www.larare.at

Bok kontra film

Du ska läsa en bok som också har filmatiserats. Du ska göra en komparativ (jämförande) analys där du ser till hur bokens innehåll (främst handling och karaktärer) har överförts till film. Har det gjort bra? Varför är det bra? Har det gjorts dåligt? Varför är det dåligt? Av naturliga skäl kan inte en film följa en bok ordagrant i och med att filmen skulle då bli väldigt, väldigt lång - därför måste den som gör filmen välja bort saker från boken. När man jämför bok med film ska man alltså se till vad som tagits bort och var det bra val som gjordes?

En film bygger på det visuella (det man ser - ordet kommer från engelskans syn: vision) och hur lyckas regissören att omvandla den platta tvådimensionella texten till tredimensionell verklighet? Hur lyckas hen med illusionen att omvandla en text till visuellt uttryck? När man läser en text målar man upp miljöer och karaktärer i huvudet och när man efter att ha läst boken ser filmen uppstår vissa konflikter mellan det tänkta och det sedda. I denna analys vill jag att ni reflekterar kring detta dilemma. Det är vanligt att de som älskar en bok och sedan ser filmen blir besvikna. Varför tror du att det är så? När man jämför bok med film ska man alltså skriva om hur uppfattningen av en berättelse (texten) påverkas av en filmatisering.

En film byggs väldigt ofta upp med hjälp av karaktären eller karaktärerna - hur har regissören lyckats med konststycket att ge karaktärerna liv på den vita duken? När man jämför bok med film ska man alltså se om bilden mellan karaktären eller karaktärerna i boken med dem i filmen stämmer överens?

Avslutningsvis vill jag ha en värderande reflektion där du motiverar varför du du tyckte boken var bättre än filmen eller tvärtom.

 

Bok kontra film / Förslag
 

Att döda ett barn (novell) kontra novellfilmen med Alexander Skarsgård (To kill a Child) - klicka här för att få tillgång till material.

Finnas till av Jerzy Kosinski kontra Välkommen, Mr Chance av Hal Ashby (IMDB )

Ondskan av Jan Guillou kontra Ondskan av Jan Mikael Håfström (IMDB )

Iliaden av Homeros kontra Troja (IMDB )

 

Bok kontra film / Inlämning
 

Du ska skriva en analys på ca 600 ord och diskutera texten med läraren.

 

 


Bok kontra film / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)