www.larare.at

Digitaliseringens inverkan

"Samhällets utveckling och digitaliseringen påverkar språk, språkbruk och former för kommunikation. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att orientera sig, läsa, sovra och kommunicera i en vidgad digital textvärld med interaktiva och föränderliga texter.

I detta ingår att använda digitala verktyg och medier för presentation,
kommunikation, interaktion och samarbete när det gäller texter."

Ur Svenskämnets syfte.

Digitaliseringen har haft en betydande inverkan på språk och inlärning på flera sätt.

Internet har revolutionerat tillgången till information på olika språk. Nu kan människor över hela världen enkelt få tillgång till material på olika språk, inklusive översättningar och läromedel. Detta har gynnat språkinlärning genom att erbjuda en rikare uppsättning resurser.

Det har skett en explosion av digitala språkinlärningsapplikationer och plattformar. Många av dessa appar använder maskininlärning och artificiell intelligens för att anpassa inlärningen efter användarens nivå och behov. Detta har gjort det enklare och mer tillgängligt för människor att lära sig nya språk när och var de vill.

Digitaliseringen har lett till betydande framsteg inom maskinöversättningstekniken. Verktyg som Google Translate och DeepL kan nu erbjuda relativt precisa översättningar på ett stort antal språk. Detta har förenklat kommunikationen mellan människor som talar olika språk och har också hjälpt till att bryta ner språkbarriärer.

Plattformar som Facebook, Twitter, och Instagram har möjliggjort global kommunikation på olika språk. Människor lär sig och använder språk i sociala medier på sätt som är specifika för den digitala eran, inklusive användning av förkortningar, emoji och memes.

Digitaliseringen har öppnat dörren för onlineutbildning på olika språk. Människor kan nu anmäla sig till onlinekurser och universitetsprogram på olika språk och delta i virtuella klassrum från hela världen.

Inom språkinlärning kan digitala system automatiskt utvärdera skriftliga och talade övningar, vilket ger omedelbar feedback till eleverna. Detta sparar tid och kan vara särskilt användbart för att träna uttal och grammatik.

Internet och digital kommunikation har också lett till en spridning av olika kulturers språk och uttryckssätt. Människor har blivit mer medvetna om och exponerade för olika språk och kulturer genom digitala medier, vilket kan påverka deras språkförståelse och kulturella medvetenhet.

Sammanfattningsvis har digitaliseringen förändrat hur vi lär oss och använder språk genom att öka tillgången till resurser, erbjuda innovativa inlärningsverktyg och främja global kommunikation. Samtidigt finns det utmaningar, som risken för språklig förenkling och förlust av kulturell mångfald när engelska blir det dominerande digitala språket. Det är viktigt att övervaka och hantera dessa utmaningar för att säkerställa en gynnsam utveckling av språk och inlärning i den digitala eran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2023)