaringar, ordlistor, samt QR-kod till denna sajt.

Du kan snabbnavigera på sajten med hjälp av pil upp och ner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE03: Sajtförslag: Första stycket

Föregående

 

"genomföra muntlig framställning inför en grupp [---] använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel"

Sajtförslag:

"Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation"

Sajtförslag:

"använda presentationstekniska hjälpmedel"

Sajtförslag:

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE03: Sajtförslag: Andra stycket

Föregående

 

"samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor"

Sajtförslag:

" skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter [---] sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition"

Sajtförslag:

"Texterna är [---] anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation"

Sajtförslag:

"värdera och granska källor kritiskt [---] och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet."

Sajtförslag:

"tillämpa regler för citat- och referatteknik"

Sajtförslag:

"följa skriftspråkets normer för språkriktighet [---] Språket är varierat och innehåller goda formuleringar"

Sajtförslag:

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE03: Sajtförslag: Tredje stycket

Föregående

 

"skriftlig eller muntlig argumentation"

Sajtförslag:

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE03: Sajtförslag: Fjärde stycket

Föregående

 

"retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik"

Sajtförslag:

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE03: Sajtförslag: Femte stycket

Föregående

 

"textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap"

Sajtförslag:

"litteraturvetenskapliga begrepp"

Sajtförslag:

 

 
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE03: Sajtförslag: Sjätte stycket

Föregående

 

"svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling"

Sajtförslag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at
Färdigheter (i Svenska) / Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)